Loading...

History

Results 217 - 240 of 1589
Blink, H.
Blink, H.
Blink, H.

Blink, H. Nederland en zijne bewoners; Handboek der Aardrijkskunde en Volkenkunde van Nederland. Amsterdam; 1892; S.L. van Looy, H. Gerlings; tables, folding maps; original gilt stamped cloth; XII, 596 pp.; 575 pp.; VIII, 540 pp. [7921]

€ 19,00

Bloemers, J.H.F. & Dorp, T. van (red.). Pre- & protohistorie van de lage landen. Z.pl.; 1991; Open Universiteit; softcover; fig. en ill. in zwart wit; 496 p. Met index. [24821]

€ 10,00

Blok, P.J. Michiel Adriaanszoon De Ruyter. 's-Gravenhage; 1928; Martinus Nijhoff; linnen met goudopdruk, harde kaft; 4o; met honderd "reproductiën" naar oude kaarten, portretten, schilderijen, tekeningen, gravures en gedenkpenningen; register; 454 p. Rug en randen van de platten verkleurd [30811]

€ 79,00

Blom, Louis H.. The windmills of the Greek Islands. Âldeboarn; 1999; The International Molinological Society; softcover; bibliotheca molinologica, vol. 14; ills. in b&w; 207 pp. With an index of place names. [24065]

€ 34,00
Blomhert, Johan.
Blomhert, Johan.
Blomhert, Johan.

Blomhert, Johan. De geschiedenissen van het Vereenigdt Nederlandt, zedert desselfs eerste opkomst tot op deese onse dagen; hoe 't selve verlost, verhoogt en bewaert is door wonderen van Gods voorzienigheit onder 't bestuur der Princen van Oranje en Nassauw, enz. Utrecht ; 1747; Gysbertus van Paddenburg en Gysb. Tieme van Paddenburg de Jonge. Titelblad gedrukt in rood en zwart. Met 2 gegraveerde portretten van prins Friso en Anna. Halfperkament met kartonnen platten; 82, 430, 18 p. In goede staat. [34243]

€ 250,00
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.
Blondeel, Valentyn Jan.

Blondeel, Valentyn Jan. Beschryving der stad Utrecht, Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste Lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuwe. Benevens eene verhandeling over de vyf Collegiale Kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator. Utrecht; 1757; Hermanus Besseling. Engraved frontispiece; title printed in red and black; 2 folded maps and a folded plate of the "Doms-kerk" by R. Blokhuyse ( 'St. Maartens Kerk en Toren' and 'Dezelve in 't klein met het Bisschopshof') of which a part is double and can be lifted up. Contemp. Vellum; (4), LII; 396 pp. Good original copy [31430]

€ 175,00
Blondel.

Blondel. Histoire du calendrier Romain, Qui contient son origine & les divers changemens qui lui sont arrivez. La Haye; 1684; Arnout Leers. Titlepage with 2 engraved medallions and 2 other engraved medallions; 6 folding tables. Contemporary calf slightly worn; 400, (6) pp. [32145]

€ 350,00

Bodrogi, T.. L'Art de l'Indonésie. Paris; 1972; Éd. Cercle d'Art; transl. from the Hungarian by Éva Szilágyi; fig, maps, ill. in b&w and in colour; cloth, gilt stamped, with dust jacket; 148 pp. + 157 plates. [13457]

€ 20,00

Boehm Bawerk, E. von. Kapital und Kapitalzins. Tweede afdeling: Positive Theorie des Kapitales. 's-Gravenhage; z.j. (ca. 1946); Instituut voor Sociale Wetenschappen; zachte kaft; bewerkt door H.H. Behrens; 106 p. Bandje deels verkleurd en wat roestvlekkig aan de bovenzijde. [31482]

€ 30,00

Boer, P.C. de & Geurts, A.J.. Oude burchten in het nieuwe land. De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder. Lelystad; 2002; Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland/ Stichting uitgeverij de Twaalfde Provincie; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit; personen- en zakenregister; 127 p. Keurig exemplaar. [30835]

€ 14,00

Boerema, J. en H.J.. Vlijtige armoede en tonnen gouds. Marum-de Wilp; 1989; Rabobank; karton zonder stofomslag; ill. in zwart wit; 316 p. Over twee eeuwen gemeente Marum. Lichte beschadiging onderaan de rug. [19105]

€ 14,00
Boerendonk, M.J.

Boerendonk, M.J. Historische studie over den Zeeuwschen landbouw.

Den Haag; 1935; Boekhandel J.W. Veltman; hardcover; prfs. Landbouwhoogeschool Wageningen; 377 pp.

Separate theses. [8783]

€ 15,00

Boersma, Jan Sybe Hylke. De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden. II: een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch. Amsterdam; 1939; N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; softcover; academisch proefschrift; lijst van stellingen; XV, 136 p. Rug en randen van de band verkleurd. Achterplat met klein scheurtje. [32291]

€ 12,00

Boersma, P.. Alblasserdam's heden en verleden in honderd opstellen beschreven. Zaltbommel; 1974; Europese Bibliotheek; met zwart/wit afbeeldingen; geïllustreerde harde kaft; 15x21 cm; XVI, 448 p. Band iets verkleurd langs de randen. [17695]

€ 16,00
Bogaarts, M.D.

Bogaarts, M.D. Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band A, B, C. 's-Gravenhage; 1989; SDU-Uitgeverij; m.m.v. C.M.J. Ruijters; tabellen, foto's, ill.; met stofomslag; resp. [29], [14] en [15] p., en 2303 p. (doorgepagineerd). Proefschrift Kath. Un. Nijmegen (Centrum v. Parlementaire Gesch.) Bd. D ontbreekt. [6523]

€ 29,00

Böhl, Ed.. Prolegomena voor eene gereformeerde dogmatiek. Amsterdam; 1892; Scheffer & Co.; slappe kaft; vertaling van een opstel van de schrijver in de "Ev. Sonntagsbote" voor Oostenrijk 1867 en de "Ref. Kirchenzeitung" van Stähelin en Thelemann 1875; 108 p. Rug licht beschadigd, achterplat met een enkel scheurtje en hapje. [24261]

€ 10,00

Boissier, Gaston. La fin du paganisme; étude sur les dernières luttes religieuses en occident au quatrième siècle (Tome premier et second). Complete set. Paris; 1907; Librairie Hachette et Cie.; 5th edition; halfcloth, marbled boards; small 8vo; 394 & 452 pp. Fine set. [21782]

€ 19,00

Boivin, Bertus, Dicke, Matthijs, Roodhorst, Ruud, e.a. (red.). 20 Eeuwen Nederland en de Nederlanders. 3 Delen. Zwolle; 1998-2000; Waanders; verschillende afleveringen samengebonden in linnen band; talrijke ill. in kleur en zwart wit; nummering bladzijden van de 3 delen loopt door, in totaal 1255 p. [28019]

€ 19,00
Boizeau, Jean (ed.).

Boizeau, Jean (ed.). Le Crapouillot. Magazine non conformiste. Petite histoire des maisons closes. Nouvelle serie-no. 42. Printemps 1977. Paris; 1977; Éditions Parisiennes Associées; softcover; ills. in b&w; 80 pp. Frontcover with remnants of removed label. Bookplate mounted to pastedown. Else a fine copy. [34230]

€ 15,00
Bojunga, I.C.A..
Bojunga, I.C.A..

Bojunga, I.C.A..

Der Hannoversche Staatsbürger. Ein praktischer Wegweiser durch das gesammte Hannoversche Rechtsgebiet, mit besonderer Berücksichtigung der in den einzelnen Provinzen geltenden Special-Rechte und Geseße.

Leer; 1857; Verlag von Wilh. Bock; cardboard; 8vo; register; XVI, 430 pp.

Cover worn. Serious foxing throughout.

[34792]

€ 15,00

Bollmann, Stefan. Vrouwen die lezen zijn nog steeds gevaarlijk. Amsterdam; 2011; Amsterdam University Press; hardcover met stofomslag; 4o; ill. in kleur; register; 136 p. Enkele passages gemarkeerd met gele stift. Overigens een keurig exemplaar. [30108]

€ 12,00

Bonds, Ray (ed.). East vs. West, the balance of military power; an illustrated assessment comparing the weapons and capabilities of NATO and the Warsaw Pact. London; 1981; Salamander Books; cloth with dust jacket; well over 500 action photographs, most in colour; more than 100 diagrams, maps and tables; foreword by J. Luns, former Secretary General of NATO; 208 pp. The heavily illustrated pages hold a positive fascination for all those interested in modern weaponry and warfare systems. Dust jacket with small chip and tear, otherwise fine. [22357]

€ 10,00
Boo, A. de.

Boo, A. de. Van Quaden Damme tot Kwadendamme. Kwadendamme; 1972; privé-uitgave, in eigen beheer uitgegeven; zachte kaft, blanco omslag; ill.; uitslaand kaartje; typoscript; 81 p. Goed exemplaar. [33701]

€ 40,00
Boo, Adriaan de.
Boo, Adriaan de.

Boo, Adriaan de. Zuid-Beveland, zoals het misschien groeide. Kwadendamme; 1970; privé-uitgave, in eigen beheer uitgegeven; zachte kaft, blanco omslag; ill.; typoscript; 149 p. Handgeschreven titelblad door de auteur. Goed exemplaar. [33700]

€ 40,00