Loading...

History

Results 169 - 192 of 1344

Beek, C.H.A. van. Het Pact tegen Europa, bij het Britsch-Sovjetsche verdrag van 26.5.'42. Z.pl.; 1942; slappe kaft; 23 p. Rug beschadigd en kleine reparatie met transparant tape. Platten iets roestvlekkig. [25867]

€ 20,00
Beekman, A.A..

Beekman, A.A.. Nederland als polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste bijzonderheden, toegelicht door kaarten en teekeningen.

Zutphen; 1932; W.J. Thieme & Cie.; goudbedrukt linnen; 3e druk; ill., tab., uitslaande kaarten; XII, 510 p.

Rug iets verkleurd, ex libris aan de binnenkant van het voorplat. Enkele van de uitslaande kaarten met (kleine) reparatie.

[33542]

€ 14,00
Beekman, A.A..

Beekman, A.A.. Nederland als polderland; beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons land, tevens bevattende de topografie van dat gedeelte met de voornaamste détails, toegelicht door kaarten en teekeningen.

Zutphen; ; W.J. Thieme & Cie; 2nd ed.; plans, 6 folding maps, tables; cloth; XII, 475 pp.

Spots of rust. Spine stained. Back cover with slight traces of wear.

[12686]

€ 12,00

Beenhakker, A., a.o.. Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer.

Middelburg; 1996; Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Deel 8; edited by P.A. Henderikx and others; maps, illustrations in b&w and colour; gilt stamped cloth with dust jacket; 227 pp.

Mooi exemplaar.

[13402]

€ 20,00
Beijerinck, Fr. & Boer, M.G. de.

Beijerinck, Fr. & Boer, M.G. de.

Jacob Bicker Raye. "Notitie van het merkwaardigste meyn bekent" 1732-1772.

Amsterdam; 1935; N.V. Uitgeversmaatschappij "Joost van den Vondel"; gedecoreerde linnen band met goudopdruk; 4o; met illustraties van Anton Pieck in zwart wit en platen in kleur; XII, 383 p.

Eerste bladzijden licht roestvlekkig.

[32583]

€ 30,00

Belder, R.M.. Muziek kroniek; beschrijving van 80 jaar dorpsleven over Greup, Mijnsheerenland en Westmaas. Westmaas; 1980; muziekvereniging 'Mastland's Fanfare' Westmaas/Mijnsheerenland; ill.; 167 pp. [12738]

€ 12,00

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Dl. I, II. 's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; ill., w.o. vele litho's; blind- en goudgestempeld halfleer; gemarmerd karton;[XVI], XX , [XVII], 480 en resp. [VII], 747 p. Roestvlekken (zoals gewoonlijk). De kneep van beide banden enigszins ingescheurd. Al met al een fraaie set. [15692]

€ 290,00
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.
Belinfante, J.J.

Belinfante, J.J. Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II.

's-Gravenhage; 1844, 1848; A.P. van Langenhuysen; halfleather with marbled boards; leather gilt printed and blind tooled; illustrated with lithographs; woodengravings with the text; grangerized copy; additional 14 copperengravings (ca. 1800): " M.A. de Ruiter, Luitenant Admiraal", "Zeeslag tussen de Hr. Michiel de Ruiter en den Hr. Georg Ascue by Plymuyden", "De stad Nyborg veroverd door de Hr. Michiel de Ruiter en 't slaen der Zweeden door de Deenen", "Terres de Serbora", "Veue de l'entrée de la baye de Sierra Leone", "Vue de la Côte depuis Mina jusqu'au Maure, tirée de Barbot et de Smith: a canots negres de Manfro qui conduisent des esclaves a bord", "De beide oude vrienden herkenden malkander dadelijk", "Willem III ontvangt de Ruiter aan den Uithoorn", "Afbeelding van de stad en rivier van Rochester, Chattam waar in vertoond werd de victorieuse uitwerkinge van 's Lands oorlogs vloot onder 't beleid van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter", 3 different copperengravings of ships, "Zee slag tusschen de Hr. Adml. M. de Ruiter, den Prins Robbert en Graaf de Estrée by Kykdn." & "Zee slag van den Hr. Admiraal Michiel de Ruiter en den Hr. de la Zarda, tegens de Fransche Adl. de Hr. du Quesne, by het eiland Sicilien omtrent den berg Etna"; [15], XX , 480 en resp. [VII], 747 p.

Vol. I lacks pages with contents. Both volumes with wear along extremities. Upper joints spines, mainly vol. II, splitting.

[25120]

€ 475,00

Beloch, Karl Julius. Griechische Geschichte von Karl Julius Beloch. Erster Band. Die Zeit vor den Perserkriegen. Erste Abteilung. Zweite Abteilung. Strassburg; 1912 / 1913; Karl J. Trübner; 2nd ed.; vol. 2: 1 full-page map in black/red; softcover; 15x23,5 cm.; vol.1: XII, 446, 8 pp. vol. 2: X, 409, 8 pp. Cover shows traces of wear. Spine discoloured. Edge foxed. Pp. partly uncut. Some erasable notes in marge. [18886]

€ 30,00
Bent, Jan.
Bent, Jan.

Bent, Jan.

Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen.

Hoorn; 1761; Willem Breebaart. Kartonnen (vernieuwde) omslag; (8), XII, (12), 338, (18) p.

Over het leven van Bent, die vermoedelijk 2 augustus 1701 te Hoorn rooms-katholiek werd gedoopt, is tot dusverre niet meer bekend dan wat hij zelf in de voorwoorden van zijn werken vertelt. In 1748 werd hij voor zijn verdediging van belastingpachters beloond met zes maanden landsdienstbaarheid. Hij woonde in Hoorn en zijn boeken worden voorafgegaan door gedichten van vooraanstaande stadgenoten. Hij voerde een pennestrijd met P.H. van de Wall (die daarin werd bijgestaan door zijn leermeester A. Kluit) over de geografische situatie in de Lage Landen ten tijde van de Bataven.

[33670]

€ 190,00

Bentinck, Willem & (Gerretson, C. en Geyl, P.). Briefwisseling en aantekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751); uitgegeven door C. Gerretson en P. Geyl; eerste en tweede stuk, "Van de preliminairen van Aken, 30 april 1748" / "Tot aan de dood van Willem IV, 22 oktober 1751". 's-Gravenhage; 1976; Martinus Nijhoff; softcover; letters mainly in French and Dutch; X, 708 p. Met bibliografie en index van personen. Voorplat tweede stuk iets gevlekt. [24054]

€ 12,00

Bergh, J.A. de. Haagsche penkrassen no. 84, 85 en 86. 's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1318-1350, gevolgd door 24 pagina's met advertenties. Bandje licht roestvlekkig, nietjes enigszins doorgeroest. [29318]

€ 30,00

Bergh, J.A. de. Haagsche penkrassen no. 87. 's-Gravenhage; 1887; Haagsche Penkrassen; papieren bandje, geniet; ca. 12x14 cm.; pp. 1354-1366, gevolgd door 15 pagina's met advertenties. Bandje ietsjes beduimeld, nietjes enigszins doorgeroest. [29319]

€ 20,00
Bergh, L.Ph.C. van den.
Bergh, L.Ph.C. van den.

Bergh, L.Ph.C. van den.

Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Eerste afdeeling tot het einde van het Hollandsche Huis. Eerste deel.

Amsterdam/ 's-Gravenhage; 1866; Frederik Muller/ Martinus Nijhoff; halflinnen met gemarmerde platten; 240 p.

Band met wat lichte slijtagesporen.

[33925]

€ 40,00
Berkum, H. van.
Berkum, H. van.

Berkum, H. van. Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw. Sneek; 1853; van Druten & Bleeker; halfleather with marbled boards; lithographed title page; IX, 308 pp. Rare! Endpapers renewed. Title leaf and first and final pages foxed. Library stamp at page III. [24679]

€ 50,00

Berkum, H. van. Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw. Sneek; 1853; van Druten & Bleeker; cardboard; 8vo; lithographed title page; IX, 308 pp. Spine renewed. Cover a trifle worn. [30585]

€ 40,00

Bernus Taylor, M. Soliman le Magnifique. Paris; 1990; Galeries Nationales du Grand Palais; map, tables, ill. in colour, a few in b&w; paperback ed.; 339 pp. Catalogue on the exhibition Febr. 15-May 14, 1990. [13384]

€ 21,00
Beronicius, P.J.
Beronicius, P.J.

Beronicius, P.J. P. J. Beronicii Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula; quorum prius Carmine Belgico secutum. Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J. B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen. Goes en Middelburg; 1766; Jacobus Huysman en Jeroen van de Sande, J.Z.; engraved frontispiece and 6 engravings on 3 pp. by S. Fokke; halfleather; XX, 178 pp. Text in Latin and in Dutch. [4140]

€ 125,00

Beronicius, P.J.. P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden. Amsterdam; 1716; Nicolaas ten Hoorn; 4e druk; leer; 11x17 cm.; 5 kopergravures, waarvan 4 van Caspar Luyken; frontispice van Romain de Hooghe; bevat onder meer het stuk "Boeren- en overheidsstrijd ofte het innemen van Middelburg", voorzien van gravure "Een kleine hoop van boeren zet Middelburg in roeren"; (32) 175 p. Compleet exemplaar. Vernieuwde, 20e eeuwse, band en schutbladen. Rug van de band met donkere vlekken. [25127]

€ 150,00

Bertholet, Alfred, Hermann Faber and Horst Stephan. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handworterbuch fur Theologie und Religionswissenschaft. I:A-D, II:E-H, III:I-Me, IV:Mi-R, V:S-Z, Register. Tübingen; 1927-1932; J.C.B. Mohr; 6 volumes; 2nd rev. ed. by Hermann Gunkel and Leopold Zscharnack; ills. with tissuepaper in b&w.; gilt stamped half leather; 21x27 cm. Slight traces of wear on corners of vol. I, V. Endpapers of all vols. ruststained. Ills. ruststained. Small damage at spine of vol. III. Overall good copies. [18911]

€ 74,00

Bets, P.V.. De pacificatie of bevrediging van Gent, beschouwd in hare wording, wezen, voorstanders en verdrukkers. Thienen; 1876; H. Vanhoebroeck; halflinnen met gemarmerde paltten; klein 8vo; rug met goudopdruk; 183 p. Beduimeld exemplaar. Franse titelpagina en titelblad met stempel. [31622]

€ 20,00

Beumelburg, Werner. Langemarck. Berlin-Grunewald/ Leipzig; no year/ s.a.; Verlag Hermann Hillger K.G.; softcover; stapled; ca. 13x21 cm.; 4 small maps; Gothic script; 30 pp. Very fine copy. [32267]

€ 95,00

Beysterveldt, A.A. van. Répercussions du souci de la pureté de sang sur la conception de l'honneur dans la 'comedia nueva' espagnole. Leiden; 1966; E.J. Brill; softcover; with index; (3) 239 pp. Spine and cover partly discoloured (along extremities). Cover with stamp and numbering in ink, front and back cover somewhat mottled. [20864]

€ 10,00

Bierens de Haan, J.A.. De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952. Haarlem; 1952; gebonden met goudopdruk; ill. in zwart wit; de plaat tegenover de titel in acht kleuren offset; naamregister; algemeen register; VII, 422 Goed exemplaar. [32326]

€ 9,00