Loading...

History

Results 217 - 240 of 1344

Rond, L.C.M. de. Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse. Wouwse Plantage; 1989; eigen beheer; zachte kaft met transparant omslag; doctoraal-scriptie; tabellen; typoscript; 95 aan één zijde bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [30565]

€ 15,00

Römer, Dr. R. C. H.. Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling.

Leiden, E. J. Brill, 1854. Two volumes from the series 'Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden'. Illustrated with a folded plan. (Renewed) halfcloth, original marbled cardboard covers; XXIV, 680 and XIV, 281 pp.

Complete set. Römer was a preacher at Deyl and Enspijk in The Netherlands.

Some pages a bit loosened; an uncut copy. Small repair and small traces of use.

[15680]

€ 30,00

Romein, Jan. Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen + register). Amsterdam; 1929-1932; Seyffardt's Boek- en Muziekhandel; halfleer; complete set; ill., voornamelijk in zwart wit; bandontwerp door J.J. Voskuil; XII, 5345 p. Rug hier en daar wat geschaafd en aan boven- en onderzijde af en toe licht beschadigd. Pagina's soms wat roestvlekkig, deel VII met losse bladzijde. [24702]

€ 38,00

Romein, Jan. De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl. Utrecht; 1934; W. de Haan; forew. by G.W. Kernkamp; w. the coop. of A. Romein-Verschoor, w. contrib. by P.J. Bouman, O. Noordenbos, R. van Roosbroeck and H. Vos; maps, ill. in colour and in b&w; cloth; [VIII], 712 pp. First ed. Former copy of L. de Bree. Card from Jan Romein with handwritten text pasted in. Endpapers and cover discoloured, traces of use. Bookblock slightly loosened. [14993]

€ 20,00

Rombauts, Edward. Richard Verstegen, een polemist der contra-reformatie. Brussel; 1933; Algemeene Drukinrichting; zachte kaft; 360 p. Voorplat gescheurd langs de rand van de rug. Band verkleurd, wat kleine scheurtjes en hier en daar roestvlekkig. Sommige pagina's onafgesneden. [22976]

€ 14,00

Röling, B.V.A.. Strafbaarheid van de agressieve oorlog; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 maart 1950. Groningen, Djakarta; 1950; J.B. Wolters; softcover; 8vo; 60 p. Voorplat aan de randen iets verkleurd. [26973]

€ 25,00

Roever, N. de. Amsterdamsch Jaarboekje 1891. Amsterdam; 1891; S.L. van Looy; zachte kaft; bevattende een dagelijkse kroniek (n.p.), tekstbijdragen, gepagineerd 1 t/m 122, en varia (n.p.); één afb., gezicht op het Damrak, in zwart wit. Band gedeeltelijk vernieuwd. [22986]

€ 12,00

Roever, N. de. Uit onze Oude Amstelstad; schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners. Amsterdam; 1902; Gebr. Koster; zachte kaft met vernieuwde, linnen, rug; tweede druk; 264 p. Beschreven exemplaar, meest in potlood en vooral in de marges. band met enige gebruikssporen en slijtage, kleine scheurtjes en schaafsporen. Bladzijden hier en daar licht gerafeld en wat kleine chips. [22985]

€ 10,00

Roever, Arend de & Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. III: Indische Archipel en Oceanië/ Malay Archipelago and Oceania.

Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; text in Dutch and English; select bibliography; 424 pp.

Very fine copy. Weight: approx. 12 kg!

[29751]

€ 575,00
Roemer, J.
Roemer, J.

Roemer, J. Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807. Leyden; 1807; Gebr. Murray; zachte kaft; met een mooie, uitslaande gravure van J. Jelgerhuis en J.E. Marcus, "De ruïnen te Leyden, veroorzaakt door het springen van een schip met buskruid"; 156 p. Venieuwde rug beschadigd, band met lichte gebruiks- en slijtagesporen. [3861]

€ 150,00

Rocker, R. Nationalisme en cultuur, I/III. Haarlem resp. Amsterdam; 1939; N.S.V. resp. V.A.U.; vert. uit het Engels door J. de Jong; cloth, gilt-stamped; 678 pp. In 1 vol. Binding slightly loosening. [10203]

€ 30,00

Robyn, Ludovicus & Dhondt, Luc. Historie van de ketterij te Oudenaarde. Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaarde in de 16e eeuw.

Oudenaarde; 1982; Geschied- en Oudheidkundige Kring; gekartonneerd; klein 8vo; sectie met platen in zwart wit; 80, 296 p., gevolgd door aanhangsel.

Goed exemplaar.

[31200]

€ 14,00
Robbertz, D.
Robbertz, D.

Robbertz, D. Het harde geslacht.

Antwerpen / Tilburg; circa 1946; Uitgeverij P. Vink; met illustraties van Jac. Prince; goudbedrukt groen linnen; 347 p.

[25887]

€ 35,00

Rijkse, Jac. & Breen, J. van. Geschiedenis der beeldende kunst. Amsterdam; 1919; H. Meulenhoff; versierde, linnen, band; 583 fig. in zwart wit; 311 p. Naam vorige eigenaar op franse titelpagina. [23663]

€ 10,00

Rietstap, J.B.. Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald. Leiden; n.d. (ca. 1880); van den Heuvell & van Santen; giltprinted cloth; frontispiece with chromolithograph; (5) 312 with register. Comprising the voyages by Dr. E.K. Kane to the North Pole regions, voyages in the United States and Canada and voyages in South and Central America. Leaves rather foxed (margins mainly) and slightly bubbled. Cover occasionally worn along extremities, and first endpaper with tipped in certificate on good behaviour by a pupil. [23301]

€ 80,00

Riemschneider, M.. Il Mondo degli Hittiti. Roma; 1957; Ed. Primato; Le grandi civiltà des passato, ed. by G. Furlani; 108 plates, 1 folding map; cloth, gilt stamped; 319 pp. [13381]

€ 30,00

Riedel, Carl-Ludwig & Kroger, Manfred. Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology. Köln; 2004; Milch und Kultur Rheinland und Westfalen; softcover; ills. in colour and b&w; 112 pp. [28458]

€ 40,00

Ridderbos, J.. Strijd op twee fronten; Schilder en de gereformeerde 'elite' in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein. I, II. Kampen; 1994; Kok; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; paperback; resp. XXIV, 424 and XII, 458 pp. No propositions. Summary in German. [14482]

€ 14,00

Ridder de van der Schueren, J.B.J.N.. Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen. Z.pl.; 1993; Nederlandse genealogische Vereniging; softcover met transparant omslag; typoscript; index; 101 éénzijdig bedrukte pagina's gevolgd door index. Goed exemplaar. [31165]

€ 20,00

Rice, D. Talbot. Histoirde des civilisations; le temps des invasions. Paris; 1968; Libr. Larousse; transl. from the English by H. Daussy; 675 (folding) ill. in b&w and in colour, 475 photogr., sketches, maps, chronologies; artificial leather, gilt stamped; 359 pp. [13300]

€ 20,00
Rhéville, M. de.
Rhéville, M. de.

Rhéville, M. de. Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe. Paris; 1837; Bechet Libraire; halfleather with marbled boards; enriched with woodengravings, i.a. of costumes & castles; 244 pp. First endpaper with inscription in ink, of a prize, this copy, awarded to a pupil. Some leaves irregularly cut. [25175]

€ 70,00

Reynders, S.. Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen. Velp; 1928; Middenstandsdrukkerij en Uitg. Velpsche Courant; plan, ills.; halfcloth; 97 pp. A few rust stains. [13215]

€ 14,00

Reyn, J. van. Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten. Rotterdam; 1863; Hendrik Altmann; linnen bandje met blindstempel; 8vo; met gelithografeerde ill. in kleur; 163 p. Zeldzaam! Rug licht beschadigd, overigens wat lichte slijtage/ gebruikssporen. [22943]

€ 20,00
Reyn, G. van.
Reyn, G. van.
Reyn, G. van.

Reyn, G. van. Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel.

Rotterdam; 1823; Wed. van der Meer & Verbruggen. Compleet eerste deel. (Het tweede deel is 37 jaar later verschenen, in 1869.) Titelblad met gravure van W. Nieuwhoff, getekend door A. Bakker; en 17 overige bladvullende gravures en 1 uitslaande plattegrond. Goudbedrukt halflinnen met gemarmerde platten; (2), XXXVI,405, 132, (2) p.

Stempel op titelblad. Band met wat slijtageplekjes maar overigens een zeer goed exemplaar.

[33073]

€ 250,00