Loading...

Dutch provinces: Zeeland

Results 1 - 24 of 55
Clinge.

Clinge. Gemeente Clinge.

Kaart van de gemeente Clinge. Litho 1866. J. Kuyper. Gemeente Atlas van de provincie Zeeland.Uitgave Suringar Leeuwarden. Schaal van 1:75.000. Met oud-handgekleurde gemeente-grens. Afmeting: ca. 18,5 X 16 cm. Geleverd in passe-partout.

Met aanduiding van: Straat en Kunstweg, Gewone weg, Dijk en Kade, Voetpad, Kerk en Molen.

[20716]

€ 35,00

De Vier Ambachten.. De Vier Ambachten. Kaart van de Vier Ambachten, Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, het gebied rond de steden Terneuzen, Axel en Hulst. Kopergravure, handgekleurd, uitgegeven 1660 te Amsterdam door Jacob Aertsz. Colom in De Vyerighe Colom. Hoogte ca. 15,5 cm; breedte 23,5 cm. Geleverd in dubbel zuurvrij passe-partout. [30418]

€ 150,00

Müller, F.. Das Wasserwesen der Niederländischen Provinz Zeeland. 2 Volumes, text and plates ( seperate, in portfolio). Berlin; 1898; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn. 'Mit 10 Tafeln in Steindruck, enthaltend 133 Abbildungen, sowie 121 Abbildungen im Text'.Text volume: softcover; XXV, [1], 612, pp.; ills. with the text in b&w; cardboard portfolio with 10 folded, lithographed, plates, with figures (complete). Rare! Cover text volume slightly worn, with stamps and ticket on the spine. Spine creased. Title page with stamps. Portfolio partly renewed. Plates with library stamp on verso, lower corners slightly dog eared. [16785]

€ 190,00
Nieuwerkerk en Ouderkerk.

Nieuwerkerk en Ouderkerk. Het dorp Nieuwerkerk in Duiveland. 1745 - Het dorp Ouderkerk. 1745

Kopergravure 1745 van Cornelis Pronk (tekenaar) en Henri Spilman (graveur). Afmeting: ca. 10 x 16 cm. Uitgegeven door Is. Tirion.

[20339]

€ 30,00
Noord Beveland.

Noord-Beveland. Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland. Kopergravure 1753 van D.W.C. en A. Hattinga, uitgegeven door Isaak Tirion te Amsterdam. Handgekleurd, afkomstig uit de Tegenwoordige staat van Zeeland. Ingelijst! [27271]

€ 360,00

Portefeuille inhoudende 8 teekeningen bevattende eene situatie en de lengte- en dwarsprofielen van de zeedijken der polders op Walcheren. N.p.; 1917 - 1919; Provinciale Waterstaat Zeeland; 7 gevouwen kaarten van de zeedijken op Walcheren en 1 gevouwen kaart met 'Walcheren situatie'; verzameld in kartonnen stofmap met linnen rug en sluiting; 24x29 cm. Beperkte oplage. Incl. brief d.d. 25-9-1941 gericht aan 'den Ingenieur van den Polder Walcheren te Middelburg'. Afz.: de Prov. Waterstaat Zeeland. Alle kaarten bevatten een stempel van Ingenieur van den Polder Walcheren. De kaarten zijn handmatig bijgewerkt tot en met 1925. De kaarten zijn in goede staat. De Omslag vertoont slijtage. [18138]

€ 120,00
Sas van Gent.

Sas van Gent. Der Sasz von Gendt belägert den 28 Juli 1644.... und durch Accord erobert den 6 Septem. dieses Jahrs. Kopergravure 17e eeuw; uit: Theatrum Europaeum. Afmeting ca. 37 x 28,5 cm. [27417]

€ 150,00
Sas van Gent.

Sas van Gent. Het Sas van Gent beleegert den 28 July anno 1644 en door accoort verovert den 6 September. Kopergravure 1652; uit: Commelyn, Frederik Hendrik. Afmeting ca. 35,5 x 27 cm. [27416]

€ 150,00
Scherpenisse.

Scherpenisse. Scherpenisse.

Kopergravure 1696. Herkomst: Cronyk van Zeeland van Mattheus Smallegange. Afmeting ca. 33.5 X 13.5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout.

[27423]

€ 70,00
Tholen.

Tholen. Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744. Kopergravure 1753. Uitgave van Isaak Tirion Amsterdam.Met aanduiding van o.a. dijken, sluizen, schorren en slikken, wegen kreken, watergangen, scheiding der Heerlijkheden, kerken en 'wagthuisen'. Schaalstok in Rijnlandse roeden. Handgekleurd. Afmeting: ca. 39 X 30,5 cm. Geleverd in passe-partout. Eén van de meest gedetailleerde kaarten van het eiland Tholen in de 18e eeuw! [20602]

€ 150,00
Tholen.

Tholen. Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744. Kopergravure 1753. Uitgave van Isaak Tirion Amsterdam. Met aanduiding van o.a. dijken, sluizen, schorren en slikken, wegen kreken, watergangen, scheiding der Heerlijkheden, kerken en 'wagthuisen'. Schaalstok in Rijnlandse roeden. Afmeting: ca. 39 X 30,5 cm. Eén van de meest gedetailleerde kaarten van het eiland Tholen in de 18e eeuw! [20596]

€ 125,00
Veere..

Veere.. Veer in Seeland.

Kopergravure, ca. 1625. D. Meissner. Afmeting: 10 x 15 cm.

[27459]

€ 80,00
Vlissingen.

Vlissingen. Vlissingen.

Kopergravure, 1649. Blaeu. Herkomst: 'Toonneel der Steden'. Verso: Latijnse tekst. Afmeting: 53,5 x 42,5 cm. Geleverd in passe-partout.

[22268]

€ 550,00
Walcheren.

Walcheren. Nieuwe kaart van het eiland Walcheren.... Kopergravure, ca. 1680. Uitgave: Ottens. Voor het eerst uitgegeven door Visscher Roman in 1655. Enkele details handgekleurd. Schaalstok van 1000 Bloysche Roeden / Duytsche Mijle.Verso: Blank. Afmeting: 54,5 x 47,5 cm. Met vermelding van: "Oost, West en Zuid Watering, als meede de 5 Ambachten, Jurisdictien der Steeden, District der Dorpen en Heerlijkheden". [22272]

€ 750,00
Walcheren.

Walcheren. Kaart van het eiland Walcheren, op ordre van zyne doorlugtigste Hoogheid W.C.H. Friso Prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. Meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de Ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga. Kopergravure 1753. Handgekleurd. Uitgave van Isaak Tirion Amsterdam. Met aanduiding van o.a. dijken en sluizen, wegen, kreken en watergangen, scheiding der Vier Wateringen, Districten of Hooge Jurisdictien der steden, scheiding der Heerlykheden of Ambachten, schorren, slikken en strand, kerken en huizen. Schaalstok in Rijnlandse roeden. Links onderin een afbeelding van landmeters die aan het werk zijn. Afmeting: ca. 39 X 35 cm. Geleverd in zuurvrije passe-partout. Een fraaie en zeer gedetailleerde kaart van het eiland Walcheren! [23270]

€ 490,00
Wilhelminapolder (Zeeuws Vlaanderen).

Wilhelminapolder (Zeeuws-Vlaanderen). Kaarte van den Wilhelmina Polder, bedykt Anno 1776. Manuscriptkaart d.d. 1777 van J.J. de Freijtag en D.W.C. Hattinga van de Wilhelminapolder in Zeeuws Vlaanderen. Geheel met de hand getekend, ingekleurd en beschreven. Zeer uitgebreide beschrijving van de meting en de eigendommen van de verschillende percelen. Schaal in Gentse Roeden. Afmeting 86 X 60 cm. David Willem Coutry Hattinga was afkomstig uit een beroemde landmetersfamilie uit Zeeuws Vlaanderen. Samen met zijn broer Antonie vervaardigde hij de beroemde kaarten van de Zeeuwse eilanden. Zeer fraaie gedetailleerde kaart van dit gebied. Slechts een enkel ander exemplaar bekend! [22383]

€ 2850,00
Zeeland.

Zeeland. Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens. Kopergravure ca. 1725, handgekleurd. Links bovenin cartouche met 3 schaalstokken: 'Gemeene Duytsche Mylen', 'Groote Duytsche Mylen', 'Fransche Mylen'. Afmeting: 48,5 X 59,5 cm, geleverd in zuurvrij passe-partout. Bommene bij Brouwershaven staat op de kaart als ondergelopen gebied aangegeven zonder de datum 1682, evenals de Bergsen Polder, bedijkt in 1692, bij Tholen. In tegenstelling tot de Allard-kaart hebben de nieuw ingedijkte polders op Noord-Beveland een naam gekregen. Ref.: Gittenberger, 'Zeeland in oude kaarten'; Blonk 55.2. [23909]

€ 690,00
Zeeland.

Zeeland. Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore D. Iacobo a Daventria. Kopergravure circa 1595 van Jacob van Deventer. Handgekleurd. Uitgave Ortelius. Keerzijde Latijnse tekst, p. 46. Afmeting: ca. 46,5 X 34 cm. Geleverd in passe-partout. De kaart geeft de situatie weer van Zeeland in 1545, naar een eerdere 4-bladige uitgave van Van Deventer in dat jaar. Exemplaar met brede marges. Ref.: Gittenberger / Weiss (Zeeland in oude kaarten). [20652]

€ 1400,00
Zeeland.

Zeeland. Zeelandia Comitatus. Kopergravure ca. 1635, oud-handgekleurd. Uitgave Blaeu. Keerzijde: Duitse tekst. Wapen van Zeeland links bovenaan. Rechts onderaan opdracht in cartouche van Willem Blaeu aan Simon van Beaumont die o.a. pensionaris van Middelburg was. Afmeting: 50 X 38 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. De kaart vertoont Zeeland in de toestand tussen 1598 en 1615. Ref.: Gittenberger, "Zeeland in oude kaarten"; Blonk no. 31. [20441]

€ 750,00
Zeeland.

Zeeland. Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens. Kopergravure ca. 1725, oud-handgekleurd. Links bovenin cartouche met 3 schaalstokken: 'Gemeene Duytsche Mylen', 'Groote Duytsche Mylen', 'Fransche Mylen'. Afmeting: 48,5 X 59,5 cm, geleverd in zuurvrij passe-partout. Bommene bij Brouwershaven staat op de kaart als ondergelopen gebied aangegeven zonder de datum 1682, evenals de Bergsen Polder, bedijkt in 1692, bij Tholen. In tegenstelling tot de Allard-kaart hebben de nieuw ingedijkte polders op Noord-Beveland een naam gekregen. Ref.: Gittenberger, 'Zeeland in oude kaarten'; Blonk 55.2. [20659]

€ 750,00
Zeeland.

Zeeland. Zeelandia Comitatus. Kopergravure 1648, oud-handgekleurd. Uitgave Johannes Janssonius. Eerste staat. Keerzijde: Duitse tekst. Kompasroos met 32 windstreken. Schaalstok met Duitse mijlen. Afmeting: 20.5 X 15.5 cm. Ref. Blonk 38. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [26507]

€ 325,00
Zeeland.

Zeeland. Zeelandia Comitatus. Kopergravure ca. 1695, oud-handgekleurd. Uitgave Pieter Schenk en Ger. Valk. Keerzijde: blank. Wapen van Zeeland links bovenaan. Rechts onderaan opdracht in cartouche van Pieter Schenk aan Mr. John Bullingham of Ketton. Afmeting: 50 X 38 cm, geleverd in zuurvrij passe-partout. De kaart vertoont gelijkenis met de kaart van Blaeu met vernieuwd cartouche en vakverdeling. Een fraai blad met zeer brede marges! Keerzijde blanco. Ref. Blonk 36.3. [20443]

€ 690,00
Zeeland..

Zeeland.. Zelandia Comitatus.

Kopergravure, 1616. Goos. Afmeting: 13 x 18,5 cm. Geleverd in passe-partout.

Enkele onderstrepingen in rode inkt.

[23906]

€ 290,00

Zeeland.. Zelandiae typus. Kopergravure 1612. Lodovico Guicciardini, editie Blaeu (Nederlands). Titel in cartouche rechtsboven. Drie schaalstokken in kader boven; Scala Miliarum Germanicorum. Kaart met noord-westen boven; kompasroos met loxodromen linksboven; rechtsonder: '59'. De kaart is vervaardigd naar die van Arnold Floris en Hendrik Floris van Langren uit ca. 1595. Ref.:Guiciardini Illustratus: Zeeland - 2.2; Gittenberger p.29. Heldere afdruk; later handgekleurd; royale marges; afgeleverd in passe-partout. Afmeting ca. 31,5 x 23,5 cm. Geleverd in zuurvrij passe-partout. [24513]

€ 390,00