Loading...

Discoveries

Results 1 - 24 of 36

(Victor, Paul-Emile). Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile Victor, expéditions Antartiques. Résultats scientifiques no. S III. 1. Cartes de la terre Adélie, carte d'ensemble au 1: 500.000 (1 feuille), cartes détaillées au 1: 100.000 (4 feuilles, Rocher X, Cap Pépin, Pointe Géologie, Port-Martin). Paris; 1955; l'Institut Géographique National; 5 folding maps; in matching portfolio. Portfolio a trifle damaged. [27140]

€ 35,00

-. The Illustrated London News. Vol. LXVIII, January to June, 1878. London; 1878; George C. Leighton; cloth; folio; numerous ills., mainly engraved and occasionally double paged; numerous, mainly engraved, illustrations and plates; includes a special number dedicated to Stanley in Africa, sketches and description by Mr. H.M. Stanley, and a detailed account of African travel, by George Augustus Sala; articles and illustrations on the voyage of Cleopatra's needle to England; the British fleet steaming up the Dardanelles; Dr. Schliemann's excavations; the Indian expeditionary force, the 2nd Goorkahs; the Paris exhibition; large folding plate (ca. 115x85 cm.) of the sortie at Plevna; 616 pp. Cover and endpapers renewed. First 50 pages damaged, lacks portion in the middle, with loss of text and images. Stanley number slightly damaged at lower hinges and blank inner margins. Folding plate with damages. Cover first number, 5 January 1878, damaged. [28999]

€ 95,00

-. Le Globe Trotter. Journal de voyages, aventures, explorations, etc. Year 1. Tome I (du 6 Février 1902 au 31 Juillet 1902) & II (du 1er Août au 31 Décembre 1902). Including 4 volumes of "A travers le monde", no. 1-4 1902. All in one binding. Paris; 1902; cloth; 4o; ills. in b&w; folding maps; each volume ca. 12 pp. Cover privately bound, with gilt lettered name of former owner at foot. [26508]

€ 99,00
 .
 .
 .

-. Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Leyden/ Deventer/ Groningen; 1814; D. du Mortier en Zoon/ J.H. de Lange/ J. Oomkens; gekartonneerd; vergulde belettering; klein 8vo; IV, 151 p.

Rug iets beschadigd. Bandje overigens met lichte slijtagesporen.

[33168]

€ 65,00

A French officer. A voyage to the Island of Mauritius, (or, Isle of France) the Isle of Bourbon, the Cape of Good-Hope, &c. With observations and reflections upon nature and mankind. London; 1775; renewed cover (cloth) and spine (leather), (12) 291 pp. Translated from the French by John Parish. Foxing, especially on first few and few last pages. Poor copy. [20364]

€ 290,00

Alexis, M.G.. Stanley l'Africain; sa jeunesse, ses quatre grandes expéditions dans le Continent Noir. Resp. Paris, Liège; 1893; Procure Gén., Poussielgue, Ve. Magnin resp. H. Dessain; 5th ed.; maps, portrait, ill.; halfcloth, marbled; 312 pp. Cover slightly worn along extremities. [15288]

€ 55,00

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; eerste deel. Middelburg; 1856-1863; J.C. & W. Altorffer; linnen; voornamelijk uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen", "Historische beschrijving der voormalige stad Reimerswaal uit onuitgegevene archieven dier stad, berustende in het provinciaal archief van Zeeland", "Over het strandregt, zoo als het voorheen in Zeeland geldende was en uitgeoefend werd", "Eene heidensche offerplaats op Walcheren", "Proeve ter beantwoording van eenige aan het Zeeuwsch genootschap ingezondene vragen, betreffende eenige belangrijke punten der aan zee of aan de monden der rivieren liggende polders"; VII, 78/ 71 (IV)/ 94/ 99 en 115 p. Mist de kaart behorende bij het eerste stuk, deel V "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapsgewijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen". Voorplat met enkele deukjes. Wat lichte slijtage langs de rug, en langs hoeken en randen van de band. [23878]

€ 80,00

Blussé, L. and R. Falkenburg. Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657. Middelburg; 1987; Stichting VOC Publicaties; softcover, oblong; ills. in colour and b&w; 100 pp. [13586]

€ 25,00

Cuesta Domingo, M.. Over onbekende zeeën. De ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook. Met een inleiding van Fernand Vanhemelryck. Leuven; 1994; Davidsfonds; with numerous ills. in colour; folio; hardcover with dustjacket; 239 pp. Very good! [17022]

€ 14,00

Fabius, A.N.J.. Een stoere Nassauer; leven en daden van Johan Maurits den Braziliaan. Rotterdam; z.j. (ca. 1900); D. Bolle; halflinnen met gemarmerde platten; klein 8vo; met portret en kaart; 200 p. Bandje vernieuwd. [29007]

€ 40,00

Fontaine, Jos (red.). Uit Suriname's historie; fragmenten uit een bewogen verleden/ From Suriname's history; fragments from a stirring past. Zutphen; 1980; de Walburg Pers; hardcover with dust jacket; ills., maps, mainly in b&w; text in English and Dutch; 191 pp. Dust jacket rather worn along extremities. Contents fine. [24834]

€ 19,00

Gatti, Attilio. Kamanda, een Afrikaanse jongen. Amsterdam;1950; Wereldbibliotheek; linnen met stofomslag; geïll. met 31 authentieke foto's van Kamanda en zijn belevenissen; 119 p. Nederlandse vertaling door Karel Ruyssinck. Roestvlekkig, met name op sneden en schutblad. Stofomslag verkleurd en licht beschadigd, gerepareerd aan de binnenkant. [20519]

€ 25,00
Gram, Johan.
Gram, Johan.

Gram, Johan. Door Afrika's wildernissen. Dr. Carl Peters' tocht. Van Kikuyu naar Uganda. Leiden; z.j. (ca. 1895); A.W. Sijthoff; goudbedrukte en gedecoreerde linnen band; 8vo; ill. in zwart wit; 188 p. Band met lichte slijtagesporen. Binnenwerk met hier en daar reparaties op de naad. [32263]

€ 24,00

Hedin, S.. De groote karavaan; de Zweedsch-Duitsch-Chineesche ontdekkingsreis door de Gobi-woestijn, 1927-1928. Amsterdam; 1929; Uitgevers-Mij. Elsevier; transl. by A.W. Briejèr-Leopold; ills., 2 in colour; cloth, gilt stamped; VI, 332 pp. Owner's entry on first endpaper. [12365]

€ 10,00
Kainbacher, Paul.

Kainbacher, Paul. Die Erforschung Afrikas. Die Afrika-Literatur über Geographie und Reisen 1500-1945. Eine Bibliographie von A-Z.

Baden; 2002; Eigenverlag Baden; hardbound cloth; 3rd revised edition; with folding map in pocket; 471 pp.

Very fine copy.

[33149]

€ 35,00

Lafeber, C.V.. Pelgrims, kruisvaarders, handelaars en wereldreizigers in de Middeleeuwen, 1050-1350. Goirle; 1997; eigen beheer; zachte kaft; 330 p. [29689]

€ 17,00

Meijer, J. en Ferrari, F.. Suriname, volk en geschiedenis; cultuur-historisch leesboek voor het Mulo en de lagere klassen van A.M.S. en Kweekschool. Paramaribo; 1955; C. Kersten en Co.; softcover; 143 p. Band verkleurd en wat kleine vlekjes. Hoekjes band een ietsje opgekruld, rug licht beschadigd. [23461]

€ 12,00

Nieuhof, Joan. 'Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den Grooten Tartarischen Cham, Den tegenwoordigen Keizer van China'; waarin de gedenkwaerdighste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke Hof te Peking, sedert den jare 1655 tot 1657, zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden; beneffens een naukeurige beschryving der Sineesche steden, dorpen, regeering, wetenschappen, hantwerken, zeden, godsdiensten, gebouwen, drachten, schepen, bergen, gewassen, dieren, &c. en oorlogen tegen de Tarters. Franeker; 1991; van Wijnen; kunstleer; facsimile-editie naar de eerste druk uit 1665; deel III uit de reeks 'Hoogtepunten der Maritieme Geschiedschrijving'; met 150 afbeeldingen, waaronder één uitvouwbare kaart; gedrukt in een oplage van 1000 exemplaren; (12) 258 (9) p. Inclusief bijlage, 6 p., door Leonard Blussé. [20545]

€ 64,00
No name..
No name..
No name..
No name..

No name.. An abridgment of Captain Cook's last voyage, performed in the years 1776, 1777, 1778, 1779. and 1780, for making discoveries in the northern Hemispere, By order of His Majesty. Extracted from the Quarto Edition, in Three Volumes. London; 1794; C. and G. Kearsley. One folded and 7 fullpage copper engravings. Half leather with marbled boards; XXIV, 442, (18) pp. Top of spine repaired. Boards slightly worn. Plates stained. Map is lacking. [23353]

€ 240,00

Oss, F.van (translater). Christoffel Columbus en de Ontdekking der Nieuwe Wereld. Brugge / Amsterdam; 1892; Desclée, De Brouwer & Cie / G. Borg; translated from french by F. van Oss; preface by J.W. Brouwers; ills. in b&w; 1 map in colour; gilt and blind stamped cloth; 16x24 cm.; 194 pp. Cloth showes traces of wear. Stamp on endpaper. [17888]

€ 19,00

Ossendowski, F.. In de wildernissen van Azië. 's-Gravenhage; 1926; H.P. Leopold's Uitgeversmij.; in coop. with L. Stanton Palen; Dutch adaptation by T. Easton; map; cloth, black, red stamped; 234 pp. Endpapers discoloured. [14018]

€ 10,00

Ottsen, Hendrik & J.W. IJzerman. Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd. Eerste deel: Tochten naar het Noorden 1652-1686. Met 3 kaarten en 9 platen. Tweede deel: Tochten naar het Noorden 1686-1806. Met een kaart en 12 platen. Derde deel: Tochten langs de Z.O.-Kust en naar het Oosten 1670-1752. Met 6 kaarten en 8 platen. Vierde deel: Tochten in het Kafferland 1776-1805. Met 1 kaart en 13 platen. 's-Gravenhage; deel 1, 2, 3: fotomechanische herdruk 1976; deel 4:1932; Martinus Nijhoff; deel:1, 2, 3 & 4 uitgegeven door E.C. Godée Molsbergen; deel 3:met inleiding van R. Posthumus Meyes; werken uitgegeven door De Linschoten-Vereeniging; deel XI, XII, XX, XXVI; deel 1: 3 uitvouwbare kaarten; deel 2: 1 uitv. kaart; deel 3: 3 uitv. kaarten; deel 4: 1 uitv. kaart; goud- en blindgestempelde linnen band; 17x25 cm.; 254, 306, 368, 366 p. Vlekje op rug deel 3. Deel 4: hoeken vertonen lichte slijtage, schutbladen verkleurd, stempel op schutblad en titelpagina. [17493]

€ 139,00
Paesie,Ruud.

Paesie,Ruud.

Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.

Amsterdam; 2002; de Bataafsche Leeuw; harde kaft met stofomslag; 4to; ill. meest in zwart wit; register van persoonsnamen; register van scheepsnamen; 237 p.

Uitstekend exemplaar.

[33738]

€ 22,00

Piccioli, Angelo. Die magische Pforte der Sahara. Hamburg; 1941; Verlag Broschek & Co.; cloth, sewn binding; 8vo; 24 plates in b&w; illustrated endpapers with drawn map of Libya and its surroundings; XV, 304 pp. Stamps on endpaper of the Ortskommandantur & the Nationalsoz. Deutsche Arbeiterspartei, Kreis Schlochau. With dedication, in ink: "In treuer Verbundenheit mit unserem Soldaten von den Frauen der Frauenschaft". [26587]

€ 14,00