Loading...

Water-economy

Results 73 - 96 of 103

Stol, Ph.Th., en B. Vrijhof De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 9; tab., fig., kaartjes; 319 p. + 5 losse bijl. (kaarten). [3791]

€ 18,00

Talma, D.. De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift. 's-Gravenhage; 1903; De Swart & Zoon; soft cover; 242 pp. Spine renewed. Cover with a few small chips along extremities. [12522]

€ 30,00

Tol, S.C.J. van. De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen). Z.pl.; 1929; Werkcommissie inzake de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen; zachte kaft; 8vo; ill. in zwart wit; 44 p. Zeldzaam! 1 Katern los in de band, nietjes enigszins doorgeroest. Rug van de band iets beschadigd. Bladzijden af en toe wat roestvlekkig in de marges, naam vorige eigenaar op het titelblad. [26813]

€ 50,00

Veh, Gerhard M. & Rapsch, Hans-Jürgen (ed.). Von Brunnen und Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der Wasserversorgung in Niedersachsen. Neumünster; 1998; Wachholtz Verlag; hardcover with dust jacket; 4o; ills. in colour and b&w; 342 pp. Inscription on french titlepage. Otherwise a very fine copy. [31212]

€ 10,00
Verhagen, H.J., et al.

Verhagen, H.J., et al. Basisrapport zandige kust behorende bij de leidraad Zandige Kust, juli 1995. Delft; 1995; Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen; hardcover; ill., tabellen, grafieken; 507 p. Uitstekend exemplaar. [34069]

€ 10,00
Verheije van Citters, J.

Verheije van Citters, J. Verhandelingen van Mr. J. Verheije van Citters. I. Over de vroon-, leen-, hayman- en vrijlanden in Zeeland. II. Over de dijkagien van Walcheren. III. Over de dijk- en waterpenningen. IV. Over het regt van dijkvelling. Overdruk uit: Archief VI, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg; 1866; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; overdruk uit Archief VI, uitg. door het Zeeuwsch Gen. der Wet.; gelithografeerde, uitslaande, kaart van Walcheren en Schouwen; 114 p. Band met wat roestvlekjes. Niet opengesneden exemplaar. [3591]

€ 20,00

Verslag over de toestand der oevers en sranden in Zeeland, 1951; III. Linkeroever van de Oosterschelde. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van ir. v/d Ree; 5 bladzijden met tekst, typoscript; incl. 8 losse, uitvouwbare, bijlagen, overzichtsblad (kaart) en oevergrafieken. [25222]

€ 20,00

Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; IV. Rechteroever van de Oosterschelde. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van ir. v/d Ree; 3 bladzijden met tekst, typoscript; incl. 10 losse, uitvouwbare, bijlagen, overzichtsblad (kaart) en oevergrafieken. [25221]

€ 20,00

Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VI. Oevers langs Keeten, Mastgat en Zijpe. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van Ir. v.d. Ree; 3 bladzijden tekst, typoscript; 3 uitvouwbare bijlagen, overzichtsblad en oevergrafieken. [25217]

€ 20,00

Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VII. Oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van ir. v/d Ree; 3 bladzijden met tekst, typoscript; incl. 8 losse, uitvouwbare, bijlagen, overzichtsblad (kaart) en oevergrafieken. [25220]

€ 20,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1986. Middelburg; 1987; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., kaart, met achterin een aparte kaart; 177 p. [3722]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1987. Middelburg; 1988; Waterschap Walcheren; foto's, kaart, grafieken, tab., met achterin een aparte kaart; 137 p. [3721]

€ 8,00
3720a

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1988. Middelburg; 1989; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., achterin een kaart; 143 p. [3720]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1989. Middelburg; 1990; Waterschap Walcheren; foto's, tab., grafieken, kaart, met achterin een aparte kaart; 168 p. [3723]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1990. Middelburg; 1991; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., kaarten, met achterin een aparte kaart; 160 p. [3724]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over l980. Middelburg; 1981; Waterschap Walcheren; foto's, tab., grafieken, achterin een kaart; 120 p. [3725]

€ 8,00

Visscher, R.. Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; linnen zonder stofomslag; met 3 uitslaande kaarten/ plattegrond en 25 afbeeldingen; (4) 241 pp. Met alfabetisch naam-en zaakregister. Pagina's enigszins verkleurd, enkele bladzijden er terug ingezet. Omslag beduimeld, rug met beschadiging. [20479]

€ 25,00

Visser, W.C. De landbouwwaterhuishouding van Nederland. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 1; tab., fig.; 159 p. +15 losse bijl. [3783]

€ 18,00
Vlam, A.W..

Vlam, A.W.. Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden. Leiden; 1942; E.J. Brill; harde kaft, in linnen gebonden met goudopdruk; academisch proefschrift; 8vo; met enkele bijlagen, waaronder een zwart-wit foto en een brief aan de auteur; fig.; enkele uitslaande kaarten; 100 p. Een enkele markering met potlood in de blanco kantlijn. Overigens een goed exemplaar. [34024]

€ 40,00

Vredenduin Pz., J.. Geschiedenis van de banne Westzaanen. Zaandijk; 1903; linnen met goudopdruk; met 2 uitslaande kaarten (kaart van de ambachtsheerlijkheden Westzaanen en Crommenie en Assendelft, omstreeks 1575 en kaart van de polder Westzaan); overigens enkele afb.; register; 320, VIII pp. Keurig exemplaar. [30634]

€ 34,00

Vries, H. de, en B. Vrijhof De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 8; tab., fig.; 159 p. + 5 losse bijl. (kaarten) [3785]

€ 18,00

Waterschap Walcheren, Dagelijks bestuur Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1984. Middelburg; 1985; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., kaart, met achterin een aparte kaart; 110 p. [3728]

€ 8,00

Waterschap Walcheren, Dagelijks bestuur Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1985. Middelburg; 1986; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., achterin een kaart; 118 p. [3718]

€ 8,00

Waterschap Walcheren, Dagelijks bestuur Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1981. Middelburg; 1982; Waterschap Walcheren; foto's, tab., grafieken, kaart, met achterin een aparte kaart; 126 p. [3726]

€ 8,00