Loading...

History

Results 1249 - 1272 of 1344

Steger, Friedrich. Vijf en dertig jaren, 1815-1850. Een overzigt van de nieuwste geschiedenis, als het worstelperk van het gezag der vorsten en de vrijheid der volken. Twee delen in één band. 's-Gravenhage; 1852; K. Fuhri; halfleer; uit het Hoogduits vertaald door J. Oudijk van Putten; met 2 gelithografeerde platen; XLI, 306 & 366 p. Band met wat lichte slijtagesporen, naam vorige eigenaar op schutblad. [25619]

€ 35,00

Steinmetz, Rudolf. Over het Duitsche nationaal-socialisme; een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde. Amsterdam; 1933; N.V. Boekhandel & Uitg. Mij. Swets & Zeitlinger; softcover, ingenaaid; 8vo; 2e, bijgewerkte druk; 53 p. Boekblok laat iets los, rug licht beschadigd. Vage vochtvlek aan de linkeronderzijde van het voorplat. [26001]

€ 10,00
Stenvert, R., et al.

Stenvert, R., et al.

Monumenten in Nederland: Zeeland.

Zwolle/ Zeist; 2003; Waanders/ Rijksdienst voor de Monumentenzorg; harde kaft met stofomslag; 4to; ill.; 320 p.

Nieuw in verpakking.

[33881]

€ 24,00

Stephens, Meic. Linguistic Minorities in Western Europe. Llandysul Dyfed Wales; 1976; Gomer Press; hardcover with dustjacket; 796 pp. A few small waterstains on the edge. [16028]

€ 14,00

Steutel, Cees, Meerman, Adri & Hond, Jacques de.

Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis.

Vlissingen; 2010; uitgeverij den Boer de Ruiter; harde kaft; ill. in zwart wit; register op persoonsnamen; naamregister Joodse vluchtelingen in Vlissingen 1933-1940; 192 p.

Goed exemplaar.

[32483]

€ 30,00

Stift Stams. 700 Jahre Stift Stams 1273-1973. Stams; 1973; Stift Stams; ed. by Stift Stams; ill. in b&w and in colour; cloth, gilt stamped; 232 pp. [13259]

€ 40,00

Stoll, H.W.. Bilder aus dem altgriechischen Leben. Leipzig; 1875; B.G. Teubner; 2nd ed.; ill., folding maps and plans; cloth, gilt- and blind stamped; VIII, 560 pp. Gothic letters. Traces os wear at joint. [12547]

€ 19,00
Stoppelaar, G.N. de.

Stoppelaar, G.N. de. Het Schuttengilde van den edelen handboog, Confrèrie van St. Sebastiaan, te Middelburg. Middelburg; c. 1886, Confrèrie van St. Sebastiaan; (folding) plans and ill.; cloth, decor., black- and gilt stamped; XII, 266 and 51 pp. Two plates with small repairs. Otherwise very nice copy. Rare! [15499]

€ 95,00
Stoppelaar, J.H. de
Stoppelaar, J.H. de

Stoppelaar, J.H. de Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.

Middelburg; 1863; J.C. & W. Altorffer; 5 lithogr. in colour, for the greater part with ill. of standards with coats of arms; original cloth, gilt stamped, with arms of Zeeland; (VI), 404 pp.

[6655]

€ 40,00

Stoppelaar, J.H. de. Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert. Lugundi-Batavorum; 1851; Jac. Hazenberg; proefschrift; halflinnen met gemarmerde platten; een uitvouwbare kaart, met een genealogisch overzicht van het geslacht Huybert; (5) III, 171, XVIII p. Ex-bibliotheek exemplaar, met stempeltje op het titelblad en etiketje op de band. Band en schutbladen vernieuwd. Genealogische kaart gescheurd. [23602]

€ 33,00
Stoppelaar, J.H. de.

Stoppelaar, J.H. de. Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog.

's-Gravenhage; 1901; Martinus Nijhoff; harde kaft met goudopdruk; 8vo; met één afbeelding; XII, 218, 101 p.

Goed exemplaar.

[33441]

€ 20,00

Stoppelaar, J.H. de.

Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.

Middelburg; 1860; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; met een litho waarop afgebeeld de voorgevel en een plattegrond van Cats huis in de Noordstraat; 44 p.

Met een handgeschreven, losbladig, manuscript door B. Ph. de Kanter. Rug gerepareerd met transparant tape. Platten licht roestvlekkig, bandje met slijtage langs hoeken en randen.

[17211]

€ 40,00

Stoppelaar, J.H. de.

Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.

Middelburg; 1860; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; met een litho waarop afgebeeld de voorgevel en een plattegrond van Cats huis in de Noordstraat; 44 p. Papieren omslag.

[33904]

€ 30,00

Storms, Martijn. Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw. 't Goy-Houten; 2008; Hes & De Graaf; harde kaft met stofomslag; 4o; ill. in kleur en zwart wit; register van aardrijkskundige namen en persoonsnamen; 284 p. Klein scheurtje achterzijde stofomslag, overigens een keurig exemplaar. [32365]

€ 12,00

Stringa, Paolo. Genova e la Liguria nel Mediterraneo; insediamenti e culture urbane. Genova; 1982; Cassa di Risparmio di Genova e Imperia; hardcover with dust jacket; ills. with the text in b&w, plates in colour; index; text in Italian; 407 pp. Spine of dust jacket discoloured. [29831]

€ 24,00
Stroeve, J..

Stroeve, J..

"Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later".

Acquoy; 1989; eigen beheer; ringband-uitgave; ill.; typoscript; 47 aan één zijde bedrukte pagina's.

Goed exemplaar.

[33786]

€ 20,00

Stroobant Janse, J.. De reductie van den Zeeuwsch-Nederlandschen zilveren ducaat, of zoogenaamden Zeeuwschen-rijksdaalder, beschouwd als eene hoofd-oorzaak des vervals en der niet weder opkomst van den handel in Zeeland. Middelburg; 1843; J. Moens en Zoon; slappe kaft; klein 8vo; 43 p. Rug aan boven- en onderzijde enigszins ingescheurd. [31017]

€ 50,00
Struycken, A.A.H..

Struycken, A.A.H.. Nederland, België en de mogendheden. Een historisch-juridisch betoog.

Arnhem; 1919; S. Gouda Quint; softcover; 16x24 cm.; 24 p.

Goed exemplaar.

[33553]

€ 10,00
Stuij, P.W..

Stuij, P.W.. Het leven van Philipp von Hohenlohe. Omstreden Staats veldheer in de Tachtigjarige Oorlog. Door huwelijk een verwant van het Oranjehuis/Grondlegger van Zeeuwsch-Vlaanderen.

Terneuzen; 2007; W.H. Broekhuysen; softcover; 4to; ill.; 161 p.

Uitstekend exemplaar.

[33461]

€ 25,00

Suet, Bruno & Pasqualini, Dominique T.. The Time of Tea. 2 vols. Paris; 2000; Vilo Publishing; 2 vols. (softcover) image block and text block hold by cardboard clasp to support the volumes in a vertical position; writing and layout by Dominique T. Pasqualini, photography by Bruno Suet; English-language edition; 244 pp. (text). Fine set. [30189]

€ 10,00

Suttorp, L.C.. Dr. A.W. Bronsveld; zijn visie op een halve eeuw. Assen; 1966; Van Gorcum & Comp. / Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke; cloth with dustjacket; 198 pp. [14133]

€ 20,00
Swalue, E.B.
Swalue, E.B.

Swalue, E.B. De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje. Amsterdam; 1846; P.N. van Kampen; halflinnen; XVI en 375 p. [6622]

€ 95,00

Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome III. Hombeek; 1957; Paternostre de la Mairieu; ills. in b&w.; limited ed. of 500; no. 280; softcover; 15,5x21 cm.; 414 pp. Stamp on endpaper. Cover shows traces of wear. Small Ink stain on edge. [18356]

€ 20,00

Tablettes du Hainaut. Généalogie - Histoire - Héraldique. Tome V. Hombeek; n.d.; Paternostre de la Marieu; 11 ills. in b&w.; softcover; 15,5x21 cm.; 414 pp. Stamp on endpaper. Cover shows traces of wear. Waterstain on cover and endpaper. [18357]

€ 20,00