Loading...

History

Results 121 - 144 of 1389

Arnsberg, Paul. Die Jüdischen Gemeinden in Hessen. Bilder- Dokumente. Darmstadt; 1973; Eduard Roether Verlag; hardcover with dust jacket; profusely illustrated in b&w; registers; 224 pp. followed by section with maps. Dust jacket with a few small tears, otherwise a fine copy. [28354]

€ 14,00
Asch van Wyck, H.M.A.J. van.

Asch van Wyck, H.M.A.J. van.

Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der Stad Utrecht, van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw. 4 delen in 2 banden.

Utrecht; 1838-1842; L.E. Bosch; halfleer met gemarmerde platten; 8vo; XII, 396, 398-639, 231 VI p.

Compleet. Banden met lichte slijtagesporen.

[33802]

€ 55,00

Asseldonk, Ant. van. Franciscus Vaes van Tongeren; stichter der kloosterbibliotheek van kolen 1499-1550. Hasselt; 1958; softcover met papieren omslag; ill. in zwart wit; 207 p. Sommige pagina's niet opengesneden. Papieren omslag hier en daar zeer licht ingescheurd. [19967]

€ 17,00

Asztalos, Miklós. A történeti erdély. Budapest; 1936; Kiadja az Erdélyi Férfiak Egyesülete; clothbound; ills. in b&w; text in Hungarian; 739 pp. First pages with repairs, with sellotape. Owner's entry on endpaper, title page and first page. Contents with occasional underlining. [28412]

€ 45,00

Atten, A. van, Barend, e.a. (red.). Bulletin. Herdenkingsnummer juni 1945. Z.pl.; 1945; papieren omslag; bandontwerp en illustraties door Ph. Kouwen; 20 p. Exemplaar met een enkel klein kreukje/ vouwtje. [29185]

€ 20,00

Atten, A. van, Barend, e.a. (red.). Bulletin. Herdenkingsnummer juni 1945. Z.pl.; 1945; papieren omslag; bandontwerp en illustraties door Ph. Kouwen; 20 p. Rug gerepareerd. [29186]

€ 20,00

Auerhan, Jan. Die sprachlichen Minderheiten in Europa. Berlin-Friedenau; 1926; Kensel & Co. Verlag; halfleather; 155 pp. Rare! Slight traces of wear, overall a fine copy. Front of paper wrapper mounted on frontcover. [20697]

€ 19,00

Augé, Claude (ed.). Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome cinquième (1920 à 1922). Paris; 1920-1922; Librairie Larousse; halfleather, with gilt stamped lettering at spine; cover blind stamped; 4o; with 2120 engravings, 115 plates and 50 maps and plans; 998, VIII pp. + bulletins mensuels. [26524]

€ 25,00

Augé, Claude (ed.). Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome sixième (1923 à 1925). Paris; 1923-1925; Librairie Larousse; halfleather, with gilt stamped lettering at spine; cover blind stamped; 4o; with 2520 engravings, 42 plates and 60 maps and plans; 990, VIII pp. + bulletins mensuels. [26525]

€ 25,00

Augé, Paul (ed.). Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome huitième (1929 à 1931). Paris; 1929-1931; Librairie Larousse; halfleather, with gilt stamped lettering at spine; cover blind stamped; 4o; with 2344 engraved ills., 61 plates and 29 maps; 882, VII pp. + bulletins mensuels. Foot of spine slightly damaged, corners of cover a trifle worn. [26510]

€ 25,00

Augé, Paul (ed.). Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome septième (1926 à 1928). Paris; 1926-1928; Librairie Larousse; halfleather, with gilt stamped lettering at spine; cover blind stamped; 4o; with 1950 engraved ills., 37 plates and 24 maps and plans; 892, VIII pp. + bulletins mensuels. Spine ends slightly rubbed, corners of cover worn. [26509]

€ 25,00

Autographs, photographs, postcards and curiosities of the international nobility. 13 Albums with photographs, postcards, letters and curiosities accompanied by information about each member of the collected noble persons. Most of the photographs and letters have been originally signed. It concerns a unique collection gathered by a Dutch collector between 1979 and 2004. At least 850 photographs, letters or postcards from members of nobility have been signed. All persons have been arranged alphabetically and supplied with information in type-script and sometimes completed with other information or curiosities like stamps with portraits of the person concerned, leaflets and one memorial coin. The collection contains members of the Houses Bourbon, Habsburg, Hohenzollern, Liechtenstein. Lippe-Biesterfeld, Oranje-Nassau, Saksen-Coburg and many others but also kings, queens, princes, princesses, sheikhs, sultans from outside Europe for example King Abdallah (Jordan), King Abdul Allah Bin Abdul Aziz (Saudi Arabia), Norodom Sihanouk (Cambodia). Examples of other famous noble persons:Princess Grace (Monaco), Hoessein (Jordan), Soraya (Persia), Prince Bernhard van Lippe-Biesterveld (The Netherlands), Juan Samaranch, Harold Wilson. 13 Loose-leaf bindings in very good condition. All photographs, letters etc. are removable from the leaves. [16479]

€ 1500,00
Avray Tipping, H. (ed.).
Avray Tipping, H. (ed.).
Avray Tipping, H. (ed.).

Avray Tipping, H. (ed.). Gardens old & new. The country house & its garden environment. The third volume.

London; s.a. (ca. 1905); Country Life; hardbound cloth; all edges gilted; illustrated from photographs by Charles Latham; XL, 346 pp.

Volume 3 only. Cover slightly worn. Spine ends damaged.

[33643]

€ 40,00
Baan, J. van der
Baan, J. van der
Baan, J. van der

Baan, J. van der Wolfaartsdijk, geschetst als eiland en ambachtsheerlijkheid, als burgerlijke en kerkelijke gemeente, van de vroegste tijden tot op heden. n.p.; 1866; J. van der Baan; 'met autentieke bijlagen en uitvoerige geslachtregisters'; halfcloth, marbled cover; IV, 638 pp. [11991]

€ 80,00
Baan, J. van der.

Baan, J. van der. Het legaat van Agatha Porrenaar. Geschiedkundige bijdrage voor de diaconien der Hervormde Gemeenten, zoowel vroeger als thans tot Zeeland behoorende.

Middelburg; 1873; J.C. & W. Altorffer; papieren kaft; klein 8vo; enkele tabellen; 87 p.

Rug vernieuwd. Ex libris aan de binnenkant van het voorplat.

[33479]

€ 24,00

Baar, Peter-Paul de, Ellenbroek, Willem, Gelder, Roelof van, e.a.. De Amstel. Amsterdam; 2002; uitgeverij Bas Lubberhuizen; hardcover met transparant omslag; 29x29 cm.; 2e druk; aanvangend met een kort verhaal door Geert Mak; ill. in kleur en zwart wit; naam- en plaatsnaamregister; 330 p. Keurig exemplaar. [28523]

€ 10,00

Baasch, Herbert. Handelsschiffe im Kriegseinsatz Oldenburg and Hamburg; 1975; Stalling; 246 photos of the second World War, 200 of them unpublished yet (bw). Cardboard with dust jacket; 167 pp. Slight tear dust jacket, some sellotape top d.j. [18984]

€ 10,00

Babelon, J.-P.. Chantilly. Paris; 1999; Éditions Scala; hardcover with dust jacket; ills., mainly in colour; photography by Georges Fessy; text in English; index; 247 pp. [28706]

€ 11,00

Bachiene, W.A.. Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den Heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk. Tweede deel (van in totaal 5 delen). Amsterdam, Utrecht; 1775; Steven van Esveldt en Abraham van Paddenburg; gekartonneerd, gemarmerde platten; beschreven worden in dit deel, de provincies Zeeland, Utrecht en Friesland; gepagineerd 777-1386. Zeldzaam! Band met slijtagesporen, met name langs hoeken en randen. Rug beschadigd, voorplat laat aan de onderzijde enigszins los. Stempeltje met naam vorige eigenaar op titelblad. Eerste en laatste bladzijden hier en daar vochtvlekkig, meest in de marges. [25276]

€ 190,00
Bachiene, W.A..
Bachiene, W.A..
Bachiene, W.A..
Bachiene, W.A..

Bachiene, W.A.. Kerkelyke Geographie der Vereenigde Nederlanden: In zich behelzende, eene Beschryving, van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten, Der Hervormde Kerke... etc. Vier delen.

Amsterdam; 1768-1773; Dirk onder de Linden. Vier delen in 2 banden met 13 uitvouwbare oud-handgekleurde kaarten. Gebonden in halfleer met gemarmerde platten. Deel 1: VIII, 127, (25) p. en 4 kaarten. Deel 2: 256, (25) p. en 3 kaarten. Deel 3: 202, (74) p. en 3 kaarten. Deel 4: 226, (24) p. en 3 kaarten.

Banden op de hoeken sleets. Van deel 3/4 ontbreekt de helft van het marmerpapier van het voorplat. Overigens verkeren de boeken in goede staat.

[32889]

€ 950,00

Back, I.P.. Oost-watering Walcheren. Overloper 1581. Z.pl.; zonder jaar (ca. 1980); afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging; softcover met transparant omslag; transcriptie, tekstverwerking en indicering door I.P. Back; 9, 159 p., éénzijdig bedrukt. Naam vorige eigenaar op het voorplat. [31197]

€ 15,00

Backer Dirks, J.J.. De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst; de zeemagt na den Vrede van Nijmegen, tot aan den val der Oude Republiek in 1795. 1deel (4e en 5e tijdvak). Nieuwediep; 1871; J.C. de Buisonjé; harde kaft met gemarmerde platten; 8vo; VIII, 383 p. Etiketje op de rug. [26855]

€ 28,00

Backerra, Fransje. Schets van een Middelburgs regent, Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797. Middelburg; 1989; Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zeeland; softcover; deel 8 uit de Skriptiereeks; typoscript; enkele ill.; 202 p. Achterplat enigszins verkleurd. [30216]

€ 30,00

Bade, Wilfrid. Der Weg des dritten Reiches, vol. 4- 1936 -das vierte Jahr. Lübeck; 1938; Verlag Charles Coleman; cloth without dust jacket; with gilt stamped lettering; 12 ills. in b&w; 163 pp. Some notes in ink on title page. Lettering on cover faded. Rare! [19684]

€ 19,00