Loading...

Water-economy

Results 25 - 48 of 103

Verslag over de toestand der oevers en sranden in Zeeland, 1951; III. Linkeroever van de Oosterschelde. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van ir. v/d Ree; 5 bladzijden met tekst, typoscript; incl. 8 losse, uitvouwbare, bijlagen, overzichtsblad (kaart) en oevergrafieken. [25222]

€ 20,00
Verheije van Citters, J.

Verheije van Citters, J. Verhandelingen van Mr. J. Verheije van Citters. I. Over de vroon-, leen-, hayman- en vrijlanden in Zeeland. II. Over de dijkagien van Walcheren. III. Over de dijk- en waterpenningen. IV. Over het regt van dijkvelling. Overdruk uit: Archief VI, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg; 1866; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; overdruk uit Archief VI, uitg. door het Zeeuwsch Gen. der Wet.; gelithografeerde, uitslaande, kaart van Walcheren en Schouwen; 114 p. Band met wat roestvlekjes. Niet opengesneden exemplaar. [3591]

€ 20,00
Verhagen, H.J., et al.

Verhagen, H.J., et al. Basisrapport zandige kust behorende bij de leidraad Zandige Kust, juli 1995. Delft; 1995; Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen; hardcover; ill., tabellen, grafieken; 507 p. Uitstekend exemplaar. [34069]

€ 10,00

Veh, Gerhard M. & Rapsch, Hans-Jürgen (ed.). Von Brunnen und Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der Wasserversorgung in Niedersachsen. Neumünster; 1998; Wachholtz Verlag; hardcover with dust jacket; 4o; ills. in colour and b&w; 342 pp. Inscription on french titlepage. Otherwise a very fine copy. [31212]

€ 10,00

Tol, S.C.J. van. De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen). Z.pl.; 1929; Werkcommissie inzake de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen; zachte kaft; 8vo; ill. in zwart wit; 44 p. Zeldzaam! 1 Katern los in de band, nietjes enigszins doorgeroest. Rug van de band iets beschadigd. Bladzijden af en toe wat roestvlekkig in de marges, naam vorige eigenaar op het titelblad. [26813]

€ 50,00

Talma, D.. De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift. 's-Gravenhage; 1903; De Swart & Zoon; soft cover; 242 pp. Spine renewed. Cover with a few small chips along extremities. [12522]

€ 30,00

Stol, Ph.Th., en B. Vrijhof De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 9; tab., fig., kaartjes; 319 p. + 5 losse bijl. (kaarten). [3791]

€ 18,00
Smet, Antoine de.

Smet, Antoine de. De geschiedenis van het Zwin. Antwerpen; z.j.; drukkerij Van Uffelen & Delagarde; softcover; uitslaande kaartjes; 63 p. Bandje iets verkleurd. [33552]

€ 45,00

Sijmons, Dirk (ed.). = Landscape. Amsterdam; 2002; Architectura & Natura Press; paperback; ills., plans, maps in b&w; section with ills. in colour; text in English; 231 pp. "=Landscape" offers a selection of plans, lectures, essays and articles of the production of H+N+S Landscape Architects. [28200]

€ 10,00

Seyhan, Ersin. Fundamentals of Hydrology. Utrecht; 1977; Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit; softcover; second edition; ills. in b&w; typescript; 259 pp. + appendices (paged verso only). Corners of cover a trifle bended. [24665]

€ 10,00

Schilthuis, G.J.C. Waterschapsrecht. Alphen aan den Rijn; 1960; Samsom; 2e dr.; cloth; XII, 626 pp. [10553]

€ 12,00
Schakel, M.W..

Schakel, M.W.. Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos; 1955; harde kaft, gebonden in linnen; 4o; ill.; 340 p. Goed exemplaar. [33434]

€ 10,00

Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden. Leeuwarden; 1967; enkele foto-ills. in z/w; slappe kaft; 15,5 x 23 cm.; 152 p. Omslag licht verkleurd met kleine slijtage aan hoekjes van de rug. Schutbladen roestvlekkig. Diverse bijlagen achterin. [20467]

€ 20,00

red.. Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken. Amstelveen; z.j. (ca. 1958); Kramer's uitgeverij; hardcover; 4o; talrijke ill.; 560 p. Boek bevat bovendien veel advertenties van wegenbouwers, aannemersbedrijven, rederijen, transportondernemingen, etc. [28094]

€ 10,00

Project Barcon; beheer Stormvloedkering Oosterschelde concept. Middelburg; 1985; Rijkswaterstaat directie Zeeland; softcover; typoscript; figuren, tabellen, kaart; 81 pp. Vernieuwde, linnen, rug. [25425]

€ 15,00

Plasschaert, B.F.. Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde, deel II: waterbouwkunde, inclusief de atlas. Arnhem; 1898; P. Gouda Quint; tweede, veel vermeerderde en omgewerkte druk, door A. Plasschaert Sr.; blindgestempeld linnen; atlas halflinnen; met 105 figuren in de tekst; atlas met 34 platen, bevattende 580 figuren en een uitslaande kaart; o.a. van de diverse onderdelen van sluizen, bekledingsmuren van havens en bruggen en de loop van de rivieren in Nederland; 506 p. Bibliotheek-stempeltjes op schut- en titelblad. Band aan binnenzijde gerepareerd en wat lichte slijtagesporen aan hoeken en randen. Band van het atlas-deel met slijtage aan hoeken en randen, verkleuringen en wat schaaf- en vochtvlekjes. Rug met name aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Titelpagina met enkele bibliotheek-stempeltjes. [23358]

€ 48,00

Plasschaert, Alb. A.,. Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde. Arnhem; 1897; P. Gouda Quint; blindgestempeld linnen; 2e, vermeerderde en omgewerkte druk; met 1095 in de tekst gedrukte figuren; VI, 882 p. Franse titelpagina en laatste bladzijde met reparatie op de naad. Ietsjes los in de band. [29031]

€ 39,00
Outhoorn, Louis van.
Outhoorn, Louis van.

Outhoorn, Louis van. Internationale phonogrammen betreffende onze kustverdediging. Haarlem; 1911; de erven F. Bohn; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; tekst in het Nederlands, Engels, Frans en Duits; XXII, 194 p. Vochtvlekje op het titelblad, overigens in goede staat. [33547]

€ 80,00

Oosterhoff, S.M. De Werkendammer rijswerkers; een sociaal-pedagogische bijdrage tot de kennis van een unieke beroepsgroep. Deventer; 1961; S.M. Oosterhoff; linnen; afstudeerscriptie; ill. in zwart wit; 110 p. [3709]

€ 17,00

Onze waterhuishouding; 'De strijd vóór het water..., de strijd tegen het water...'. Vol. I-IV. Haarlem; 1984; Merck, Sharp & Dohme; ed. by D. de Rijk; fig., maps, ill. in colout; 456 pp., consecutive numbering. [13258]

€ 12,00

Nyhoff, G.P.. Schets van de ontwikkeling der Schelde. Rapport no. 1, zeearmen en beneden rivieren. Deel 1 en 2 + bijlagen. 's-Gravenhage; 1930-1931; zonder uitgever; halflinnen met gemarmerde platten; 3 delen in totaal, waarvan 1 met losse bijlagen; typoscript; 224 p., waarbij de nummering van het eerste deel overloopt naar het tweede deel. Ruggen van de drie delen iets beschadigd. Uit de bibliotheek "documentatie" van Rijkswaterstaat. [30379]

€ 95,00

No author. Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955). N.pl.; 1955; halfcloth; 74 pp. With register. Spine ends damaged. Some sections loose(ned). Contents with occasional notes and underlining in ink and pen. Clippings mounted at upper pastedown and first endpaper, folding leaflet of the province of Zeeland loosely added. [24249]

€ 20,00

No author. Einige Mitteilungen über die Vorzüge des Demerara Greenheartholzes für Schleusentore, Fundirungen und andere Holzkonstruktionen des Wasserbaus. Middelburg; 1910; Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. & Co.; softcover, sewn binding; ills. in b&w, i.a. "Schleusentor aus Demerara Greenheartholz in Veere & Wemeldinge"; (folding) tables, diagrams; 33 (8) pp. Cover partly discoloured, bookplate on title page. [25808]

€ 35,00

Nijhof, P.. Molenbibliografie. Zutphen; 1982; de Walburg Pers; harde kaft, geplastificeerd; 219 p. Met registers op aardrijkskundige namen, op zaken, molennamen en op auteurs- en persoonsnamen. Etiketje aan de onderkant van de rug. [24373]

€ 14,00