Loading...

Water-economy

Results 49 - 72 of 100
Neyt, P.J..
Neyt, P.J..

Neyt, P.J.. De afdamming van het Sloe; zakelijke inhoud van eene voorlezing, gehouden in het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen. Middelburg; 1873; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft, omslag ontbreekt; met een chromolitografische, uitslaande, tekening: een schets van het Sloe en dwarsprofielen van de Sloedam; 24 p. + tekening. Omslag ontbreekt, rug licht beschadigd. [24444]

€ 30,00

Müller, F.. Das Wasserwesen der Niederländischen Provinz Zeeland. 2 Volumes, text and plates ( seperate, in portfolio). Berlin; 1898; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 'Mit 10 Tafeln in Steindruck, enthaltend 133 Abbildungen, sowie 121 Abbildungen im Text'.Text volume: softcover; XXV, [1], 612, pp.; ills. with the text in b&w; cardboard portfolio with 10 folded, lithographed, plates, with figures (complete). Rare! Cover text volume slightly worn, with stamps and ticket on the spine. Spine creased. Title page with stamps. Portfolio partly renewed. Plates with library stamp on verso, lower corners slightly dog eared. [16785]

€ 190,00

Mijksenaar, P.J., Hart, G. 't, e.a.. Documentatiemap Hoogheemraadschap van Rijnland. Leiden; ca. 1973; Hoogheemraadschap van Rijnland; map met enkele boekjes, kleine brochure, jaarverslag 1971/ 1972 en kaart. [25424]

€ 20,00

Michelsen, Hans (ed.). Deich- und Entwässerungswesen in Dithmarschen. Band I. Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen. Hemmingstedt; 2000; Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen; hardcover; ills., maps, tables in colour and b&w; published in an edition of 700 copies; 342 pp. Slightly dampstained copy. [31350]

€ 14,00

Menalda, H.H.. Samenhang tusschen waterschap en territoir. Amsterdam; 1930; H.J. Paris; softcover; 8vo; register; VII, 102 p. Ex-bibliotheekexemplaar, met stempeltjes. Exemplaar schuingelezen. Rug aan boven- en onderzijde beschadigd. Platten met geschaafde plekjes als gevolg van verwijderde etiketten. Markeringen met potlood in de kantlijn. [27115]

€ 20,00

Mansholt, D.R. De waterschapslasten in de provincie Zeeland. 's-Gravenhage; 1940; Algemeene Landsdrukkerij; Dep. van Economische Zaken, Directie van den Landbouw; ills., folded map; or. softcover; 254 pp. Spine slightly damaged. [15719]

€ 10,00
Leper, J..

Leper, J.. Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945.

Tongeren; 1957; drukkerij George Michiels; softcover, gekartonneerd; met (uitslaande) kaarten; register van aardrijkskundige namen; 327 p.

Hoekjes wat gebutst.

[33593]

€ 75,00

Lauwen, Toon. Nederland als kunstwerk. Vijf eeuwen bouwen door ingenieurs. Rotterdam; 1995; NAi Uitgevers; hardcover; 4o; ill. in zwart wit; noten, personenregister; 280 p. Behalve een thematisch-chronologische behandeling van dit onderwerp, bevat dit boek bijdragen waarin dieper op de ontwerp- en planningsaspecten van een aantal specifieke ingrepen wordt ingegaan. [28188]

€ 16,00

Kolkman, P.A. & Slagter, J.C.. Rijkswaterstaat Communications, no. 24; The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection. The Hague; 1976; Government Publishing Office; softcover; figures, ills., diagrams; 48 pp. [25578]

€ 14,00

Kloppenburg, D.. Voordracht over de waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland, aangevuld met de jongste publicaties op dat gebied. Grijpskerk; 1958; Hoekstra's drukkerij en boekhandel; softcover; foto's, kaarten, tekeningen; 1 losse, uitvouwbare kaart in insteekhoesje; 49 p. [25541]

€ 15,00

Keur, H. Waterloopkundige beschouwingen en berekeningen in verband met waterbezwaar en afwatering; handleiding ten dienste van waterbouwkundigen, polderopzichters, gemeente-architecten, landbouwtechnici en studeerenden. Deventer; 1917; Ae.E. Kluwer; tab., fig.; in linnen; 128 p. [3739]

€ 15,00

Kemper, P.H.. Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland. 's-Gravenhage; 1915; Martinus Nijhoff; zachte kaft; tweede, vermeerderde druk; VII, 235 p. Een niet geheel opengesneden exemplaar. Rug aan boven- en onderzijde iets beschadigd. Band met lichte slijtage aan hoeken en randen. [24836]

€ 10,00

Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a.. Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt. Amsterdam; 1826; slappe kaft; 18 p. Hierin beschreven de wetten en regelgeving inzake schade door overstromingen. Voorplat met chip aan de bovenzijde, overigens wat kleine kreukjes en vouwtjes. [23808]

€ 35,00

Houven van Oordt, H.C. van der & Vissering, G.. De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Leiden; 1901; E.J. Brill; harde kaft; ingenaaid; 2e, herziene en bijgewerkte druk; met 3 gelithografeerde, uitslaande, kaarten (o.a. dieptekaart en geologische kaart) en verdere bijlagen; XVI, 332 p. Sommige bladzijden met ezelsoor(tje), een enkele kaart met (klein) scheurtje. [26609]

€ 28,00

Hollestelle, Leo. Een dijk van een dijk; de Westkappelse Zeedijk in de loop van de tijd. Middelburg; 1990; Waterschap Walcheren; softcover; ill. in kleur en zwart wit; met een uitslaande plaat van de verplaatsing van de Westkappelse Zeedijk bij dijkpaal 10; 96 p. [25234]

€ 10,00
Hollestelle, A.
Hollestelle, A.

Hollestelle, A. Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen.

Tholen; 1919; J.M.C. Pot; 2e veel vermeerderde druk; met 13 (gevouwen) kaarten; originele kartonnen omslag; 657, (3) p.

Omslag met kleine slijtageplekken. Zeldzaam!

[17615]

€ 140,00

Hogerwaard, M.B.G.. Memorie over de verdediging van de Zeeuwsche oevers. Middelburg; 1893; U.F. Auer en Zoon; halflinnen; 13 uitslaande, gegraveerde platen; o.a. van de Hoofdplaat-polder, Vliete Polder, Anna Friso Polder, duinen, dijken, toestand van Zeeland in 1200, profielen van onderzees verdedigde oevers, strandhoofden, etc.; 73 p. + platen. Platen met af en toe een klein scheurtje, en soms gerepareerd met een stukje tape. Band enigszins beduimeld en wat vlekjes. Voorplat en titelblad met enkele stempeltjes. Rug aan boven- en onderzijde een ietsje beschadigd. [23479]

€ 250,00

Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas. 's-Gravenhage; 1891; de Gebroeders van Cleef; halflinnen met gemarmerde platten; bewerkt door J.E. de Meijer; enkele tabellen; platenatlas (halflinnen map, met koordjes) met 36 platen, compleet; afmeting platenatlas 34x50 cm.; gelithografeerde platen, o.a. handelend over landbouwkaarten, gereedschappen, stuwmeren, wijze van bevloeiing, regenval, waterafloop, etc. ; XV, 463 p. Met alfabetisch register. Oud-bibliotheekexemplaar, met enkele stempeltjes op schut- en titelblad. Etiketje op rug, lichte slijtage langs hoeken en randen. Platenatlas met stempel aan binnenkant omslag en etiketje op voorplat. [23328]

€ 45,00

Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. Waterbouwkunde, vierde deel, afd. XV- Wegen. Inclusief platenatlas. 's-Gravenhage; 1885; de Gebroeders van Cleef; halflinnen met gemarmerde platten; bewerking door A. Fock, C.J. van Doorn en N.H. Henket; tabellen, een enkele uitvouwbare; platenatlas (halflinnen map, met koordjes) met 28 losse platen, compleet; afmeting platenatlas 34x50 cm.; gelithografeerde platen, o.a. van taludvoorzieningen, dwarsprofielen van straten en boulevards in steden, riolen, tolbomen, afrasteringen, etc.; XIX, 797 p. Oud-bibliotheekexemplaar, met enkele stempeltjes op schut- en titelblad. Etiketje op voorplat, enige slijtage langs hoeken en randen. Hapje uit rechterbenedenhoek titelblad. Platenatlas met stempel aan binnenkant omslag en etiketje op voorplat. [23329]

€ 40,00
Gottschalk, M.K. Elisabeth
Gottschalk, M.K. Elisabeth
Gottschalk, M.K. Elisabeth

Gottschalk, M.K. Elisabeth Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Storm surges and river floods in the Netherlands. Deel II. De periode 1400-1600 (the period 1400-1600).

Assen; 1971; Van Gorcum & Comp.; gilt printed hardbound cloth; ills.; folding maps; 4 plates loosely inserted in rear pocket; index of geographical names; text in Dutch and English; XV, 896 pp.

Fine copy.

[33567]

€ 95,00
Gallé, P.H.
Gallé, P.H.

Gallé, P.H. Beveiligd bestaan; grondtrekken van het Middeleeuwse waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijksbeheer in dit gebied (1200-1963).

Delft; 1963; W.D. Meinema; gebonden, linnen band; enkele uitslaande kaarten, ill.; 372 p.

Goed exemplaar.

[3688]

€ 10,00

Fokker, A.J.F.. Het bestuur van het waterschap Schouwen; historisch-staatsrechtelijk onderzoek naar de geschiedenis van dit bestuur, in verband met de wijze van beheer der overige Zeeuwsche polders. Zierikzee; 1883; A.M.E. van Dishoeck; zachte kaft; academisch proefschrift; 98 p. Rug vernieuwd met linnen. Band verkleurd, beduimeld, wat scheurtjes en hier en daar wat gerafeld. Sommige bladzijden gerafeld, scheurtjes en af en toe wat inktvlekjes aan de bovenzijden. [23456]

€ 48,00

Ferrari, Giorgio & Tromellini, Elisabetta (ed.). Venezia, una scelta obbligata. I trattamenti individuali di depurazione. Quaderni del Magistrato alle Acque di Venezia. Venezia; 2007; Marsilio Editori; softcover; ills. in b&w; tables; 111 pp. Very fine copy. [32217]

€ 20,00

Fenema, J.G. van. Handleiding bij de historisch-geologische en -geographische wandkaart der Nederlanden. Meppel; z.j. (ca. 1925); H. ten Brink; softcover; 8vo; kaartje, tabellen; XIV, 152 p. Band langs de randen iets verkleurd, rug aan boven- en onderzijde licht beschadigd. [26919]

€ 25,00