Loading...

Water-economy

Results 1 - 24 of 103

Zwiers, L. Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas. Amsterdam; 1908; Van Mantgem & De Does; linnen; foto's, fig., tab.; resp. 180, 142, 115, 179 en 163 p.; atlas in oblongformaat, met platen waarop talrijke figuren. Rug tekstdeel netjes gerepareerd. [31946]

€ 85,00
Zwiers, L.
Zwiers, L.

Zwiers, L. Waterbouwkunde. Delen 1,2,3 en 5. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Amsterdam; 1908; Van Mantgem & De Does; halflinnen met goudopdruk; foto's, fig., tab., uitslaande platen; resp. 176, 139, 110 en 159 p. Deel 4 ontbreekt. Lichte gebruikssporen. Rug eerste deel beschadigd. [32980]

€ 40,00

Zwiers, L. Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas. Amsterdam; 1908; Van Mantgem & De Does; linnen; foto's, fig., tab.; resp. 180, 142, 115, 179 en 163 p.; atlas in oblongformaat, met platen waarop talrijke figuren. Achterplat tekstdeel met wat vochtschade, laatste bladzijden met lichte rimpeling. Rug gerepareerd. [29089]

€ 65,00
Zuurdeeg, J.P.B..

Zuurdeeg, J.P.B.. Inventaris van het archief van het waterschap de Verenigde Braakmanpolders 1653-1966 en het archief van de waterkering van de calamiteuze polder Nieuw-Neuzen 1873-1966. S.l.; 1972; gekartonneerd; 4to; uitslaande kaart; typoscript; 111 éénzijdig bedrukte pagina's. Rug verkleurd, overigens een goed exemplaar. [33566]

€ 20,00

Zeiler, Frits David. Tussen Schie en Gouwe; voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland. Zutphen; 1998; Walburg Pers; harde kaft; 15x23 cm.; ill., kaartjes in kleur en zwart wit; 46 p. Keurig exemplaar. [26319]

€ 10,00
Wentholt, L.R..
Wentholt, L.R..
Wentholt, L.R..

Wentholt, L.R.. Stranden en strandverdediging. In 2 delen, tekst + atlas. Delft; 1912; Technische Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr.; gebonden in linnen; tekstdeel met enkele, deels uitvouwbare, tabellen; atlas met 18 uitvouwbare platen; XVIII 234 pp. + bijlagen. Keurige staat. Naam vorige eigenaar op blanco schutblad. [13156]

€ 40,00

Waterschap Walcheren, Dagelijks bestuur Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1983. Middelburg; 1984; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., kaart, met achterin een aparte kaart; 116 p. [3727]

€ 8,00

Waterschap Walcheren, Dagelijks bestuur Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1984. Middelburg; 1985; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., kaart, met achterin een aparte kaart; 110 p. [3728]

€ 8,00

Waterschap Walcheren, Dagelijks bestuur Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1985. Middelburg; 1986; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., achterin een kaart; 118 p. [3718]

€ 8,00

Waterschap Walcheren, Dagelijks bestuur Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1981. Middelburg; 1982; Waterschap Walcheren; foto's, tab., grafieken, kaart, met achterin een aparte kaart; 126 p. [3726]

€ 8,00

Vries, H. de, en B. Vrijhof De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 8; tab., fig.; 159 p. + 5 losse bijl. (kaarten) [3785]

€ 18,00

Vredenduin Pz., J.. Geschiedenis van de banne Westzaanen. Zaandijk; 1903; linnen met goudopdruk; met 2 uitslaande kaarten (kaart van de ambachtsheerlijkheden Westzaanen en Crommenie en Assendelft, omstreeks 1575 en kaart van de polder Westzaan); overigens enkele afb.; register; 320, VIII pp. Keurig exemplaar. [30634]

€ 34,00
Vlam, A.W..

Vlam, A.W.. Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden. Leiden; 1942; E.J. Brill; harde kaft, in linnen gebonden met goudopdruk; academisch proefschrift; 8vo; met enkele bijlagen, waaronder een zwart-wit foto en een brief aan de auteur; fig.; enkele uitslaande kaarten; 100 p. Een enkele markering met potlood in de blanco kantlijn. Overigens een goed exemplaar. [34024]

€ 40,00

Visser, W.C. De landbouwwaterhuishouding van Nederland. z.p.; 1958; Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland - T.N.O.; Rapport no. 1; tab., fig.; 159 p. +15 losse bijl. [3783]

€ 18,00

Visscher, R.. Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden. 's-Gravenhage; 1908; Martinus Nijhoff; linnen zonder stofomslag; met 3 uitslaande kaarten/ plattegrond en 25 afbeeldingen; (4) 241 pp. Met alfabetisch naam-en zaakregister. Pagina's enigszins verkleurd, enkele bladzijden er terug ingezet. Omslag beduimeld, rug met beschadiging. [20479]

€ 25,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over l980. Middelburg; 1981; Waterschap Walcheren; foto's, tab., grafieken, achterin een kaart; 120 p. [3725]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1990. Middelburg; 1991; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., kaarten, met achterin een aparte kaart; 160 p. [3724]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1989. Middelburg; 1990; Waterschap Walcheren; foto's, tab., grafieken, kaart, met achterin een aparte kaart; 168 p. [3723]

€ 8,00
3720a

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1988. Middelburg; 1989; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., achterin een kaart; 143 p. [3720]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1987. Middelburg; 1988; Waterschap Walcheren; foto's, kaart, grafieken, tab., met achterin een aparte kaart; 137 p. [3721]

€ 8,00

Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1986. Middelburg; 1987; Waterschap Walcheren; foto's, grafieken, tab., kaart, met achterin een aparte kaart; 177 p. [3722]

€ 8,00

Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; IV. Rechteroever van de Oosterschelde. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van ir. v/d Ree; 3 bladzijden met tekst, typoscript; incl. 10 losse, uitvouwbare, bijlagen, overzichtsblad (kaart) en oevergrafieken. [25221]

€ 20,00

Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VI. Oevers langs Keeten, Mastgat en Zijpe. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van Ir. v.d. Ree; 3 bladzijden tekst, typoscript; 3 uitvouwbare bijlagen, overzichtsblad en oevergrafieken. [25217]

€ 20,00

Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VII. Oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen. Z.pl.; 1951; halflinnen map met titeletiket; uit de collectie van ir. v/d Ree; 3 bladzijden met tekst, typoscript; incl. 8 losse, uitvouwbare, bijlagen, overzichtsblad (kaart) en oevergrafieken. [25220]

€ 20,00