Loading...

History

Results 217 - 240 of 1344

Boersma, Jan Sybe Hylke. De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II: een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch. Amsterdam; 1939; N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; softcover; academisch proefschrift; lijst van stellingen; XV, 136 p. Rug en randen van de band verkleurd. Achterplat met klein scheurtje. [32291]

€ 12,00

Boersma, P.. Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven. Zaltbommel; 1974; Europese Bibliotheek; met zwart/wit afbeeldingen; geïllustreerde harde kaft; 15x21 cm; XVI, 448 p. Band iets verkleurd langs de randen. [17695]

€ 16,00

Bogaarts, M.D. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band A, B, C. 's-Gravenhage; 1989; SDU-Uitgeverij; m.m.v. C.M.J. Ruijters; tabellen, foto's, ill.; met stofomslag; resp. [29], [14] en [15] p., en 2303 p. (doorgepagineerd). Proefschrift Kath. Un. Nijmegen (Centrum v. Parlementaire Gesch.) Bd. D ontbreekt. [6523]

€ 56,72

Böhl, Ed.. Prolegomena voor eene gereformeerde dogmatiek. Amsterdam; 1892; Scheffer & Co.; slappe kaft; vertaling van een opstel van de schrijver in de "Ev. Sonntagsbote" voor Oostenrijk 1867 en de "Ref. Kirchenzeitung" van Stähelin en Thelemann 1875; 108 p. Rug licht beschadigd, achterplat met een enkel scheurtje en hapje. [24261]

€ 10,00

Boissier, Gaston. La fin du paganisme; étude sur les dernières luttes religieuses en occident au quatrième siècle (Tome premier et second). Complete set. Paris; 1907; Librairie Hachette et Cie.; 5th edition; halfcloth, marbled boards; small 8vo; 394 & 452 pp. Fine set. [21782]

€ 19,00

Boivin, Bertus, Dicke, Matthijs, Roodhorst, Ruud, e.a. (red.). 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders. 3 Delen. Zwolle; 1998-2000; Waanders; verschillende afleveringen samengebonden in linnen band; talrijke ill. in kleur en zwart wit; nummering bladzijden van de 3 delen loopt door, in totaal 1255 p. [28019]

€ 19,00

Bollmann, Stefan. Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk. Amsterdam; 2011; Amsterdam University Press; hardcover met stofomslag; 4o; ill. in kleur; register; 136 p. Enkele passages gemarkeerd met gele stift. Overigens een keurig exemplaar. [30108]

€ 12,00

Bonds, Ray (ed.). East vs. West, the balance of military power; an illustrated assessment comparing the weapons and capabilities of NATO and the Warsaw Pact. London; 1981; Salamander Books; cloth with dust jacket; well over 500 action photographs, most in colour; more than 100 diagrams, maps and tables; foreword by J. Luns, former Secretary General of NATO; 208 pp. The heavily illustrated pages hold a positive fascination for all those interested in modern weaponry and warfare systems. Dust jacket with small chip and tear, otherwise fine. [22357]

€ 10,00
Boo, A. de.

Boo, A. de.

Van Quaden Damme tot Kwadendamme.

Kwadendamme; 1972; privé-uitgave, in eigen beheer uitgegeven; zachte kaft, blanco omslag; ill.; uitslaand kaartje; typoscript; 81 p.

Goed exemplaar.

[33701]

€ 40,00
Boo, Adriaan de.
Boo, Adriaan de.

Boo, Adriaan de.

Zuid-Beveland, zoals het misschien groeide.

Kwadendamme; 1970; privé-uitgave, in eigen beheer uitgegeven; zachte kaft, blanco omslag; ill.; typoscript; 149 p.

Handgeschreven titelblad door de auteur. Goed exemplaar.

[33700]

€ 40,00

Boorsma, P.. De molens te Assendelft. Koog aan de Zaan; 1942; Vereeniging 'de Zaansche Molen'; softcover; 53 p. In goede staat. [20806]

€ 18,00

Boot, J. en Knaven, L.H.M.. De historische ontwikkeling van de schrijfmachine. Groningen; 1978; Wolters-Noordhoff; gekartonneerd; ruim 100 bruingetinte afb.; 143 p. Met register. Stempeltje op voorste schutblad, overigens een goed exemplaar. [22326]

€ 11,00

Bootsman, K.. Volendam: hoe arm het was... en hoe ver... Purmerend; 1977; Nooy's drukkerij-uitgeverij; photogr. ill., portaits; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 238 pp. [13957]

€ 12,00

Booy, A. de. De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Met het journaal van de Gelderland en de correspondentie van de bewindhebbers van de V.O.C. met de vlootvoogd en een aantal brieven van kooplieden, schippers, enz. (1607-1610), met bijlagen en afbeeldingen, zeiltrek I en II. Deel II. 's-Gravenhage; 1970; Martinus Nijhoff; harde kaft; ingenaaid; uitgave van de Linschoten Vereeniging; ill. in zwart wit; 2 losse, uitvouwbare kaarten van de zeiltrek; XVI, 274 p. 1 Deel van 2. Met een register van persoons-, geografische-, en scheepsnamen. [26664]

€ 30,00

Borck, Heinz-Günther, Kahlenberg, Friedrich P., Volkert, Heinz Peter & Wilbert, Karl Jürgen (ed.). 50 Jahre Rittersturzkonferenz 1948-1998. Die Stunde der Ministerpräsidenten; Wissenschaftliches Symposion im Bundesarchiv in Koblenz am 8. Juli 1998. Koblenz; 1998; Garwain-Verlag; cloth; ills. in colour and b&w; 194 pp. Fine copy. [27635]

€ 14,00

Borny, H. de. La Pologne héroïque. Paris/ Lyon; 1896; Delhomme et Briguet Éditeurs; halfleather with marbled boards; engraved portraits and frontispiece; 10 portrays of Polish, historically known, persons, i.a. Jean Sobieski, Dombrowski, Sowinski, Potocka, Poniatowski, a.o.; 317 pp. Contents with occasional notes, in ink and pencil. Renewed endpapers. Spine slightly rubbed. [23557]

€ 25,00
Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a.. Nederlandsche Schoolplaten. Groningen, Den Haag; z.j. (ca. 1930); J.B. Wolters; zachte kaft, ingenaaid; onderverdeeld in 5 stukken, "Nederland in woord en beeld, met 30 afb.", Insulinde in woord en beeld, met 15 afb.", "Europa in woord en beeld, met 12 afb.", "30 Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis" en "Het volle leven, compleet in 4 series, elk van 6 platen"; ill. in zwart wit; (4) 70 p. Rug enigszins beschadigd. [25802]

€ 95,00
Bosboom Toussaint, A.L.G.
Bosboom Toussaint, A.L.G.

Bosboom-Toussaint, A.L.G. Kasteel, Het, Westhoven in Zeeland.

Haarlem; 1882; H.D. Tjeenk Willink; met diverse il;lustraties van Ch. Rochussen; goudbedrukt linnen; 215 p.

Schutblad beschadigd en naam weggeknipt op frontispiece.

[4183]

€ 30,00

Bosch, A., en W. van der Ham. Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998. Zaltbommel; 1998; Europese Bibliotheek; ed. by H.W. Lintsen; maps, fig., ill. in b&w and in colour; cloth, blind stamped, with dust jacket; 343 pp. Very fine copy. [5006]

€ 8,00
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.
Bosch, Johannes van den.

Bosch, Johannes van den. De Heeren Stadhouderen van Vriesland, zedert den Jare Acht-hondert, volgens Hoogst derzelver Successie Kortelyk beschreven. Als mede Enkelde Geslacht Linie der Graven en Princen van Nassau, beginnende met den Jaare 682. Alles met veele Portraiten verciert. Mitsgaders naukeurige korte Beschryvinge van de Vorstelyke Grafkelder en Sepulture binnen Leeuwarden; opgedragen aan Zyne Doorlugtigste Hoogheit, Willem de Vyfde, Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Bound with: "Nauwkeurige beschrijving der lijk-statie van haare doorluchtige Hoogheit Maria Louisa, Princesse Douairiere van Orange en Nassau, enz., enz., enz. Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars 1765. Leeuwarden; 1770; Abraham Ferwerda en G. Tresling; halfleather with raised bands; 21 full page mezzotint portraits; 22 folded engraved plates of the funeral; ref. van Someren no. 127; according to van Someren the portraits were made by R. Jelgerhuis (Leeuwarden 1729-1806); Landwehr, "Splendid ceremonies no. 235; (20) 87 pp. + plates. Rare! The mezzotint technique was invented by Ludwig von Siegen and was known as "black art". The copper plate was roughened first and by doing this, and a further, detailed, technical process, the prints ended up with a darkish and velvety appearance. It was the first tonal method to be used enabling half-tones to be produced without using line- or dot based techniques like hatching or stipple. Final text leaf (Lijk-statie Maria Louisa) missing. Spine ends and raised bands damaged. Cover slightly worn, mainly along extremities. Boards rubbed. Bookblock a trifle loosening. Owner's entry at upper pastedown and first endpaper. Musical scores, in ink, on paper strip inner margin of title page and final leaf. [25041]

€ 950,00

Bosch, Toon. Om de macht over het water; de nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving, 1798-1849. Zaltbommel; 2000; Europese Bibliotheek; linnen met stofomslag; ill., voornamelijk in zwart wit; 247 p. Tegen het decor van staats- en natievorming in de eerste helft van de 19de eeuw schetst 'Om de macht over het water' de achtergrond van het ontstaan van de nationale waterstaatsdienst, zijn maatschappelijke rol, zijn intern-organisatorische ontwikkeling en zijn omgang met de civiele techniek. Uitstekend exemplaar. [20217]

€ 12,00
Bossuet.

Bossuet. Discours sur l'histoire universelle; complete set of 6 volumes. Paris; 1808-1810; de l'imprimerie des frères Mame; leather with gilt printed spines; VIII, 8, 237/ 211/ 214/ 180, 8/ XII, 306 & 310 pp. Covers slightly worn along extremities, boards occasionally rubbed. [25156]

€ 120,00

Bothe, F. Geschichte der Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt a.M.; 1929; Englert & Schlosser; plattegrond, foto's, ill.; in linnen; 391 p. Gotisch schrift. [3994]

€ 40,00

Bouhler, Philipp. Adolf Hitler. De wordingsgeschiedenis van een volksbeweging. Z.pl.; z.j. (ca. 1940); gekartonneerd; ill. in zwart wit; 87 p. [26571]

€ 14,00