Loading...

Water-economy

Results 49 - 72 of 103

Michelsen, Hans (ed.). Deich- und Entwässerungswesen in Dithmarschen. Band I. Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen. Hemmingstedt; 2000; Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen; hardcover; ills., maps, tables in colour and b&w; published in an edition of 700 copies; 342 pp. Slightly dampstained copy. [31350]

€ 14,00

Mijksenaar, P.J., Hart, G. 't, e.a.. Documentatiemap Hoogheemraadschap van Rijnland. Leiden; ca. 1973; Hoogheemraadschap van Rijnland; map met enkele boekjes, kleine brochure, jaarverslag 1971/ 1972 en kaart. [25424]

€ 20,00

Moscoviter, Herman (red.). Op de groei gemaakt, "geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad"; anderhalve eeuw Gemeentewerken Rotterdam. Rotterdam; 1996; Gemeentewerken; linnen met stofomslag; ill. in kleur en zwart wit; 295 p. Met register. Een prima exemplaar. [24263]

€ 10,00

Müller, F.. Das Wasserwesen der Niederländischen Provinz Zeeland. 2 Volumes, text and plates ( seperate, in portfolio). Berlin; 1898; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 'Mit 10 Tafeln in Steindruck, enthaltend 133 Abbildungen, sowie 121 Abbildungen im Text'.Text volume: softcover; XXV, [1], 612, pp.; ills. with the text in b&w; cardboard portfolio with 10 folded, lithographed, plates, with figures (complete). Rare! Cover text volume slightly worn, with stamps and ticket on the spine. Spine creased. Title page with stamps. Portfolio partly renewed. Plates with library stamp on verso, lower corners slightly dog eared. [16785]

€ 190,00
N.n..
N.n..

N.n.. Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Situatie der werken. Schutsluis beoosten Sas van Gent- Beveiligingswerken wederzijds de sluishoofden- Brug voor gewoon en tramwegverkeer beoosten Sas van Gent- Beveilings- en geleidingswerken der brug- Gedeeltelijke onderbouw der brug over den nieuwe mond voor het zijkanaal naar de Passluis. S.l.; s.a.; halfleer; folio, 53x75 cm.; met 14 zeer gedetailleerde, dubbelbladige revisietekeningen. Goed exemplaar. [32531]

€ 300,00
Neyt, P.J..
Neyt, P.J..

Neyt, P.J.. De afdamming van het Sloe; zakelijke inhoud van eene voorlezing, gehouden in het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen. Middelburg; 1873; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft, omslag ontbreekt; met een chromolitografische, uitslaande, tekening: een schets van het Sloe en dwarsprofielen van de Sloedam; 24 p. + tekening. Omslag ontbreekt, rug licht beschadigd. [24444]

€ 30,00

Nienhuis, P.H. & A.C. Smaal. The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem. Dordrecht / Boston / London; 1994; Kluweer Academic; numerous ills. in b&w and in colour; hardcover; 20x27 cm..; 597 pp. Very fine copy. [17425]

€ 22,00

Nijhof, P.. Molenbibliografie. Zutphen; 1982; de Walburg Pers; harde kaft, geplastificeerd; 219 p. Met registers op aardrijkskundige namen, op zaken, molennamen en op auteurs- en persoonsnamen. Etiketje aan de onderkant van de rug. [24373]

€ 14,00

No author. Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955). N.pl.; 1955; halfcloth; 74 pp. With register. Spine ends damaged. Some sections loose(ned). Contents with occasional notes and underlining in ink and pen. Clippings mounted at upper pastedown and first endpaper, folding leaflet of the province of Zeeland loosely added. [24249]

€ 20,00

No author. Einige Mitteilungen über die Vorzüge des Demerara Greenheartholzes für Schleusentore, Fundirungen und andere Holzkonstruktionen des Wasserbaus. Middelburg; 1910; Houthandel voorheen G. Alberts Lzn. & Co.; softcover, sewn binding; ills. in b&w, i.a. "Schleusentor aus Demerara Greenheartholz in Veere & Wemeldinge"; (folding) tables, diagrams; 33 (8) pp. Cover partly discoloured, bookplate on title page. [25808]

€ 35,00

Nyhoff, G.P.. Schets van de ontwikkeling der Schelde. Rapport no. 1, zeearmen en beneden rivieren. Deel 1 en 2 + bijlagen. 's-Gravenhage; 1930-1931; zonder uitgever; halflinnen met gemarmerde platten; 3 delen in totaal, waarvan 1 met losse bijlagen; typoscript; 224 p., waarbij de nummering van het eerste deel overloopt naar het tweede deel. Ruggen van de drie delen iets beschadigd. Uit de bibliotheek "documentatie" van Rijkswaterstaat. [30379]

€ 95,00

Onze waterhuishouding; 'De strijd vóór het water..., de strijd tegen het water...'. Vol. I-IV. Haarlem; 1984; Merck, Sharp & Dohme; ed. by D. de Rijk; fig., maps, ill. in colout; 456 pp., consecutive numbering. [13258]

€ 12,00

Oosterhoff, S.M. De Werkendammer rijswerkers; een sociaal-pedagogische bijdrage tot de kennis van een unieke beroepsgroep. Deventer; 1961; S.M. Oosterhoff; linnen; afstudeerscriptie; ill. in zwart wit; 110 p. [3709]

€ 17,00
Outhoorn, Louis van.
Outhoorn, Louis van.

Outhoorn, Louis van. Internationale phonogrammen betreffende onze kustverdediging. Haarlem; 1911; de erven F. Bohn; halflinnen met gemarmerde platten; 8vo; tekst in het Nederlands, Engels, Frans en Duits; XXII, 194 p. Vochtvlekje op het titelblad, overigens in goede staat. [33547]

€ 80,00

Plasschaert, Alb. A.,. Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde. Arnhem; 1897; P. Gouda Quint; blindgestempeld linnen; 2e, vermeerderde en omgewerkte druk; met 1095 in de tekst gedrukte figuren; VI, 882 p. Franse titelpagina en laatste bladzijde met reparatie op de naad. Ietsjes los in de band. [29031]

€ 39,00

Plasschaert, B.F.. Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde, deel II: waterbouwkunde, inclusief de atlas. Arnhem; 1898; P. Gouda Quint; tweede, veel vermeerderde en omgewerkte druk, door A. Plasschaert Sr.; blindgestempeld linnen; atlas halflinnen; met 105 figuren in de tekst; atlas met 34 platen, bevattende 580 figuren en een uitslaande kaart; o.a. van de diverse onderdelen van sluizen, bekledingsmuren van havens en bruggen en de loop van de rivieren in Nederland; 506 p. Bibliotheek-stempeltjes op schut- en titelblad. Band aan binnenzijde gerepareerd en wat lichte slijtagesporen aan hoeken en randen. Band van het atlas-deel met slijtage aan hoeken en randen, verkleuringen en wat schaaf- en vochtvlekjes. Rug met name aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Titelpagina met enkele bibliotheek-stempeltjes. [23358]

€ 48,00

Project Barcon; beheer Stormvloedkering Oosterschelde concept. Middelburg; 1985; Rijkswaterstaat directie Zeeland; softcover; typoscript; figuren, tabellen, kaart; 81 pp. Vernieuwde, linnen, rug. [25425]

€ 15,00

red.. Gedenkboek twee eeuwen waterstaatswerken. Amstelveen; z.j. (ca. 1958); Kramer's uitgeverij; hardcover; 4o; talrijke ill.; 560 p. Boek bevat bovendien veel advertenties van wegenbouwers, aannemersbedrijven, rederijen, transportondernemingen, etc. [28094]

€ 10,00

Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden. Leeuwarden; 1967; enkele foto-ills. in z/w; slappe kaft; 15,5 x 23 cm.; 152 p. Omslag licht verkleurd met kleine slijtage aan hoekjes van de rug. Schutbladen roestvlekkig. Diverse bijlagen achterin. [20467]

€ 20,00
Schakel, M.W..

Schakel, M.W.. Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos; 1955; harde kaft, gebonden in linnen; 4o; ill.; 340 p. Goed exemplaar. [33434]

€ 10,00

Schilthuis, G.J.C. Waterschapsrecht. Alphen aan den Rijn; 1960; Samsom; 2e dr.; cloth; XII, 626 pp. [10553]

€ 12,00

Seyhan, Ersin. Fundamentals of Hydrology. Utrecht; 1977; Geografisch Instituut der Rijksuniversiteit; softcover; second edition; ills. in b&w; typescript; 259 pp. + appendices (paged verso only). Corners of cover a trifle bended. [24665]

€ 10,00

Sijmons, Dirk (ed.). = Landscape. Amsterdam; 2002; Architectura & Natura Press; paperback; ills., plans, maps in b&w; section with ills. in colour; text in English; 231 pp. "=Landscape" offers a selection of plans, lectures, essays and articles of the production of H+N+S Landscape Architects. [28200]

€ 10,00
Smet, Antoine de.

Smet, Antoine de. De geschiedenis van het Zwin. Antwerpen; z.j.; drukkerij Van Uffelen & Delagarde; softcover; uitslaande kaartjes; 63 p. Bandje iets verkleurd. [33552]

€ 45,00