Loading...

History

Results 217 - 240 of 1249

Boorsma, P.. De molens te Assendelft. Koog aan de Zaan; 1942; Vereeniging 'de Zaansche Molen'; softcover; 53 p. In goede staat. [20806]

€ 18,00

Boot, J. en Knaven, L.H.M.. De historische ontwikkeling van de schrijfmachine. Groningen; 1978; Wolters-Noordhoff; gekartonneerd; ruim 100 bruingetinte afb.; 143 p. Met register. Stempeltje op voorste schutblad, overigens een goed exemplaar. [22326]

€ 11,00

Bootsman, K.. Volendam: hoe arm het was... en hoe ver... Purmerend; 1977; Nooy's drukkerij-uitgeverij; photogr. ill., portaits; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 238 pp. [13957]

€ 12,00

Booy, A. de. De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Met het journaal van de Gelderland en de correspondentie van de bewindhebbers van de V.O.C. met de vlootvoogd en een aantal brieven van kooplieden, schippers, enz. (1607-1610), met bijlagen en afbeeldingen, zeiltrek I en II. Deel II. 's-Gravenhage; 1970; Martinus Nijhoff; harde kaft; ingenaaid; uitgave van de Linschoten Vereeniging; ill. in zwart wit; 2 losse, uitvouwbare kaarten van de zeiltrek; XVI, 274 p. 1 Deel van 2. Met een register van persoons-, geografische-, en scheepsnamen. [26664]

€ 30,00

Borck, Heinz-Günther, Kahlenberg, Friedrich P., Volkert, Heinz Peter & Wilbert, Karl Jürgen (ed.). 50 Jahre Rittersturzkonferenz 1948-1998. Die Stunde der Ministerpräsidenten; Wissenschaftliches Symposion im Bundesarchiv in Koblenz am 8. Juli 1998. Koblenz; 1998; Garwain-Verlag; cloth; ills. in colour and b&w; 194 pp. Fine copy. [27635]

€ 14,00

Borny, H. de. La Pologne héroïque. Paris/ Lyon; 1896; Delhomme et Briguet Éditeurs; halfleather with marbled boards; engraved portraits and frontispiece; 10 portrays of Polish, historically known, persons, i.a. Jean Sobieski, Dombrowski, Sowinski, Potocka, Poniatowski, a.o.; 317 pp. Contents with occasional notes, in ink and pencil. Renewed endpapers. Spine slightly rubbed. [23557]

€ 25,00
Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a.. Nederlandsche Schoolplaten. Groningen, Den Haag; z.j. (ca. 1930); J.B. Wolters; zachte kaft, ingenaaid; onderverdeeld in 5 stukken, "Nederland in woord en beeld, met 30 afb.", Insulinde in woord en beeld, met 15 afb.", "Europa in woord en beeld, met 12 afb.", "30 Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis" en "Het volle leven, compleet in 4 series, elk van 6 platen"; ill. in zwart wit; (4) 70 p. Rug enigszins beschadigd. [25802]

€ 95,00
Bosboom Toussaint, A.L.G.
Bosboom Toussaint, A.L.G.

Bosboom-Toussaint, A.L.G. Kasteel, Het, Westhoven in Zeeland.

Haarlem; 1882; H.D. Tjeenk Willink; met diverse il;lustraties van Ch. Rochussen; goudbedrukt linnen; 215 p.

Schutblad beschadigd en naam weggeknipt op frontispiece.

[4183]

€ 30,00

Bosch, A., en W. van der Ham. Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998. Zaltbommel; 1998; Europese Bibliotheek; ed. by H.W. Lintsen; maps, fig., ill. in b&w and in colour; cloth, blind stamped, with dust jacket; 343 pp. Very fine copy. [5006]

€ 8,00
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.

Bosch, Johannes van den. De Heeren Stadhouderen van Vriesland, zedert den Jare Acht-hondert, volgens Hoogst derzelver Successie Kortelyk beschreven. Als mede Enkelde Geslacht Linie der Graven en Princen van Nassau, beginnende met den Jaare 682. Alles met veele Portraiten verciert. Mitsgaders naukeurige korte Beschryvinge van de Vorstelyke Grafkelder en Sepulture binnen Leeuwarden; opgedragen aan Zyne Doorlugtigste Hoogheit, Willem de Vyfde, Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Bound with: "Nauwkeurige beschrijving der lijk-statie van haare doorluchtige Hoogheit Maria Louisa, Princesse Douairiere van Orange en Nassau, enz., enz., enz. Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars 1765. Leeuwarden; 1770; Abraham Ferwerda en G. Tresling; halfleather with raised bands; 21 full page mezzotint portraits; 22 folded engraved plates of the funeral; ref. van Someren no. 127; according to van Someren the portraits were made by R. Jelgerhuis (Leeuwarden 1729-1806); Landwehr, "Splendid ceremonies no. 235; (20) 87 pp. + plates. Rare! The mezzotint technique was invented by Ludwig von Siegen and was known as "black art". The copper plate was roughened first and by doing this, and a further, detailed, technical process, the prints ended up with a darkish and velvety appearance. It was the first tonal method to be used enabling half-tones to be produced without using line- or dot based techniques like hatching or stipple. Final text leaf (Lijk-statie Maria Louisa) missing. Spine ends and raised bands damaged. Cover slightly worn, mainly along extremities. Boards rubbed. Bookblock a trifle loosening. Owner's entry at upper pastedown and first endpaper. Musical scores, in ink, on paper strip inner margin of title page and final leaf. [25041]

€ 950,00

Bosch, Toon. Om de macht over het water; de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel; 2000; Europese Bibliotheek; linnen met stofomslag; ill., voornamelijk in zwart wit; 247 p. Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst 'Om de macht over het water' de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn intern-organisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek. Uitstekend exemplaar. [20217]

€ 12,00
Bossuet.

Bossuet. Discours sur l'histoire universelle; complete set of 6 volumes. Paris; 1808-1810; de l'imprimerie des frères Mame; leather with gilt printed spines; VIII, 8, 237/ 211/ 214/ 180, 8/ XII, 306 & 310 pp. Covers slightly worn along extremities, boards occasionally rubbed. [25156]

€ 120,00

Bothe, F. Geschichte der Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt a.M.; 1929; Englert & Schlosser; plattegrond, foto's, ill.; in linnen; 391 p. Gotisch schrift. [3994]

€ 40,00

Bouhler, Philipp. Adolf Hitler. De wordingsgeschiedenis van een volksbeweging. Z.pl.; z.j. (ca. 1940); gekartonneerd; ill. in zwart wit; 87 p. [26571]

€ 14,00

Bouman, P.J. Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, 1843-1943. Wageningen; 1946; H. Veenman & Zonen; ill., portraits, tables; cloth; 594 pp. [11843]

€ 12,00

Bouteron, Marcel, a.o.. Cent ans de vie française à la revue des deux mondes. Paris; 1929; Revue des deux mondes; softcover; ills. in b&w; 519 pp. Cover finger-soiled, spine creased, discoloured, some stains and slightly damaged. Bookplate on verso frontcover. [21421]

€ 10,00

Boxer, C.R.. Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. Leiden; 1967; A.W. Sijthoff; transl. from the English by J.W. Schotman; maps, ill.; cloth with dust jacket; 437 pp. [12551]

€ 10,00

Braak, Menno ter. Kaiser Otto III; Ideal und Praxis im fruehen Mittelalter. Amsterdam; 1928; J. Clausen; softcover; thesis; text in German; 247 pp. Cover discoloured. Frontcover with chip at upper right corner and chafed portion. Bookplate on verso of cover. Contents fine. [29853]

€ 10,00

Braat, L.P.J., and M. Braat. Op zoek naar Byzantium; Hellas hervonden. Amsterdam; 1955; n.n.; 12 lithographies by Maaike Braat; soft paper cover; 87 pp. Nr. 118 of 300 numbered copies. Signed by author and by artist. [13873]

€ 14,00

Brachot, D'Isy (ed.). Astrid Reine Des Belges. L'Album Du Souvenir. 24 Documents inédits & Historiques. Bruxelles; 1935; De La Revue 'L'Art Belge'; no. 2; text in French and Dutch; 24 fullpage ills. in b&w.; softcover with slap; 28 x 38 cm.; 25 pp. loose sheets (as issued). Cover shows traces of wear. Overall a very fine copy. [17302]

€ 16,00

Braem, Evodius & Teeuwen, Norbertus. Augustiniana Belgica Illustrata. Septimo exacto saeculo a magna ordinis eremitarum S. Augustini unione MCCLVI- MCMLVI. Lovanii; 1956; Institutum Historicum Augustinianum; gilt printed softcover with wrapper; 4o; plates in b&w; text in Dutch and French; 207 pp. Wrapper with tear. [30821]

€ 19,00

Brahe, Jan Jacob Vlissings Eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten Geboortedag harer Vryheid, den VI. van Grasmaand, MDCCLXXII. Gebonden met: Kerkelyke Redenvoering, ter gelegenheid van het tweede Eeuwgetyde der Vlissingsche Vryheid, op den 6. van Grasmaand MDCCLXXII. aldaar uitgesproken. Vlissingen; 1773; Thomas Corbelyn; met (uitslaande) platen; contemp. goudgestempeld leer; XXII en 280 p.; Vlissingen 1772; Thomas Corbelyn; XII, (6), 108, (28), (2) p. Lichte slijtage aan de onderrand. [6654]

€ 300,00

Brand, F.J.. Hand-Woordenboek der Romeinsche Oudheden. Ten gebruike bij de lezing der oude schrijvers. Amsterdam; 1838; C.G. Sulpke; gekartonneerd; 11x17 cm.; 175 p. Rug beschadigd. [31737]

€ 35,00

Brand,G.. Kort verhaal van de Reformatie en oorlog tegen Spanje In, en ontrent de Nederlanden tot de jare MDC, uyt verscheyde geloofwaardige historien, en authentyque stukken onpartydigliyk by een gestelt. Den derden druk. Daar nog by is gevoegt, het Chronyxke der Nederlansche geschiedenisse, zedert het jaar 1600 tot het jaar 1689.. Rotterdam, 1699; Pieter vander Veer. Gegraveerde frontispiece van Tiedeman (tek.) en Gouwen (graveur). Klein octavo; contemporain perkament; (8), 231, (25) resp.240, 10 p. Laatste blz. (advertentie van de uitgever) ontbreekt. Rug gedeeltelijk vernieuwd. [30490]

€ 95,00