Loading...

Water-economy

Results 49 - 72 of 103

Nienhuis, P.H. & A.C. Smaal. The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem. Dordrecht / Boston / London; 1994; Kluweer Academic; numerous ills. in b&w and in colour; hardcover; 20x27 cm..; 597 pp. Very fine copy. [17425]

€ 22,00
Neyt, P.J..
Neyt, P.J..

Neyt, P.J.. De afdamming van het Sloe; zakelijke inhoud van eene voorlezing, gehouden in het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen. Middelburg; 1873; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft, omslag ontbreekt; met een chromolitografische, uitslaande, tekening: een schets van het Sloe en dwarsprofielen van de Sloedam; 24 p. + tekening. Omslag ontbreekt, rug licht beschadigd. [24444]

€ 30,00
N.n..
N.n..

N.n.. Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Situatie der werken. Schutsluis beoosten Sas van Gent- Beveiligingswerken wederzijds de sluishoofden- Brug voor gewoon en tramwegverkeer beoosten Sas van Gent- Beveilings- en geleidingswerken der brug- Gedeeltelijke onderbouw der brug over den nieuwe mond voor het zijkanaal naar de Passluis. S.l.; s.a.; halfleer; folio, 53x75 cm.; met 14 zeer gedetailleerde, dubbelbladige revisietekeningen. Goed exemplaar. [32531]

€ 300,00

Müller, F.. Das Wasserwesen der Niederländischen Provinz Zeeland. 2 Volumes, text and plates ( seperate, in portfolio). Berlin; 1898; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 'Mit 10 Tafeln in Steindruck, enthaltend 133 Abbildungen, sowie 121 Abbildungen im Text'.Text volume: softcover; XXV, [1], 612, pp.; ills. with the text in b&w; cardboard portfolio with 10 folded, lithographed, plates, with figures (complete). Rare! Cover text volume slightly worn, with stamps and ticket on the spine. Spine creased. Title page with stamps. Portfolio partly renewed. Plates with library stamp on verso, lower corners slightly dog eared. [16785]

€ 190,00

Moscoviter, Herman (red.). Op de groei gemaakt, "geriefelijkheden voor een wel-ingerigte stad"; anderhalve eeuw Gemeentewerken Rotterdam. Rotterdam; 1996; Gemeentewerken; linnen met stofomslag; ill. in kleur en zwart wit; 295 p. Met register. Een prima exemplaar. [24263]

€ 10,00

Mijksenaar, P.J., Hart, G. 't, e.a.. Documentatiemap Hoogheemraadschap van Rijnland. Leiden; ca. 1973; Hoogheemraadschap van Rijnland; map met enkele boekjes, kleine brochure, jaarverslag 1971/ 1972 en kaart. [25424]

€ 20,00

Michelsen, Hans (ed.). Deich- und Entwässerungswesen in Dithmarschen. Band I. Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen. Hemmingstedt; 2000; Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen; hardcover; ills., maps, tables in colour and b&w; published in an edition of 700 copies; 342 pp. Slightly dampstained copy. [31350]

€ 14,00

Menalda, H.H.. Samenhang tusschen waterschap en territoir. Amsterdam; 1930; H.J. Paris; softcover; 8vo; register; VII, 102 p. Ex-bibliotheekexemplaar, met stempeltjes. Exemplaar schuingelezen. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd. Platten met geschaafde plekjes als gevolg van verwijderde etiketten. Markeringen met potlood in de kantlijn. [27115]

€ 20,00

Mansholt, D.R. De waterschapslasten in de provincie Zeeland. 's-Gravenhage; 1940; Algemeene Landsdrukkerij; Dep. van Economische Zaken, Directie van den Landbouw; ills., folded map; or. softcover; 254 pp. Spine slightly damaged. [15719]

€ 10,00
Leper, J..

Leper, J.. Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945. Tongeren; 1957; drukkerij George Michiels; softcover, gekartonneerd; met (uitslaande) kaarten; register van aardrijkskundige namen; 327 p. Hoekjes wat gebutst. [33593]

€ 75,00

Lauwen, Toon. Nederland als kunstwerk. Vijf eeuwen bouwen door ingenieurs. Rotterdam; 1995; NAi Uitgevers; hardcover; 4o; ill. in zwart wit; noten, personenregister; 280 p. Behalve een thematisch-chronologische behandeling van dit onderwerp, bevat dit boek bijdragen waarin dieper op de ontwerp- en planningsaspecten van een aantal specifieke ingrepen wordt ingegaan. [28188]

€ 16,00
Krimpen, L. van.
Krimpen, L. van.

Krimpen, L. van. De Westkapelsche zeedijk. Overdruk uit het weekblad "De Ingenieur", van 6 augustus 1904, no. 32. 's-Gravenhage; z.j.; F.J. Belinfante (drukker); softcover, geniet; 27x34 cm.; met 14 afbeeldingen; 10 p. Wat lichte gebruikssporen. [33599]

€ 30,00
Konijnenburg, E. van.
Konijnenburg, E. van.

Konijnenburg, E. van. Schelde-Rijn verbinding. 's-Gravenhage; 1949; zachte kaft, geniet; A-4 formaat; de aanduiding "vertrouwelijk" op titelblad; onderverdeeld in de hoofdstukken "Onderhandelingen (1920-1929)", "Tussenwatergebied", "Eendrachtskanaal" en "Compensaties"; typoscript; kaarten; 16 éénzijdig bedrukte pagina's, gevolgd door kaarten. Band verkleurd langs de randen. [33468]

€ 20,00

Kolkman, P.A. & Slagter, J.C.. Rijkswaterstaat Communications, no. 24; The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection. The Hague; 1976; Government Publishing Office; softcover; figures, ills., diagrams; 48 pp. [25578]

€ 14,00

Kloppenburg, D.. Voordracht over de waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland, aangevuld met de jongste publicaties op dat gebied. Grijpskerk; 1958; Hoekstra's drukkerij en boekhandel; softcover; foto's, kaarten, tekeningen; 1 losse, uitvouwbare kaart in insteekhoesje; 49 p. [25541]

€ 15,00

Keur, H. Waterloopkundige beschouwingen en berekeningen in verband met waterbezwaar en afwatering; handleiding ten dienste van waterbouwkundigen, polderopzichters, gemeente-architecten, landbouwtechnici en studeerenden. Deventer; 1917; Ae.E. Kluwer; tab., fig.; in linnen; 128 p. [3739]

€ 15,00

Kemper, P.H.. Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland. 's-Gravenhage; 1915; Martinus Nijhoff; zachte kaft; tweede, vermeerderde druk; VII, 235 p. Een niet geheel opengesneden exemplaar. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd. Band met lichte slijtage aan hoeken en randen. [24836]

€ 10,00

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a.. Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt. Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p. Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes. [23808]

€ 35,00

Houven van Oordt, H.C. van der & Vissering, G.. De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Leiden; 1901; E.J. Brill; harde kaft; ingenaaid; 2e, herziene en bijgewerkte druk; met 3 gelithografeerde, uitslaande, kaarten (o.a. dieptekaart en geologische kaart) en verdere bijlagen; XVI, 332 p. Sommige bladzijden met ezelsoor(tje), een enkele kaart met (klein) scheurtje. [26609]

€ 28,00
Horst, Tileman van der & Schenk, Jan.
Horst, Tileman van der & Schenk, Jan.
Horst, Tileman van der & Schenk, Jan.
Horst, Tileman van der & Schenk, Jan.

Horst, Tileman van der & Schenk, Jan. Theatrum machinarum universale of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen. Met hare gronden, opstallen en doorgesnedens. Franeker/ Amsterdam; 1981; T. Wever/ Repro-Holland; harde kaft, in linnen gebonden; groot 4to; deel I en II in 1 band; facsimile-uitgave naar de originele delen uit 1736-1737; tekeningen in het 2e deel verzorgd door Jacob Polley; 14 tekstpagina's gevolgd door XXV dubbelbladige, paginagrote platen; deel II: 12 tekstpagina's gevolgd door XXIV dubbelbladige, paginagrote platen. Uitstekend exemplaar. [34068]

€ 45,00

Hogerwaard, M.B.G.. Memorie over de verdediging van de Zeeuwsche oevers. Middelburg; 1893; U.F. Auer en Zoon; halflinnen; 13 uitslaande, gegraveerde platen; o.a. van de Hoofdplaat-polder, Vliete Polder, Anna Friso Polder, duinen, dijken, toestand van Zeeland in 1200, profielen van onderzees verdedigde oevers, strandhoofden, etc.; 73 p. + platen. Platen met af en toe een klein scheurtje, en soms gerepareerd met een stukje tape. Band enigszins beduimeld en wat vlekjes. Voorplat en titelblad met enkele stempeltjes. Rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd. [23479]

€ 250,00
Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M..

Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M..

Waterbouwkunde, derde deel (4e gedeelte), afd. XIV- Berekening der bruggen. Inclusief platenatlas.

's-Gravenhage; 1896; de Gebroeders van Cleef; halflinnen met gemarmerde platten;enkele tabellen en staatjes; platenatlas met 20 losse platen; gelithografeerde platen; IX, 393 p.

Oud-bibliotheekexemplaar Technische School, met enkele stempeltjes op schut- en titelblad. Rug van de platenatlas vernieuwd. Titelblad platenatlas los en enkele platen met kleine beschadiging.

[34397]

€ 20,00

Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas. 's-Gravenhage; 1891; de Gebroeders van Cleef; halflinnen met gemarmerde platten; bewerkt door J.E. de Meijer; enkele tabellen; platenatlas (halflinnen map, met koordjes) met 36 platen, compleet; afmeting platenatlas 34x50 cm.; gelithografeerde platen, o.a. handelend over landbouwkaarten, gereedschappen, stuwmeren, wijze van bevloeiing, regenval, waterafloop, etc. ; XV, 463 p. Met alfabetisch register. Oud-bibliotheekexemplaar, met enkele stempeltjes op schut- en titelblad. Etiketje op rug, lichte slijtage langs hoeken en randen. Platenatlas met stempel aan binnenkant omslag en etiketje op voorplat. [23328]

€ 45,00

Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. Waterbouwkunde, vierde deel, afd. XV- Wegen. Inclusief platenatlas. 's-Gravenhage; 1885; de Gebroeders van Cleef; halflinnen met gemarmerde platten; bewerking door A. Fock, C.J. van Doorn en N.H. Henket; tabellen, een enkele uitvouwbare; platenatlas (halflinnen map, met koordjes) met 28 losse platen, compleet; afmeting platenatlas 34x50 cm.; gelithografeerde platen, o.a. van taludvoorzieningen, dwarsprofielen van straten en boulevards in steden, riolen, tolbomen, afrasteringen, etc.; XIX, 797 p. Oud-bibliotheekexemplaar, met enkele stempeltjes op schut- en titelblad. Etiketje op voorplat, enige slijtage langs hoeken en randen. Hapje uit rechterbenedenhoek titelblad. Platenatlas met stempel aan binnenkant omslag en etiketje op voorplat. [23329]

€ 40,00