Loading...

Water-economy

Results 25 - 48 of 100

Diverse auteurs. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, no. 20. Inhoud: 1. Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden, opgemaakt door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat Jhr. C.E.W. van Panhuys, de ingenieurs J.A. Ringers en J.P. Josephus Jitta en den tijdelijk ingenieur C. Tellegen. II. Verslag omtrent proeven ter bepaling van de draagkracht en de elasticiteit van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen, opgemaakt door den ingenieur van den Rijkswaterstaat C. Wolterbeek. 's-Gravenhage; 1922; Algemene Landsdrukkerij; gebonden in een half(kunst)leren band; inclusief de map met uitslaande bijlagen, waarop figuren; 8vo; het tekstgedeelte bevat ook uitslaande figuren en tabellen; 135 pp. Ex-bibliotheek, met enkele stempels. [27118]

€ 19,00

Diverse auteurs. Risico's in bedijkte termen. Een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromen. Bilthoven; 2004; RIVM; softcover; ill., tab.; 242 p. Uitstekend exemplaar. [32396]

€ 20,00

Dronkers, Dirk. Beschouwingen over het jaarverslag van de Centrale Directie van Walcheren, over 1859. Bevattende tevens wenk, aan allen die belang hebben bij polders, aan zee- of zeearmen gelegen. Middelburg; 1860; J. de Jong Zijlstra; slappe, blanco kaft; klein 8vo; 14 p. [26929]

€ 20,00

Eindverslag van de afsluiting van de Lauwerszee met doorlaatcaissons. Leeuwarden; 1970; Dienst Lauwerszeewerken; zachte kaft, in mappen; het geheel in bijbehorend foedraal; typoscript; fig., tabellen; met talrijke losse bijlagen, kaarten, diagrammen, figuren; 26, 72, 76 & 23 p. + bijlagen. [25760]

€ 60,00

Fenema, J.G. van. Handleiding bij de historisch-geologische en -geographische wandkaart der Nederlanden. Meppel; z.j. (ca. 1925); H. ten Brink; softcover; 8vo; kaartje, tabellen; XIV, 152 p. Band langs de randen iets verkleurd, rug aan boven- en onderzijde licht beschadigd. [26919]

€ 25,00

Ferrari, Giorgio & Tromellini, Elisabetta (ed.). Venezia, una scelta obbligata. I trattamenti individuali di depurazione. Quaderni del Magistrato alle Acque di Venezia. Venezia; 2007; Marsilio Editori; softcover; ills. in b&w; tables; 111 pp. Very fine copy. [32217]

€ 20,00

Fokker, A.J.F.. Het bestuur van het waterschap Schouwen; historisch-staatsrechtelijk onderzoek naar de geschiedenis van dit bestuur, in verband met de wijze van beheer der overige Zeeuwsche polders. Zierikzee; 1883; A.M.E. van Dishoeck; zachte kaft; academisch proefschrift; 98 p. Rug vernieuwd met linnen. Band verkleurd, beduimeld, wat scheurtjes en hier en daar wat gerafeld. Sommige bladzijden gerafeld, scheurtjes en af en toe wat inktvlekjes aan de bovenzijden. [23456]

€ 48,00
Gallé, P.H.
Gallé, P.H.

Gallé, P.H. Beveiligd bestaan; grondtrekken van het Middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963).

Delft; 1963; W.D. Meinema; gebonden, linnen band; enkele uitslaande kaarten, ill.; 372 p.

Goed exemplaar.

[3688]

€ 10,00
Gottschalk, M.K. Elisabeth
Gottschalk, M.K. Elisabeth
Gottschalk, M.K. Elisabeth

Gottschalk, M.K. Elisabeth Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Storm surges and river floods in the Netherlands. Deel II. De periode 1400-1600 (the period 1400-1600).

Assen; 1971; Van Gorcum & Comp.; gilt printed hardbound cloth; ills.; folding maps; 4 plates loosely inserted in rear pocket; index of geographical names; text in Dutch and English; XV, 896 pp.

Fine copy.

[33567]

€ 95,00

Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. Waterbouwkunde, vierde deel, afd. XV- Wegen. Inclusief platenatlas. 's-Gravenhage; 1885; de Gebroeders van Cleef; halflinnen met gemarmerde platten; bewerking door A. Fock, C.J. van Doorn en N.H. Henket; tabellen, een enkele uitvouwbare; platenatlas (halflinnen map, met koordjes) met 28 losse platen, compleet; afmeting platenatlas 34x50 cm.; gelithografeerde platen, o.a. van taludvoorzieningen, dwarsprofielen van straten en boulevards in steden, riolen, tolbomen, afrasteringen, etc.; XIX, 797 p. Oud-bibliotheekexemplaar, met enkele stempeltjes op schut- en titelblad. Etiketje op voorplat, enige slijtage langs hoeken en randen. Hapje uit rechterbenedenhoek titelblad. Platenatlas met stempel aan binnenkant omslag en etiketje op voorplat. [23329]

€ 40,00

Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas. 's-Gravenhage; 1891; de Gebroeders van Cleef; halflinnen met gemarmerde platten; bewerkt door J.E. de Meijer; enkele tabellen; platenatlas (halflinnen map, met koordjes) met 36 platen, compleet; afmeting platenatlas 34x50 cm.; gelithografeerde platen, o.a. handelend over landbouwkaarten, gereedschappen, stuwmeren, wijze van bevloeiing, regenval, waterafloop, etc. ; XV, 463 p. Met alfabetisch register. Oud-bibliotheekexemplaar, met enkele stempeltjes op schut- en titelblad. Etiketje op rug, lichte slijtage langs hoeken en randen. Platenatlas met stempel aan binnenkant omslag en etiketje op voorplat. [23328]

€ 45,00

Hogerwaard, M.B.G.. Memorie over de verdediging van de Zeeuwsche oevers. Middelburg; 1893; U.F. Auer en Zoon; halflinnen; 13 uitslaande, gegraveerde platen; o.a. van de Hoofdplaat-polder, Vliete Polder, Anna Friso Polder, duinen, dijken, toestand van Zeeland in 1200, profielen van onderzees verdedigde oevers, strandhoofden, etc.; 73 p. + platen. Platen met af en toe een klein scheurtje, en soms gerepareerd met een stukje tape. Band enigszins beduimeld en wat vlekjes. Voorplat en titelblad met enkele stempeltjes. Rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd. [23479]

€ 250,00
Hollestelle, A.
Hollestelle, A.

Hollestelle, A. Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen.

Tholen; 1919; J.M.C. Pot; 2e veel vermeerderde druk; met 13 (gevouwen) kaarten; originele kartonnen omslag; 657, (3) p.

Omslag met kleine slijtageplekken. Zeldzaam!

[17615]

€ 140,00

Hollestelle, Leo. Een dijk van een dijk; de Westkappelse Zeedijk in de loop van de tijd. Middelburg; 1990; Waterschap Walcheren; softcover; ill. in kleur en zwart wit; met een uitslaande plaat van de verplaatsing van de Westkappelse Zeedijk bij dijkpaal 10; 96 p. [25234]

€ 10,00

Houven van Oordt, H.C. van der & Vissering, G.. De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Leiden; 1901; E.J. Brill; harde kaft; ingenaaid; 2e, herziene en bijgewerkte druk; met 3 gelithografeerde, uitslaande, kaarten (o.a. dieptekaart en geologische kaart) en verdere bijlagen; XVI, 332 p. Sommige bladzijden met ezelsoor(tje), een enkele kaart met (klein) scheurtje. [26609]

€ 28,00

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a.. Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt. Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p. Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes. [23808]

€ 35,00

Kemper, P.H.. Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland. 's-Gravenhage; 1915; Martinus Nijhoff; zachte kaft; tweede, vermeerderde druk; VII, 235 p. Een niet geheel opengesneden exemplaar. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd. Band met lichte slijtage aan hoeken en randen. [24836]

€ 10,00

Keur, H. Waterloopkundige beschouwingen en berekeningen in verband met waterbezwaar en afwatering; handleiding ten dienste van waterbouwkundigen, polderopzichters, gemeente-architecten, landbouwtechnici en studeerenden. Deventer; 1917; Ae.E. Kluwer; tab., fig.; in linnen; 128 p. [3739]

€ 15,00

Kloppenburg, D.. Voordracht over de waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland, aangevuld met de jongste publicaties op dat gebied. Grijpskerk; 1958; Hoekstra's drukkerij en boekhandel; softcover; foto's, kaarten, tekeningen; 1 losse, uitvouwbare kaart in insteekhoesje; 49 p. [25541]

€ 15,00

Kolkman, P.A. & Slagter, J.C.. Rijkswaterstaat Communications, no. 24; The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection. The Hague; 1976; Government Publishing Office; softcover; figures, ills., diagrams; 48 pp. [25578]

€ 14,00

Lauwen, Toon. Nederland als kunstwerk. Vijf eeuwen bouwen door ingenieurs. Rotterdam; 1995; NAi Uitgevers; hardcover; 4o; ill. in zwart wit; noten, personenregister; 280 p. Behalve een thematisch-chronologische behandeling van dit onderwerp, bevat dit boek bijdragen waarin dieper op de ontwerp- en planningsaspecten van een aantal specifieke ingrepen wordt ingegaan. [28188]

€ 16,00
Leper, J..

Leper, J.. Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945.

Tongeren; 1957; drukkerij George Michiels; softcover, gekartonneerd; met (uitslaande) kaarten; register van aardrijkskundige namen; 327 p.

Hoekjes wat gebutst.

[33593]

€ 75,00

Mansholt, D.R. De waterschapslasten in de provincie Zeeland. 's-Gravenhage; 1940; Algemeene Landsdrukkerij; Dep. van Economische Zaken, Directie van den Landbouw; ills., folded map; or. softcover; 254 pp. Spine slightly damaged. [15719]

€ 10,00

Menalda, H.H.. Samenhang tusschen waterschap en territoir. Amsterdam; 1930; H.J. Paris; softcover; 8vo; register; VII, 102 p. Ex-bibliotheekexemplaar, met stempeltjes. Exemplaar schuingelezen. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd. Platten met geschaafde plekjes als gevolg van verwijderde etiketten. Markeringen met potlood in de kantlijn. [27115]

€ 20,00