Loading...

History

Results 193 - 216 of 1280

Blaupot ten Cate, S.. Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland. Leeuwarden; 1839; Leeuwarden; cardboard (new binding); 8vo; with a folding map of the province of Friesland with marks of the Mennonite community; XII, 394 pp. Renewed binding. With register and appendix. [20585]

€ 90,00

Blaupot ten Cate, S.. Geschiedkundig onderzoek naar den Waldenzischen oorsprong van de Nederlandsche doopsgezinden. Amsterdam; 1844; Frederik Muller; cardboard; XII, 146 pp. Annotation, in ink, on title page. Spine damaged, boards slightly soiled. [23599]

€ 40,00

Bleeker, J.. De Buffer. Enkele aanteekeningen van persoonlijke belevenissen en voorvallen van 10-14 Mei 1940 en uit den tijd der Duitsche bezetting Dordrecht; zonder datum (ca. 1945); Drukkerij Reidel; softcover; 108 p. Achterplat ontbreekt. Voorplat langs de rand en achterzijde langs de rug, met reparatie met transparant tape. Voorplat laat enigszins los van het blok. [29423]

€ 25,00

Blink, H. Nederland en zijne bewoners; Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland. Amsterdam; 1892; S.L. van Looy, H. Gerlings; tables, folding maps; original gilt stamped cloth; XII, 596 pp.; 575 pp.; VIII, 540 pp. [7921]

€ 28,00

Blockmans, Fr.. Het Gentsche Stadspatriciaat tot omstreeks 1302. Antwerpen/ 's-Gravenhage; 1938; de Sikkel/ Martinus Nijhoff; softcover; 8vo; uitslaande kaart; register op persoons- en plaatsnamen; 573 p. Naam vorige eigenaar op blanco schutblad. Hier en daar onderstrepingen en markeringen in de kantlijn met potlood. [30270]

€ 49,00

Bloemers, J.H.F. & Dorp, T. van (red.). Pre- & protohistorie van de lage landen. Z.pl.; 1991; Open Universiteit; softcover; fig. en ill. in zwart wit; 496 p. Met index. [24821]

€ 10,00

Blok, P.J. Michiel Adriaanszoon De Ruyter. 's-Gravenhage; 1928; Martinus Nijhoff; linnen met goudopdruk, harde kaft; 4o; met honderd "reproductiën" naar oude kaarten, portretten, schilderijen, tekeningen, gravures en gedenkpenningen; register; 454 p. Rug en randen van de platten verkleurd [30811]

€ 79,00

Blom, Louis H.. The windmills of the Greek Islands. Âldeboarn; 1999; The International Molinological Society; softcover; bibliotheca molinologica, vol. 14; ills. in b&w; 207 pp. With an index of place names. [24065]

€ 34,00
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.

Blondeel, Valentyn Jan. Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator. Utrecht; 1757; Hermanus Besseling. Engraved frontispiece; title printed in red and black; 2 folded maps and a folded plate of the "Doms-kerk" by R. Blokhuyse ( 'St. Maartens Kerk en Toren' and 'Dezelve in 't klein met het Bisschopshof') of which a part is double and can be lifted up. Contemp. Vellum; (4), LII; 396 pp. Good original copy [31430]

€ 175,00
Blondel.

Blondel. Histoire du calendrier Romain, Qui contient son origine & les divers changemens qui lui sont arrivez. La Haye; 1684; Arnout Leers. Titlepage with 2 engraved medallions and 2 other engraved medallions; 6 folding tables. Contemporary calf slightly worn; 400, (6) pp. [32145]

€ 350,00
Bloys van Treslong Prins, P.C.
Bloys van Treslong Prins, P.C.

Bloys van Treslong Prins, P.C. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland. Utrecht; 1919; A. Oosthoek; afbn.; 374 p. Met een nieuwe omslag. [6713]

€ 35,00

Bodrogi, T.. L'Art de l'Indonésie. Paris; 1972; Éd. Cercle d'Art; transl. from the Hungarian by Éva Szilágyi; fig, maps, ill. in b&w and in colour; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 148 pp. + 157 plates. [13457]

€ 20,00

Boehm Bawerk, E. von. Kapital und Kapitalzins. Tweede afdeling: Positive Theorie des Kapitales. 's-Gravenhage; z.j. (ca. 1946); Instituut voor Sociale Wetenschappen; zachte kaft; bewerkt door H.H. Behrens; 106 p. Bandje deels verkleurd en wat roestvlekkig aan de bovenzijde. [31482]

€ 30,00

Boer, P.C. de & Geurts, A.J.. Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder. Lelystad; 2002; Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland/ Stichting uitgeverij de Twaalfde Provincie; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; personen- en zakenregister; 127 p. Keurig exemplaar. [30835]

€ 14,00
Boeree, Th.A..

Boeree, Th.A.. Het beleg van Bergen op Zoom in 1747.

S.l.; s.a.; overdruk uit "Ste. Geertruydtsbronne"; gekartonneerd; 8vo; uitslaande kaarten; 72 p.

Goed exemplaar.

[33480]

€ 25,00

Boerema, J. en H.J.. Vlijtige armoede en tonnen gouds. Marum-de Wilp; 1989; Rabobank; karton zonder stofomslag; ill. in zwart wit; 316 p. Over twee eeuwen gemeente Marum. Lichte beschadiging onderaan de rug. [19105]

€ 14,00
Boerendonk, M.J.

Boerendonk, M.J. Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.

Den Haag; 1935; Boekhandel J.W. Veltman; hardcover; prfs. Landbouwhoogeschool Wageningen; 377 pp.

Separate theses. [8783]

€ 15,00

Boersma, Jan Sybe Hylke. De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II: een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch. Amsterdam; 1939; N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; softcover; academisch proefschrift; lijst van stellingen; XV, 136 p. Rug en randen van de band verkleurd. Achterplat met klein scheurtje. [32291]

€ 12,00

Boersma, P.. Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven. Zaltbommel; 1974; Europese Bibliotheek; met zwart/wit afbeeldingen; geïllustreerde harde kaft; 15x21 cm; XVI, 448 p. Band iets verkleurd langs de randen. [17695]

€ 16,00

Bogaarts, M.D. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band A, B, C. 's-Gravenhage; 1989; SDU-Uitgeverij; m.m.v. C.M.J. Ruijters; tabellen, foto's, ill.; met stofomslag; resp. [29], [14] en [15] p., en 2303 p. (doorgepagineerd). Proefschrift Kath. Un. Nijmegen (Centrum v. Parlementaire Gesch.) Bd. D ontbreekt. [6523]

€ 56,72

Böhl, Ed.. Prolegomena voor eene gereformeerde dogmatiek. Amsterdam; 1892; Scheffer & Co.; slappe kaft; vertaling van een opstel van de schrijver in de "Ev. Sonntagsbote" voor Oostenrijk 1867 en de "Ref. Kirchenzeitung" van Stähelin en Thelemann 1875; 108 p. Rug licht beschadigd, achterplat met een enkel scheurtje en hapje. [24261]

€ 10,00

Boissier, Gaston. La fin du paganisme; étude sur les dernières luttes religieuses en occident au quatrième siècle (Tome premier et second). Complete set. Paris; 1907; Librairie Hachette et Cie.; 5th edition; halfcloth, marbled boards; small 8vo; 394 & 452 pp. Fine set. [21782]

€ 19,00

Boivin, Bertus, Dicke, Matthijs, Roodhorst, Ruud, e.a. (red.). 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders. 3 Delen. Zwolle; 1998-2000; Waanders; verschillende afleveringen samengebonden in linnen band; talrijke ill. in kleur en zwart wit; nummering bladzijden van de 3 delen loopt door, in totaal 1255 p. [28019]

€ 19,00

Bollmann, Stefan. Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk. Amsterdam; 2011; Amsterdam University Press; hardcover met stofomslag; 4o; ill. in kleur; register; 136 p. Enkele passages gemarkeerd met gele stift. Overigens een keurig exemplaar. [30108]

€ 12,00