Loading...

History

Results 193 - 216 of 1389

Beronicius, P.J.. P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden. Amsterdam; 1716; Nicolaas ten Hoorn; 4e druk; leer; 11x17 cm.; 5 kopergravures, waarvan 4 van Caspar Luyken; frontispice van Romain de Hooghe; bevat onder meer het stuk "Boeren- en overheidsstrijd ofte het innemen van Middelburg", voorzien van gravure "Een kleine hoop van boeren zet Middelburg in roeren"; (32) 175 p. Compleet exemplaar. Vernieuwde, 20e eeuwse, band en schutbladen. Rug van de band met donkere vlekken. [25127]

€ 150,00

Bertholet, Alfred, Hermann Faber and Horst Stephan. Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handworterbuch fur Theologie und Religionswissenschaft. I:A-D, II:E-H, III:I-Me, IV:Mi-R, V:S-Z, Register. Tübingen; 1927-1932; J.C.B. Mohr; 6 volumes; 2nd rev. ed. by Hermann Gunkel and Leopold Zscharnack; ills. with tissuepaper in b&w.; gilt stamped half leather; 21x27 cm. Slight traces of wear on corners of vol. I, V. Endpapers of all vols. ruststained. Ills. ruststained. Small damage at spine of vol. III. Overall good copies. [18911]

€ 74,00

Bets, P.V.. De pacificatie of bevrediging van Gent, beschouwd in hare wording, wezen, voorstanders en verdrukkers. Thienen; 1876; H. Vanhoebroeck; halflinnen met gemarmerde paltten; klein 8vo; rug met goudopdruk; 183 p. Beduimeld exemplaar. Franse titelpagina en titelblad met stempel. [31622]

€ 20,00

Beumelburg, Werner. Langemarck. Berlin-Grunewald/ Leipzig; no year/ s.a.; Verlag Hermann Hillger K.G.; softcover; stapled; ca. 13x21 cm.; 4 small maps; Gothic script; 30 pp. Very fine copy. [32267]

€ 95,00

Beysterveldt, A.A. van. Répercussions du souci de la pureté de sang sur la conception de l'honneur dans la 'comedia nueva' espagnole. Leiden; 1966; E.J. Brill; softcover; with index; (3) 239 pp. Spine and cover partly discoloured (along extremities). Cover with stamp and numbering in ink, front and back cover somewhat mottled. [20864]

€ 10,00

Bihalji-Merin, Oto (ed.). Yugoslavia Human Stories 1941-1961.

Beograd; ca. 1962; Publicisticko-Izdavacki Zavod; hardcover with transparent wrapper; 4o; ills. in b&w; tables; 232 pp.

Wrapper with a few small chips, otherwise a fine copy.

[31404]

€ 21,00
Bijlo, J.
Bijlo, J.
Bijlo, J.
Bijlo, J.

Bijlo, J. Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk.

N.p.; 1923; J. Bijlo, met steun van het Zeeuwsch Gen. der Wetenschappen; uitslaande kaarten, plattegronden, illustraties, gemeente-wapens, tabellen; pb. 314, XXXII pp.

Zeldaam! Fraai exemplaar

[4153]

€ 110,00
Bijlo, J.

Bijlo, J. Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk.

Z.p.; z.j.; J. Bijlo, met steun van het Zeeuwsch Gen. der Wet.; uitsl. kaarten, foto's en andere illustraties, wapens, lijsten enz.; 314 en XXXII p.

[11153]

€ 95,00
Bijnens, Bert & Ocquet, Georges.

Bijnens, Bert & Ocquet, Georges. Koksijde. Kust- strand- & paardevisserij.

Koksijde; 1974-1977; V.V.V. Koksijde; softcover; A-4 formaat; illustraties door Georges Ocquet; typoscript; 42 éénzijdig bedrukte pagina's.

Keurig exemplaar.

[33470]

€ 20,00

Billard, F.L. Les Moeurs et le gouvernement de l'Egypte; mis à nu devant la civilisation moderne. Milan; 1867; Libr. Dumoulard Fr.; halfcloth; 320 pp. Rare copy! At the backside of front cover notes in ink. [11143]

€ 45,00
Bindoff, S.T..

Bindoff, S.T..

The Scheldt question to 1839.

London; 1945; George Allen & Unwin; hardbound cloth; 8vo; foreword by G.J. Renier; 3 maps; index; IX, 238 pp.

Spine discoloured.

[33874]

€ 30,00

Bizot, Jean-François. Underground, l'histoire. N.pl.; 2001; Actuel Denoël; cardboard; numerous ills. in colour and b&w; 29,5x29,5 cm.; 351 pp. Well-documented book on the roaring past 40 years. Illustrated view on pacifism, feminism, environmentalists, beatniks, Kabouters and many more. Corners of cover slightly bumped, otherwise a very fine copy. [21584]

€ 26,00
Blaeu, Joan.
Blaeu, Joan.
Blaeu, Joan.
Blaeu, Joan.

Blaeu, Joan.

Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden met hare beschrijvingen.

Lausanne/ Amsterdam/ Bruxelles; reprint 1966; Sequoia/ Elsevier; facs. edition; gilt printed artificial leather; in slipcase; folio, 35x56 cm.; num. ills. in colour; not paginated.

Printed on luxurous paper. Text in old- Dutch. Original edition 1649. Slipcase a trifle worn with owner's entry and date.

[19037]

€ 110,00

Blaton, Paul, Cuyper, Frank De, Maeyer, Paul De, e.a.. Vita Amalbergae. Temse; 2003; Gemeentemuseum; harde kaft met stofomslag; ill. in kleur en zwart wit; 240 p. Keurig exemplaar. [30272]

€ 24,00

Blaupot ten Cate, S.. Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland (volume I and II). Amsterdam; 1847; P.N. van Kampen; renewed cardboard bindings; with two folded maps of the provinces and marks of the Mennonite communities; XXIV, 400 pp. and XVI, 265 pp. With index. Some pages uncut, name in ink frontispiece, vol. I, (erased). Leaves occasionally with small chips. [20876]

€ 74,00

Blaupot ten Cate, S.. Geschiedkundig onderzoek naar den Waldenzischen oorsprong van de Nederlandsche doopsgezinden. Amsterdam; 1844; Frederik Muller; cardboard; XII, 146 pp. Annotation, in ink, on title page. Spine damaged, boards slightly soiled. [23599]

€ 40,00

Bleeker, J.. De Buffer. Enkele aanteekeningen van persoonlijke belevenissen en voorvallen van 10-14 Mei 1940 en uit den tijd der Duitsche bezetting Dordrecht; zonder datum (ca. 1945); Drukkerij Reidel; softcover; 108 p. Achterplat ontbreekt. Voorplat langs de rand en achterzijde langs de rug, met reparatie met transparant tape. Voorplat laat enigszins los van het blok. [29423]

€ 25,00

Blink, H. Nederland en zijne bewoners; Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland. Amsterdam; 1892; S.L. van Looy, H. Gerlings; tables, folding maps; original gilt stamped cloth; XII, 596 pp.; 575 pp.; VIII, 540 pp. [7921]

€ 28,00

Bloemers, J.H.F. & Dorp, T. van (red.). Pre- & protohistorie van de lage landen. Z.pl.; 1991; Open Universiteit; softcover; fig. en ill. in zwart wit; 496 p. Met index. [24821]

€ 10,00

Blok, P.J. Michiel Adriaanszoon De Ruyter. 's-Gravenhage; 1928; Martinus Nijhoff; linnen met goudopdruk, harde kaft; 4o; met honderd "reproductiën" naar oude kaarten, portretten, schilderijen, tekeningen, gravures en gedenkpenningen; register; 454 p. Rug en randen van de platten verkleurd [30811]

€ 79,00

Blom, Louis H.. The windmills of the Greek Islands. Âldeboarn; 1999; The International Molinological Society; softcover; bibliotheca molinologica, vol. 14; ills. in b&w; 207 pp. With an index of place names. [24065]

€ 34,00
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.

Blondeel, Valentyn Jan. Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator. Utrecht; 1757; Hermanus Besseling. Engraved frontispiece; title printed in red and black; 2 folded maps and a folded plate of the "Doms-kerk" by R. Blokhuyse ( 'St. Maartens Kerk en Toren' and 'Dezelve in 't klein met het Bisschopshof') of which a part is double and can be lifted up. Contemp. Vellum; (4), LII; 396 pp. Good original copy [31430]

€ 175,00
Blondel.

Blondel. Histoire du calendrier Romain, Qui contient son origine & les divers changemens qui lui sont arrivez. La Haye; 1684; Arnout Leers. Titlepage with 2 engraved medallions and 2 other engraved medallions; 6 folding tables. Contemporary calf slightly worn; 400, (6) pp. [32145]

€ 350,00
Bloys van Treslong Prins, P.C.
Bloys van Treslong Prins, P.C.

Bloys van Treslong Prins, P.C. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland. Utrecht; 1919; A. Oosthoek; afbn.; 374 p. Met een nieuwe omslag. [6713]

€ 35,00