Loading...

History

Results 241 - 264 of 1280

Brahe, Jan Jacob Vlissings Eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten Geboortedag harer Vryheid, den VI. van Grasmaand, MDCCLXXII. Gebonden met: Kerkelyke Redenvoering, ter gelegenheid van het tweede Eeuwgetyde der Vlissingsche Vryheid, op den 6. van Grasmaand MDCCLXXII. aldaar uitgesproken. Vlissingen; 1773; Thomas Corbelyn; met (uitslaande) platen; contemp. goudgestempeld leer; XXII en 280 p.; Vlissingen 1772; Thomas Corbelyn; XII, (6), 108, (28), (2) p. Lichte slijtage aan de onderrand. [6654]

€ 300,00

Brand, F.J.. Hand-Woordenboek der Romeinsche Oudheden. Ten gebruike bij de lezing der oude schrijvers. Amsterdam; 1838; C.G. Sulpke; gekartonneerd; 11x17 cm.; 175 p. Rug beschadigd. [31737]

€ 35,00

Brand,G.. Kort verhaal van de Reformatie en oorlog tegen Spanje In, en ontrent de Nederlanden tot de jare MDC, uyt verscheyde geloofwaardige historien, en authentyque stukken onpartydigliyk by een gestelt. Den derden druk. Daar nog by is gevoegt, het Chronyxke der Nederlansche geschiedenisse, zedert het jaar 1600 tot het jaar 1689.. Rotterdam, 1699; Pieter vander Veer. Gegraveerde frontispiece van Tiedeman (tek.) en Gouwen (graveur). Klein octavo; contemporain perkament; (8), 231, (25) resp.240, 10 p. Laatste blz. (advertentie van de uitgever) ontbreekt. Rug gedeeltelijk vernieuwd. [30490]

€ 95,00

Brandt, Gerard. Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel De Ruiter, Hertog, Ridder, &c. L. Admiraal Generaal van Hollandt en Westvrieslandt. Franeker; 1988; uitgeverij van Wijnen; goudbedrukt kunstleer; facsimile-druk van de door Wolfgang, Waasberge, Boom, van Someren en Goethals uitgegeven editie van 1687; no. 1815 van 2500 genummerde exemplaren; ill.; (10), 1063, gevolgd door register. Inclusief het los bijgevoegde "Ten geleide". [12391]

€ 45,00
Brandt, Gerard.
Brandt, Gerard.
Brandt, Gerard.

Brandt, Gerard. Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter; hertog, ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Complete set of 5 volumes.

Dordrecht; 1835-1837; F. Boekee; halfleather with marbled boards; spine with gilt lettering; 2 full page and 7 folding engravings: portrait of M.A. de Ruiter; folding engravings include i.a. the battle at sea between De Ruiter and Ascue (1652) near Plymuyden (Plymouth), the conquest of Nyborg in 1659 and the city of Algiers; XVI, 469, XIII, 496, 342, 485 and XIX, 399 pp.

Very nice edition.

[23430]

€ 295,00
Brandt, Gerard.
Brandt, Gerard.
Brandt, Gerard.

Brandt, Gerard. Verhaal van de Reformatie, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aanmerkingen.

Amsterdam; 1663; Jan Rieuwertsz. Gegraveerde titelpagina; contemporain perkament; (30), 722, (2), 98, (90) p.

De 6 portretten ontbreken. ca. 50 pagina's hebben meer of minder vochtvlekken. Schutbladen vernieuwd. Tekst is compleet.

[33628]

€ 190,00
Brandt, Rolf.
Brandt, Rolf.
Brandt, Rolf.

Brandt, Rolf. Albert Leo Schlageter; Leben und Sterben eines deutschen Helden. Hamburg; 1937; Hanseatische Verlagsanstalt; cardboard with dust jacket; 8vo; section with ills. in b&w; Gothic script; stamp on endpaper: "Unseren Soldaten! National-Sozialisische Deutsche Arbeiter Partei, Kreisleitung Geilenkirchen. Gauleitung der NSDAP"; 103 pp. Dust jacket with slight signs of use and small repair from the inside. [26422]

€ 25,00

Brants, J.L.P.. Groen's geestelijke groei; onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834. Amsterdam; 1951; Drukkerij Wed. G. van Soest; thesis Vrije Universiteit Amsterdam; softcover; 160 pp. Separate theses. Top spine end a trifle damaged. [12674]

€ 14,00

Breasted, J.H. Geschichte Aegyptens. Stuttgart; ca. 1976; Parkland V.; Deutsch von Hermann Ranke; mit 367 Abb. im Text und auf Tafeln nebst einer Kartenskizze; with wrapper; 598 pp. Lightly damaged binding. [7481]

€ 12,00

Breasted, James Henry. Histoire de l'Égypte, depuis les temps les plus reculés jusqu'a la conquête Persane. Tome 1 & 2. Bruxelles/ Paris; 1926; Vromant & Co.; softcover with transparent wrapper; 186 plates & 12 maps, 1 folding map; XVI, 291 & 294-632 pp. Occasional underlining with pencil, otherwise a fine copy. [30314]

€ 10,00

Bredanaars in beeld. Gemeentearchief Breda. Tilburg; 1997; Boekhandel Gianotten; met talrijke zwart/wit afbeeldingen; in linnen met stofomslag; 22x29 cm; 208 p. Mooi exemplaar. [17970]

€ 10,00

Bree, L.W. de Walcheren onder vreemde heersers. Leiden; 1945; Brill; afbn., kaartje; halflinnen; 121 p. [6423]

€ 12,00
Breffny, Brian de.

Breffny, Brian de. De Ierse Wereld. De Geschiedenis en Cultuur van het Ierse Volk.

Antwerpen; 1978; Mercatorfonds; gebonden met stofomslag; met teksten van o.a. E. Estyn Evans, Kathleen Hughes, Roger Stalley, Anne Crookshank, Jeanne Sheehy, Kevin B. Nowlan, et al; ill. en platen in kleur en zwart wit; index; 296 p.

Prima exemplaar.

[33153]

€ 14,00
Bressen, J..

Bressen, J.. Van der Zeeuwen Volharding.

Goes; s.a.; Oosterbaan & Le Cointre; softcover; klein 8vo; ill.; 94 p.

Over de Zeeuwse geschiedenis. Rug gerepareerd.

[33545]

€ 40,00
Brigode, Georges & Ducarne, Maurice.
Brigode, Georges & Ducarne, Maurice.

Brigode, Georges & Ducarne, Maurice. Des bâtiments militaires Belges sur l'Escaut Hollandais.

Bruxelles; 1914; veuve Ferdinand Larcier, Éditeur; gilt printed, hardbound cloth; 14x21 cm.; preface by Léon Hennebicq; text in French; 38, 6, 7 pp.

Stamps on first blank endpaper. Occasional notes in blank margins.

[33557]

€ 20,00

Brinton, C., J.B. Christopher, and R.L. Wolff. Erfenis der eeuwen; geschiedenis en beschaving van het westen. I: Van prehistorie tot hervorming. II: Van hervorming tot Bismarck. III: Van Bismarck tot heden. Amsterdam, Brussel; 1957, 1958; Elsevier; Dutch adapt. by Joh. Winkler; ill., maps; cloth, decor., blind stamped; resp. 448, 400, 388 pp. Separate, very fine, a dedication to Mr. J. van Aartsen, 'Minister van Verkeer en Waterstaat' on loose sheet of handmade paper. [15481]

€ 20,00
Britsche Voorlichtingsdienst.

Britsche Voorlichtingsdienst. Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld. Z.pl.; z.j. (1945); Britsche Voorlichtingsdienst; enkele malen gevouwen pamflet, ca. 100x50 cm.; blauw-oranje omkadering; afbeeldingen in zwart wit met onderschrift; met o.a. Nederlandsch luchtvaartpersoneel aan het bommen laden op een Engels vliegveld, de Britse Bailey-brug in Birma en Amerikaanse artilleristen aan het westelijk front. Twee kleine gaatjes in het pamflet. [29279]

€ 125,00
Britsche Voorlichtingsdienst.

Britsche Voorlichtingsdienst. Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld. Z.pl.; z.j. (1945); Britsche Voorlichtingsdienst; enkele malen gevouwen pamflet, ca. 100x50 cm.; blauw-gele omkadering; afbeeldingen in zwart wit met onderschrift; met o.a. de verovering van de stad Heinsberg in Duitsland, verovering van het Duitse stadje Brachelen door .a. de Schotse Landweer (Yeomanry), en landing van Amerikaanse troepen op een eiland in de Zuidzee. [29278]

€ 125,00
Broecke, J.P. van den.

Broecke, J.P. van den.

Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden.

Delft; Elmar b.v.; 1978. Rijk geïllustreerd. Gebonden met stofomslag; 332 p.

[32602]

€ 28,00
Broekema, J..

Broekema, J.. Borsele als ambachtsheerlijkheid en als polder (voor 1795).

Middelburg; 1886; J.C. & W. Altorffer; papieren omslag; klein 8vo; overdruk uit Archief VIe deel, 2de stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; 83 p.

Goed exemplaar.

[28390]

€ 20,00
Broersma, R..
Broersma, R..

Broersma, R.. Atjeh als land voor handel en bedrijf.

Utrecht; 1925; Boekhandel Cohen; zachte kaft; 8vo; 128 p.

Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op titelblad.

[33389]

€ 45,00

Brohier, R.L. Links between Sri Lanka and The Netherlands; a book of Dutch Ceylon. Colombo; 1978; The Netherlands Alumni Ass. of Sri Lanka; gilt printed hardcover with dust jacket; ills., plans; [VI], 165 pp. [11860]

€ 28,00

Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa.

Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Leon Hattingh, Dan Sleigh & Hein Zielstra; no. 556 of a limited edition of 1,600 copies; 420 pp.

Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.!

[29753]

€ 500,00

Brongers, J.A.. Air photography and Celtic field research in the Netherlands. Nederlandse oudheden 6. Amersfoort; 1976; Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek; softcover; 2 volumes; text in English; volume with text; portfolio with folding maps; ills., tables; summary; bibliography; 147 pp. Text volume with slight waterdamage at lower parts. [32333]

€ 20,00