Loading...

History

Results 217 - 240 of 1389

Bodrogi, T.. L'Art de l'Indonésie. Paris; 1972; Éd. Cercle d'Art; transl. from the Hungarian by Éva Szilágyi; fig, maps, ill. in b&w and in colour; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 148 pp. + 157 plates. [13457]

€ 20,00

Boehm Bawerk, E. von. Kapital und Kapitalzins. Tweede afdeling: Positive Theorie des Kapitales. 's-Gravenhage; z.j. (ca. 1946); Instituut voor Sociale Wetenschappen; zachte kaft; bewerkt door H.H. Behrens; 106 p. Bandje deels verkleurd en wat roestvlekkig aan de bovenzijde. [31482]

€ 30,00

Boer, P.C. de & Geurts, A.J.. Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder. Lelystad; 2002; Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland/ Stichting uitgeverij de Twaalfde Provincie; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; personen- en zakenregister; 127 p. Keurig exemplaar. [30835]

€ 14,00

Boerema, J. en H.J.. Vlijtige armoede en tonnen gouds. Marum-de Wilp; 1989; Rabobank; karton zonder stofomslag; ill. in zwart wit; 316 p. Over twee eeuwen gemeente Marum. Lichte beschadiging onderaan de rug. [19105]

€ 14,00
Boerendonk, M.J.

Boerendonk, M.J. Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.

Den Haag; 1935; Boekhandel J.W. Veltman; hardcover; prfs. Landbouwhoogeschool Wageningen; 377 pp.

Separate theses. [8783]

€ 15,00

Boersma, Jan Sybe Hylke. De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II: een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch. Amsterdam; 1939; N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; softcover; academisch proefschrift; lijst van stellingen; XV, 136 p. Rug en randen van de band verkleurd. Achterplat met klein scheurtje. [32291]

€ 12,00

Boersma, P.. Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven. Zaltbommel; 1974; Europese Bibliotheek; met zwart/wit afbeeldingen; geïllustreerde harde kaft; 15x21 cm; XVI, 448 p. Band iets verkleurd langs de randen. [17695]

€ 16,00

Bogaarts, M.D. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band A, B, C. 's-Gravenhage; 1989; SDU-Uitgeverij; m.m.v. C.M.J. Ruijters; tabellen, foto's, ill.; met stofomslag; resp. [29], [14] en [15] p., en 2303 p. (doorgepagineerd). Proefschrift Kath. Un. Nijmegen (Centrum v. Parlementaire Gesch.) Bd. D ontbreekt. [6523]

€ 56,72

Böhl, Ed.. Prolegomena voor eene gereformeerde dogmatiek. Amsterdam; 1892; Scheffer & Co.; slappe kaft; vertaling van een opstel van de schrijver in de "Ev. Sonntagsbote" voor Oostenrijk 1867 en de "Ref. Kirchenzeitung" van Stähelin en Thelemann 1875; 108 p. Rug licht beschadigd, achterplat met een enkel scheurtje en hapje. [24261]

€ 10,00

Boissier, Gaston. La fin du paganisme; étude sur les dernières luttes religieuses en occident au quatrième siècle (Tome premier et second). Complete set. Paris; 1907; Librairie Hachette et Cie.; 5th edition; halfcloth, marbled boards; small 8vo; 394 & 452 pp. Fine set. [21782]

€ 19,00

Boivin, Bertus, Dicke, Matthijs, Roodhorst, Ruud, e.a. (red.). 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders. 3 Delen. Zwolle; 1998-2000; Waanders; verschillende afleveringen samengebonden in linnen band; talrijke ill. in kleur en zwart wit; nummering bladzijden van de 3 delen loopt door, in totaal 1255 p. [28019]

€ 19,00

Bollmann, Stefan. Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk. Amsterdam; 2011; Amsterdam University Press; hardcover met stofomslag; 4o; ill. in kleur; register; 136 p. Enkele passages gemarkeerd met gele stift. Overigens een keurig exemplaar. [30108]

€ 12,00

Bonds, Ray (ed.). East vs. West, the balance of military power; an illustrated assessment comparing the weapons and capabilities of NATO and the Warsaw Pact. London; 1981; Salamander Books; cloth with dust jacket; well over 500 action photographs, most in colour; more than 100 diagrams, maps and tables; foreword by J. Luns, former Secretary General of NATO; 208 pp. The heavily illustrated pages hold a positive fascination for all those interested in modern weaponry and warfare systems. Dust jacket with small chip and tear, otherwise fine. [22357]

€ 10,00
Boo, A. de.

Boo, A. de.

Van Quaden Damme tot Kwadendamme.

Kwadendamme; 1972; privé-uitgave, in eigen beheer uitgegeven; zachte kaft, blanco omslag; ill.; uitslaand kaartje; typoscript; 81 p.

Goed exemplaar.

[33701]

€ 40,00
Boo, Adriaan de.
Boo, Adriaan de.

Boo, Adriaan de.

Zuid-Beveland, zoals het misschien groeide.

Kwadendamme; 1970; privé-uitgave, in eigen beheer uitgegeven; zachte kaft, blanco omslag; ill.; typoscript; 149 p.

Handgeschreven titelblad door de auteur. Goed exemplaar.

[33700]

€ 40,00

Boorsma, P.. De molens te Assendelft. Koog aan de Zaan; 1942; Vereeniging 'de Zaansche Molen'; softcover; 53 p. In goede staat. [20806]

€ 18,00

Boot, J. en Knaven, L.H.M.. De historische ontwikkeling van de schrijfmachine. Groningen; 1978; Wolters-Noordhoff; gekartonneerd; ruim 100 bruingetinte afb.; 143 p. Met register. Stempeltje op voorste schutblad, overigens een goed exemplaar. [22326]

€ 11,00

Bootsman, K.. Volendam: hoe arm het was... en hoe ver... Purmerend; 1977; Nooy's drukkerij-uitgeverij; photogr. ill., portaits; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 238 pp. [13957]

€ 12,00

Booy, A. de. De derde reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Met het journaal van de Gelderland en de correspondentie van de bewindhebbers van de V.O.C. met de vlootvoogd en een aantal brieven van kooplieden, schippers, enz. (1607-1610), met bijlagen en afbeeldingen, zeiltrek I en II. Deel II. 's-Gravenhage; 1970; Martinus Nijhoff; harde kaft; ingenaaid; uitgave van de Linschoten Vereeniging; ill. in zwart wit; 2 losse, uitvouwbare kaarten van de zeiltrek; XVI, 274 p. 1 Deel van 2. Met een register van persoons-, geografische-, en scheepsnamen. [26664]

€ 30,00

Borck, Heinz-Günther, Kahlenberg, Friedrich P., Volkert, Heinz Peter & Wilbert, Karl Jürgen (ed.). 50 Jahre Rittersturzkonferenz 1948-1998. Die Stunde der Ministerpräsidenten; Wissenschaftliches Symposion im Bundesarchiv in Koblenz am 8. Juli 1998. Koblenz; 1998; Garwain-Verlag; cloth; ills. in colour and b&w; 194 pp. Fine copy. [27635]

€ 14,00

Borny, H. de. La Pologne héroïque. Paris/ Lyon; 1896; Delhomme et Briguet Éditeurs; halfleather with marbled boards; engraved portraits and frontispiece; 10 portrays of Polish, historically known, persons, i.a. Jean Sobieski, Dombrowski, Sowinski, Potocka, Poniatowski, a.o.; 317 pp. Contents with occasional notes, in ink and pencil. Renewed endpapers. Spine slightly rubbed. [23557]

€ 25,00
Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a..

Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a.. Nederlandsche Schoolplaten. Groningen, Den Haag; z.j. (ca. 1930); J.B. Wolters; zachte kaft, ingenaaid; onderverdeeld in 5 stukken, "Nederland in woord en beeld, met 30 afb.", Insulinde in woord en beeld, met 15 afb.", "Europa in woord en beeld, met 12 afb.", "30 Schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis" en "Het volle leven, compleet in 4 series, elk van 6 platen"; ill. in zwart wit; (4) 70 p. Rug enigszins beschadigd. [25802]

€ 95,00
Bosboom Toussaint, A.L.G.
Bosboom Toussaint, A.L.G.

Bosboom-Toussaint, A.L.G. Kasteel, Het, Westhoven in Zeeland.

Haarlem; 1882; H.D. Tjeenk Willink; met diverse il;lustraties van Ch. Rochussen; goudbedrukt linnen; 215 p.

Schutblad beschadigd en naam weggeknipt op frontispiece.

[4183]

€ 30,00

Bosch, A., en W. van der Ham. Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998. Zaltbommel; 1998; Europese Bibliotheek; ed. by H.W. Lintsen; maps, fig., ill. in b&w and in colour; cloth, blind stamped, with dust jacket; 343 pp. Very fine copy. [5006]

€ 8,00