Loading...

History

Results 289 - 312 of 1569

Bruin, M.P. de [red.] e.a.. Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. Middelburg; 1982 (deel I, II), 1984 (deel III); Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; rijk geïllustreerd; goudgestempeld blauw linnen met stofomslagen; 560 pp, 592 pp, 592 pp. [18913]

€ 40,00

Bruin, M.P. de [red.] e.a.. Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. LUXE EDITIE! Middelburg; 1982 (part I, II), 1984 (part III); Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; rijk geïllustreerd. luxe editie in leer gebonden en goudgestempeld in 3 luxe cassettes; 560 pp, 592 pp, 592 pp. Deze luxe uitgave is in een zeer beperkte oplage verschenen. Dit exemplaar is geschonken aan de commissaris van de koningin in Zeeland. [13411]

€ 175,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water. Middelburg; 1961; M.P. de Bruin en M.H. Wilderom; foto's, fig., tafels, (gevouwen) kaarten, 1 heraldisch wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur; linnen met stofomslag; 304 pp. Ongewijzigde fotomechanische herdruk van de uitgave van 1971. In zeer goede staat. [4233]

€ 22,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland. Middelburg; 1961. Geïllustreerd, figuren., tabellen, (gevouwen) kaarten, wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur. Gestempeld linnen, 304 p. [27077]

€ 25,00

Bruin, M.P. de. Philip en Robert Sidney, gouverneurs van Vlissingen. Z.pl.; 1986; softcover; ills. in b&w; signed with dedication by the author; unpaginated (16 pp.). [25544]

€ 15,00
Bruin, Ruth de & Koppelmans, Xander.

Bruin, Ruth de & Koppelmans, Xander. Rebirth. De restauratie van Edenburg. S.l.; 2003; Humares; ringbinding in cover; photography in colour and b&w, occasionally full page; "Rebirth" was issued on occasion of the opening of the new office in Vlissingen; 93 pp. Fine copy. [33515]

€ 30,00

Bruine, W. de. Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II). Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p. Met index op persoons- en plaatsnamen. [21705]

€ 15,00

Bruine, W. de. Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II). Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p. Met index op persoons- en plaatsnamen. Band deel I met lichte plooi onderzijde voorplat. [22736]

€ 14,00
Brulez, Raymond.

Brulez, Raymond. Novellen en schetsen. Brugge; 1936; de Garve, uitgave Ach. van Acker; softcover; 21x12 cm.; 47 p. Boekblokje laat iets los van de band. [33687]

€ 15,00

Bruyn, Jean-Pierre & Meul, Maurice. De Keizerskapel te Antwerpen. Antwerpen; 1994; European University; harde kaft met stofomslag; 4o; talrijke ill. in kleur en zwart wit; bibliografie/ register/ lijst van afkortingen; 370 p. [29293]

€ 19,00
Buijnsters, Piet J..

Buijnsters, Piet J.. Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010. Nijmegen; 2010; uitgeverij Vantilt; harde kaft met stofomslag; uitgave bij gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-2010; ill.; register; 510 p. Als nieuw. [33007]

€ 15,00

Bulck, Ad van den, Roode, Adriaan van, Smout, Hans & Witjes, Frans (red.). Een magtig toonwerk. Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel te Bergen op Zoom. Bergen op Zoom; 2011; Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, in samenwerking met de Stichting restauratie Ibach-orgel; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; 197 p. Zónder de cd. In dit rijkelijk geïllustreerde boek wordt de levensloop uitgebreid beschreven en toegelicht tegen de achtergrond van de (kerk)muzikale en orgelbouwtechnische ontwikkelingen. Bovendien is er een beschrijving van alle voorgaande orgels, zowel in de Maagd- las in de Gertrudiskerk, en van de huidige orgels in laatstgenoemde kerk. [29728]

€ 16,00

Bunjan, J.. Eens Christens Reyse na de eeuwigheyt, vertoonende onder verscheyde aardige sinne-beelden, de gantsche staat van een boetvaardige en God-soekende ziele. In 't Engels beschreven door J. Bunjan, Leeraar in Bedford. En nu om des selfs voortreflijkheydt in 't Nederduyts vertaalt). Amsterdam; 1729; Evert Visscher. Seventh edition. Gilt printed halfleather with marbled boards; 1 engraved titleplate and 7 fullpage copperengravings; 312 pp. Cover slightly rubbed, pages slightly discoloured and occasionally stained. Page 71/72 with larger chip without loosing text and some other marginal damage. [20132]

€ 95,00

Burbure, Leo de. De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige handschriften. Antwerpen; 1878; P. Kockx; zachte kaft; XI, 22 p. Een onafgesneden exemplaar. Bandje met enige slijtage langs hoeken en randen. Naam op schutblad. [25287]

€ 19,00

Burg, G. van den. Nogmaals: regeering, regeer! Een voorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht. Amsterdam; 1938; zonder uitgever; slappe kaft, geniet; ill. in zwart wit; 24 p. Antisemitisch druksel. Onderzijde bandje en bladzijden met lichte vochtschade. [26564]

€ 10,00
Burger van Schoorel, Dirk.
Burger van Schoorel, Dirk.

Burger van Schoorel, Dirk. Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende.... Hoorn; 1767; Jan Duyn. Later halflinnen met gemarmerde platten. Uitslaand panorama en uitslaande plattegrond van Medemblik en 1 andere uitslaande gravure. (8), 516, (23) p. Eerste paar blz. en laatste paar blz. met lichte vochtschade in de marges. Compleet onafgesneden exemplaar met fraaie heldere gravures. Nijhoff-Van Hattum 63. [23324]

€ 190,00

Burkard, Günter & Rudnitzky, Günter. Fachkatalog Ägyptologie. Heidelberg; 1982; Universitäts Bibliothek Heidelberg; softcover; typescript; XII, 705 pp. Spine a trifle damaged. Contents with occasional underlining in pencil. [24882]

€ 25,00

Burman, Kaspar. Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402/ 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen. 3 delen. Utrecht; 1750, 1751 & 1758; J.H. Vonk van Lynden & Hermanus Besseling (derde deel); halfleer; 8vo; frontispice eerste deel met kopergegraveerde plaat; (25) 525, (7) 542 & XXVI, 545 p. + bladwyzers. Banden met wat hele lichte slijtagespoortjes. [28546]

€ 150,00

Butcher, E.-L.. En Égypte. Choses vues. Paris; 1913; Librairie Vuibert; halfleather with marbled boards; 8vo; ills. in colour; 252 pp. Fine copy. Neatly re-bound in private binding. [30295]

€ 15,00

Bymholt, B.. Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen; 1894; Veenstra & Co.; linnen; LI, 736 p. Met alfabetisch register. Enige slijtage aan de rug, voor- en achterplat met enkele schaafplekjes en enigszins beduimeld. Band gerepareerd aan de binnenzijde, naam in inkt op voorplat. [21230]

€ 18,00

Cahu, Théodore. Histoire de Turenne; racontée a mes enfants. Paris; no year (ca. 1910); Ancienne Librairie Furne, Société d'Édition & de Librairie; hardbound cloth, with gilt decorations; oblong; all edges gilt; illustrations by Paul Dufresne; 78 pp. Top of spine slightly damaged. Binding a trifle loosening. Inside with bookplate. [30534]

€ 70,00
Caland, F..

Caland, F.. Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw. Middelburg; 1869; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 48 p. Overgedrukt uit: Archief VII, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Goed exemplaar. [33704]

€ 15,00

Caland, F.. Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw. Middelburg; 1869; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 48 p. Overgedrukt uit: Archief VII, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Platten iets roestvlekkig, rug aan onderzijde wat beschadigd. Enkele bladzijden met kleine, lichte, plooi in de hoeken. [24475]

€ 15,00
Caland, Fred..

Caland, Fred.. Oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410. Overgedrukt uit: Archief Ve deel, 3e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg; 1883; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 66 p. Licht vocht langs de rug. Niet opengesneden exemplaar. [33706]

€ 15,00