Loading...

History

Results 289 - 312 of 1581
Broadley, A.M..

Broadley, A.M.. Chats on autographs. London; 1910; T. Fisher Unwin; gilt printed, hardbound cloth; with 135 illustrations in b&w; index; 384 pp. A trifle worn copy. Overall near fine. [33821]

€ 20,00
Brodhead, John Romeyn.
Brodhead, John Romeyn.
Brodhead, John Romeyn.

Brodhead, John Romeyn. History of the State of New York. First period 1609-1664. New York; 1859; Harper & Brothers, Publishers; hardbound cloth; 8vo; 2nd edition; with an engraved map of "New Netherland"; index; 801 pp. Spine repaired, title shield upside down. Owner's entry on title page. [34193]

€ 45,00
Broecke, J.P. van den.

Broecke, J.P. van den. Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden. Delft; Elmar b.v.; 1978. Rijk geïllustreerd. Gebonden met stofomslag; 332 p. [32602]

€ 28,00
Broekema, J..

Broekema, J.. Borsele als ambachtsheerlijkheid en als polder (voor 1795). Middelburg; 1886; J.C. & W. Altorffer; papieren omslag; klein 8vo; overdruk uit Archief VIe deel, 2de stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; 83 p. Goed exemplaar. [28390]

€ 20,00
Broersma, R..
Broersma, R..

Broersma, R.. Atjeh als land voor handel en bedrijf. Utrecht; 1925; Boekhandel Cohen; zachte kaft; 8vo; 128 p. Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33389]

€ 45,00

Brohier, R.L. Links between Sri Lanka and The Netherlands; a book of Dutch Ceylon. Colombo; 1978; The Netherlands Alumni Ass. of Sri Lanka; gilt printed hardcover with dust jacket; ills., plans; [VI], 165 pp. [11860]

€ 28,00

Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa. Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Leon Hattingh, Dan Sleigh & Hein Zielstra; no. 556 of a limited edition of 1,600 copies; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29753]

€ 550,00

Brongers, J.A.. Air photography and Celtic field research in the Netherlands. Nederlandse oudheden 6. Amersfoort; 1976; Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek; softcover; 2 volumes; text in English; volume with text; portfolio with folding maps; ills., tables; summary; bibliography; 147 pp. Text volume with slight waterdamage at lower parts. [32333]

€ 20,00
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.

Brouërius van Nidek R.G., Mattheus. Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. Amsterdam; no date (ca. 1730); Andries en Hendrik de Leth. Folio, half vellum with marbled boards; (8), 24, (25: engravings), (2), 18, (25: engravings) pp. and 1 folding map. First 2 leaves slightly waterstained. Overall a very nice and clean copy! [30126]

€ 1400,00
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..

Brouwers, A.P.J.. De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw. Nijmegen; 1957; drukkerij Gebr. Janssen; softcover, academisch proefschrift; lijst van stellingen; ill., 175 p. Goed exemplaar. [33560]

€ 14,00
Brugmans, H..

Brugmans, H.. De Wielingen. Rechten en belangen. Amsterdam; 1920; Scheltema & Holkema's boekhandel; softcover; uitslaande kaart; 60 p. Band met lichte verkleuring langs de rand, overigens een goed exemplaar. [33512]

€ 20,00

Brugmans, H.. Geschiedenis van Nederland (7 delen). Amsterdam; 1935-1937; Joost van den Vondel; goudbedrukt linnen; met bijdragen van verschillende auteurs, algehele leiding in handen van Prof. H. Brugmans; afb. in zwart wit; elk deel ongeveer 450 p. Deel 8 en register ontbreken. Ruggen van de banden hier en daar vochtvlekkig. [24695]

€ 14,00

Brugmans, H.. Geschiedenis van Nederland (8 delen + register, complete set). Amsterdam; 1935-1938; Joost van den Vondel; goudbedrukt halflinnen; met bijdragen van verschillende auteurs, algehele leiding in handen van Prof. H. Brugmans; afb. in zwart wit; elk deel ongeveer 450 p., register 64 p. Voorplat register geschaafd aan rechterbenedenzijde. Alle delen met lichte gebruikssporen/ slijtage, verkleuringen en schaafplekjes aan de rug. [20682]

€ 24,00
Bruijns, Jan.

Bruijns, Jan. Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene. Goes; zonder jaar; de Koperen Tuin; softcover; 16x20 cm.; met ca. 80 illustraties; 142 p. Goed exemplaar. [33644]

€ 12,00

Bruin, M.P. de [red.] e.a.. Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. Middelburg; 1982 (deel I, II), 1984 (deel III); Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; rijk geïllustreerd; goudgestempeld blauw linnen met stofomslagen; 560 pp, 592 pp, 592 pp. [18913]

€ 40,00

Bruin, M.P. de [red.] e.a.. Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. LUXE EDITIE! Middelburg; 1982 (part I, II), 1984 (part III); Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; rijk geïllustreerd. luxe editie in leer gebonden en goudgestempeld in 3 luxe cassettes; 560 pp, 592 pp, 592 pp. Deze luxe uitgave is in een zeer beperkte oplage verschenen. Dit exemplaar is geschonken aan de commissaris van de koningin in Zeeland. [13411]

€ 175,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water. Middelburg; 1961; M.P. de Bruin en M.H. Wilderom; foto's, fig., tafels, (gevouwen) kaarten, 1 heraldisch wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur; linnen met stofomslag; 304 pp. Ongewijzigde fotomechanische herdruk van de uitgave van 1971. In zeer goede staat. [4233]

€ 22,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland. Middelburg; 1961. Geïllustreerd, figuren., tabellen, (gevouwen) kaarten, wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur. Gestempeld linnen, 304 p. [27077]

€ 25,00

Bruin, M.P. de. Philip en Robert Sidney, gouverneurs van Vlissingen. Z.pl.; 1986; softcover; ills. in b&w; signed with dedication by the author; unpaginated (16 pp.). [25544]

€ 15,00
Bruin, Ruth de & Koppelmans, Xander.

Bruin, Ruth de & Koppelmans, Xander. Rebirth. De restauratie van Edenburg. S.l.; 2003; Humares; ringbinding in cover; photography in colour and b&w, occasionally full page; "Rebirth" was issued on occasion of the opening of the new office in Vlissingen; 93 pp. Fine copy. [33515]

€ 30,00

Bruine, W. de. Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II). Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p. Met index op persoons- en plaatsnamen. [21705]

€ 15,00

Bruine, W. de. Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II). Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p. Met index op persoons- en plaatsnamen. Band deel I met lichte plooi onderzijde voorplat. [22736]

€ 14,00
Brulez, Raymond.

Brulez, Raymond. Novellen en schetsen. Brugge; 1936; de Garve, uitgave Ach. van Acker; softcover; 21x12 cm.; 47 p. Boekblokje laat iets los van de band. [33687]

€ 15,00

Bruyn, Jean-Pierre & Meul, Maurice. De Keizerskapel te Antwerpen. Antwerpen; 1994; European University; harde kaft met stofomslag; 4o; talrijke ill. in kleur en zwart wit; bibliografie/ register/ lijst van afkortingen; 370 p. [29293]

€ 19,00