Loading...

History

Results 169 - 192 of 1581
Barth, Allie & Kort, Albert.

Barth, Allie & Kort, Albert. Bevelandse belevenissen. Goes; 2018; uitgeverij Het Paard van Troje; softcover; ill. in zwart wit; 96 p. Als nieuw. [33788]

€ 12,00

Bartstra, J.S.. Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. I-VI. 's-Hertogenbosch; 1959-1962; L.C.G. Malmberg; a few ill. and maps; cloth, gilt stamped, without dust jacket; resp. XIV and 418, VIII and 420, X and 439, VIII and 332, X and 390 pp. + tables in portfolio. Complete edition. Dust jackets with occasional slight damage/ wear. [12673]

€ 20,00

Basel; Denkschrift zur Erinnerung an die vor 2000 Jahren erfolgte Gründung der Colonia Raurica 44 v. Chr-1957 n. Chr. Olten, Basel, Lausanne; 1957; Urs Graf-V.; reproducties, foto's, ill, handschr., kaarten; in linnen met de stadsbanier in zijde op het voorplat; 331 p. [4344]

€ 28,00

Bast, M.-I. de Ancienneté, L', de la Ville De Gand, établie par les chartes et par d'autres monumens authentiques. Gent; 1821; l'Impr. de A.B. Stéven; modern halfleather binding ; 250 pp. Binding renewed. [3986]

€ 85,00

Baumgart, Karl. Meine Kriegs-Erlebnisse bei den Buren; Errinerungen und Stizzen aus dem südafrikanischen Kriege. Minden; 1903; Wilhelm Köhler; halcloth; small 8vo; ills. (some folded)); 156 pp. Cover with a few waterstains. Pages occasionally slightly foxed. [19208]

€ 10,00
Bauters, Paul & Buysse, Raoul.

Bauters, Paul & Buysse, Raoul. De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980. Gent; 1980; Provinciebestuur Oost-Vlaanderen; softcover; ill. in zwart wit; 197 p. Goed exemplaar. [34234]

€ 12,00
Bauwens, A.R. & Driel, L.F. van.

Bauwens, A.R. & Driel, L.F. van. Kanonnenvoer en Erewacht. Onder de vaandels van het Franse volk. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 34. Aardenburg; 2007; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill.; register van persoonsnamen; 216 p. Mooi exemplaar. [33733]

€ 12,00
Bauwens, André & Krabbendam, Hans (red.).

Bauwens, André & Krabbendam, Hans (red.). Scharnierend Gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, nr. 42. Aardenburg; 2014; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill.; register op persoonsnamen; register op geografische namen; 200 p. Mooi exemplaar. [33734]

€ 20,00
Bazin, Louis, Bombaci, Alessio, Gökbilgin, Tayyib, Iz, Fahir, et al (ed.).
Bazin, Louis, Bombaci, Alessio, Gökbilgin, Tayyib, Iz, Fahir, et al (ed.).

Bazin, Louis, Bombaci, Alessio, Gökbilgin, Tayyib, Iz, Fahir, et al (ed.). Philologiae Turcicae Fundamenta. Iussu et auctoritate unionis universae studiosorum rerum orientalium auxilio et opera unitarum nationum educationis scientiae culturae ordinis. Tomum secundum. Wiesbaden; 1964; Franz Steiner Verlag; hardbound cloth; index; LXXI, 963 pp. Fine copy. [34032]

€ 95,00
Bearman, P.J. (ed.).

Bearman, P.J. (ed.). The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects/ Index des matières to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6. Leiden; 1994; E.J. Brill; softcover; with English and French-language section; 230 pp. Fine copy. [34055]

€ 15,00
Bearman, P.J. (ed.).

Bearman, P.J. (ed.). The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects to volumes/ des Tomes I-VI and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6. Leiden; 1993; E.J. Brill; softcover; with English and French-language section; 180 pp. Fine copy. [34054]

€ 15,00

Beaufort- Spontin, Christian. Harnisch und Waffe Europas; die militärische Ausrüstung im 17. Jahrhundert. Ein Waffenhistorisches Handbuch. München; 1982; Klinkhardt & Biermann; cloth with dust jacket; 8vo; ills. and plates mainly in b&w; 167 pp. Very fine copy. [28513]

€ 17,00

Becker, K.F.. Algemeene geschiedenis ( 3 delen). Haarlem; 1838-1840; Erven F. Bohn; zachte kaft; ca. 10,5x16,5 cm.; VIII, 272/ VIII, 264/ VIII, 335 p. Met registers. Ruggen van alle drie de deeltjes beschadigd, bandjes met lichte gebruikssporen. Naam vorige eigenaar op schutblad. [24843]

€ 39,00

Beek, C.H.A. van. Het Pact tegen Europa, bij het Britsch-Sovjetsche verdrag van 26.5.'42. Z.pl.; 1942; slappe kaft; 23 p. Rug beschadigd en kleine reparatie met transparant tape. Platten iets roestvlekkig. [25867]

€ 20,00
Beekman, A.A..

Beekman, A.A.. Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekeningen. Zutphen; 1932; W.J. Thieme & Cie.; goudbedrukt linnen; 3e druk; ill., tab., uitslaande kaarten; XII, 510 p. Rug iets verkleurd, ex libris aan de binnenkant van het voorplat. Enkele van de uitslaande kaarten met (kleine) reparatie. [33542]

€ 14,00
Beekman, A.A..

Beekman, A.A.. Nederland als polderland; beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door kaarten en teekeningen. Zutphen; ; W.J. Thieme & Cie; 2nd ed.; plans, 6 folding maps, tables; cloth; XII, 475 pp. Spots of rust. Spine stained. Back cover with slight traces of wear. [12686]

€ 12,00

Beenhakker, A., a.o.. Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer. Middelburg; 1996; Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Deel 8; edited by P.A. Henderikx and others; maps, illustrations in b&w and colour; gilt stamped cloth with dust jacket; 227 pp. Mooi exemplaar. [13402]

€ 20,00

Belder, R.M.. Muziek kroniek; beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas. Westmaas; 1980; muziekvereniging 'Mastland's Fanfare' Westmaas/Mijnsheerenland; ill.; 167 pp. [12738]

€ 12,00

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; ill., w.o. vele litho's; blind- en goudgestempeld halfleer; gemarmerd karton;[XVI], XX , [XVII], 480 en resp. [VII], 747 p. Roestvlekken (zoals gewoonlijk). De kneep van beide banden enigszins ingescheurd. Al met al een fraaie set. [15692]

€ 290,00
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; halfleather with marbled boards; leather gilt printed and blind tooled; illustrated with lithographs; woodengravings with the text; grangerized copy; additional 14 copperengravings (ca. 1800): " M.A. de Ruiter, Luitenant Admiraal", "Zeeslag tussen de Hr. Michiel de Ruiter en den Hr. Georg Ascue by Plymuyden", "De stad Nyborg veroverd door de Hr. Michiel de Ruiter en 't slaen der Zweeden door de Deenen", "Terres de Serbora", "Veue de l'entrée de la baye de Sierra Leone", "Vue de la Côte depuis Mina jusqu'au Maure, tirée de Barbot et de Smith: a canots negres de Manfro qui conduisent des esclaves a bord", "De beide oude vrienden herkenden malkander dadelijk", "Willem III ontvangt de Ruiter aan den Uithoorn", "Afbeelding van de stad en rivier van Rochester, Chattam waar in vertoond werd de victorieuse uitwerkinge van 's Lands oorlogs vloot onder 't beleid van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter", 3 different copperengravings of ships, "Zee slag tusschen de Hr. Adml. M. de Ruiter, den Prins Robbert en Graaf de Estrée by Kykdn." & "Zee slag van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter en den Hr. de la Zarda, tegens de Fransche Adl. de Hr. du Quesne, by het eiland Sicilien omtrent den berg Etna"; [15], XX , 480 en resp. [VII], 747 p. Vol. I lacks pages with contents. Both volumes with wear along extremities. Upper joints spines, mainly vol. II, splitting. [25120]

€ 475,00

Beloch, Karl Julius. Griechische Geschichte von Karl Julius Beloch. Erster Band. Die Zeit vor den Perserkriegen. Erste Abteilung. Zweite Abteilung. Strassburg; 1912 / 1913; Karl J. Trübner; 2nd ed.; vol. 2: 1 full-page map in black/red; softcover; 15x23,5 cm.; vol.1: XII, 446, 8 pp. vol. 2: X, 409, 8 pp. Cover shows traces of wear. Spine discoloured. Edge foxed. Pp. partly uncut. Some erasable notes in marge. [18886]

€ 30,00
Benedictus XIV.
Benedictus XIV.

Benedictus XIV. Het Roomsche Martelaarsboek. S.l.; 1922; softcover; heruitgave van het origineel uit 1584; werd in het jaar 1749 verbeterd en vermeerderd door Benedictus XIV; in het Nederlands vertaald door fr. Romualdus; alfabetische namenlijst; 404 p. Band vernieuwd. [34161]

€ 90,00
Bent, Jan.
Bent, Jan.

Bent, Jan. Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen. Hoorn; 1761; Willem Breebaart. Kartonnen (vernieuwde) omslag; (8), XII, (12), 338, (18) p. Over het leven van Bent, die vermoedelijk 2 augustus 1701 te Hoorn rooms-katholiek werd gedoopt, is tot dusverre niet meer bekend dan wat hij zelf in de voorwoorden van zijn werken vertelt. In 1748 werd hij voor zijn verdediging van belastingpachters beloond met zes maanden ‘landsdienstbaarheid’. Hij woonde in Hoorn en zijn boeken worden voorafgegaan door gedichten van vooraanstaande stadgenoten. Hij voerde een pennestrijd met P.H. van de Wall (die daarin werd bijgestaan door zijn leermeester A. Kluit) over de geografische situatie in de Lage Landen ten tijde van de Bataven. [33670]

€ 190,00

Bentinck, Willem & (Gerretson, C. en Geyl, P.). Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751); uitgegeven door C. Gerretson en P. Geyl; eerste en tweede stuk, "Van de preliminairen van Aken, 30 april 1748" / "Tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751". 's-Gravenhage; 1976; Martinus Nijhoff; softcover; letters mainly in French and Dutch; X, 708 p. Met bibliografie en index van personen. Voorplat tweede stuk iets gevlekt. [24054]

€ 12,00