Loading...

History

Results 265 - 288 of 1569
Bressen, J..

Bressen, J.. Van der Zeeuwen Volharding. Goes; s.a.; Oosterbaan & Le Cointre; softcover; klein 8vo; ill.; 94 p. Over de Zeeuwse geschiedenis. Rug gerepareerd. [33545]

€ 40,00
Bréting, Adèle.

Bréting, Adèle.

Masaryk.

Lausanne; 1934; Librairie Payot & Cie.; softcover, pocket size; 12x19 cm.; text in French; 96 pp.

Partly unopened copy. French title page with inscription. Frontcover a trifle worn at bottom.

[34682]

€ 20,00
Bricker, Charles & Tooley, R.V..
Bricker, Charles & Tooley, R.V..
Bricker, Charles & Tooley, R.V..
Bricker, Charles & Tooley, R.V..

Bricker, Charles & Tooley, R.V.. A History of Cartography. 2500 Years of Maps and Mapmakers. London; 1969; Thames and Hudson; hardbound cloth with dust jacket; folio-size; maps in colour, occasionally folding; ills. with the text; preface by Gerald Roe Crone; index; 276 pp. An illustrated survey of maps and mapmakers. Dust jacket a trifle worn and waterstain at upper part. [33909]

€ 19,00

Brinton, C., J.B. Christopher, and R.L. Wolff. Erfenis der eeuwen; geschiedenis en beschaving van het westen. I: Van prehistorie tot hervorming. II: Van hervorming tot Bismarck. III: Van Bismarck tot heden. Amsterdam, Brussel; 1957, 1958; Elsevier; Dutch adapt. by Joh. Winkler; ill., maps; cloth, decor., blind stamped; resp. 448, 400, 388 pp. Separate, very fine, a dedication to Mr. J. van Aartsen, 'Minister van Verkeer en Waterstaat' on loose sheet of handmade paper. [15481]

€ 20,00
Britsche Voorlichtingsdienst.

Britsche Voorlichtingsdienst. Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld. Z.pl.; z.j. (1945); Britsche Voorlichtingsdienst; enkele malen gevouwen pamflet, ca. 100x50 cm.; blauw-oranje omkadering; afbeeldingen in zwart wit met onderschrift; met o.a. Nederlandsch luchtvaartpersoneel aan het bommen laden op een Engels vliegveld, de Britse Bailey-brug in Birma en Amerikaanse artilleristen aan het westelijk front. Twee kleine gaatjes in het pamflet. [29279]

€ 125,00
Britsche Voorlichtingsdienst.

Britsche Voorlichtingsdienst. Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld. Z.pl.; z.j. (1945); Britsche Voorlichtingsdienst; enkele malen gevouwen pamflet, ca. 100x50 cm.; blauw-gele omkadering; afbeeldingen in zwart wit met onderschrift; met o.a. de verovering van de stad Heinsberg in Duitsland, verovering van het Duitse stadje Brachelen door .a. de Schotse Landweer (Yeomanry), en landing van Amerikaanse troepen op een eiland in de Zuidzee. [29278]

€ 125,00
Broadley, A.M..

Broadley, A.M.. Chats on autographs. London; 1910; T. Fisher Unwin; gilt printed, hardbound cloth; with 135 illustrations in b&w; index; 384 pp. A trifle worn copy. Overall near fine. [33821]

€ 20,00
Brodhead, John Romeyn.
Brodhead, John Romeyn.
Brodhead, John Romeyn.

Brodhead, John Romeyn. History of the State of New York. First period 1609-1664. New York; 1859; Harper & Brothers, Publishers; hardbound cloth; 8vo; 2nd edition; with an engraved map of "New Netherland"; index; 801 pp. Spine repaired, title shield upside down. Owner's entry on title page. [34193]

€ 45,00
Broecke, J.P. van den.

Broecke, J.P. van den.

Middeleeuwse kastelen van Zeeland. Bijzonderheden over verdwenen burchten en ridderhofsteden.

Delft; Elmar b.v.; 1978. Rijk geïllustreerd. Gebonden met stofomslag; 332 p.

[32602]

€ 14,00
Broeke, Martin van den.

Broeke, Martin van den.

"Het pryeel van Zeeland". Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820.

Hilversum; 2016; uitgeverij Verloren; hardcover; academisch proefschrift; ill.; register van namen en plaatsen; 516 p.

Goed exemplaar.

[34804]

€ 50,00
Broeke, Willem van den & Tobias van Gent.

Broeke, Willem van den & Tobias van Gent.

De laatste oorlogsmaanden, 1 september 1944- 12 mei 1945. Dagboek van H.W. Fortgens, waarnemend rector van het Gymnasium te Middelburg.

S.l.; 2014; de Drukkery/ Schrijverspodium; softcover; ill.; 162 p.

Uitstekend exemplaar.

[34908]

€ 24,00
Broekema, J..

Broekema, J.. Borsele als ambachtsheerlijkheid en als polder (voor 1795). Middelburg; 1886; J.C. & W. Altorffer; papieren omslag; klein 8vo; overdruk uit Archief VIe deel, 2de stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; 83 p. Goed exemplaar. [28390]

€ 20,00
Broersma, R..
Broersma, R..

Broersma, R.. Atjeh als land voor handel en bedrijf. Utrecht; 1925; Boekhandel Cohen; zachte kaft; 8vo; 128 p. Rug vernieuwd. Band met wat lichte slijtagesporen. Naam vorige eigenaar op titelblad. [33389]

€ 45,00
Brohier, R.L.

Brohier, R.L. Links between Sri Lanka and The Netherlands; a book of Dutch Ceylon.

Colombo; 1978; The Netherlands Alumni Ass. of Sri Lanka; gilt printed hardcover with dust jacket; ills., plans; [VI], 165 pp.

[11860]

€ 16,00

Brommer, Bea. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. V: Afrika/ Africa. Voorburg/ Utrecht; 2008; Asia Maior/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; hardcover with dust jacket; folio (ca. 41x58 cm.); in matching slipcase; profusely illustrated with maps, plans and topographical drawings in colour; select bibliography; text in Dutch and English; with contributions by Leon Hattingh, Dan Sleigh & Hein Zielstra; no. 556 of a limited edition of 1,600 copies; 420 pp. Very fine copy. Weight: approx. 12 kg.! [29753]

€ 550,00

Brongers, J.A.. Air photography and Celtic field research in the Netherlands. Nederlandse oudheden 6. Amersfoort; 1976; Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek; softcover; 2 volumes; text in English; volume with text; portfolio with folding maps; ills., tables; summary; bibliography; 147 pp. Text volume with slight waterdamage at lower parts. [32333]

€ 20,00
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.

Brouërius van Nidek R.G., Mattheus. Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. Amsterdam; no date (ca. 1730); Andries en Hendrik de Leth. Folio, half vellum with marbled boards; (8), 24, (25: engravings), (2), 18, (25: engravings) pp. and 1 folding map. First 2 leaves slightly waterstained. Overall a very nice and clean copy! [30126]

€ 1400,00
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..

Brouwers, A.P.J.. De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw. Nijmegen; 1957; drukkerij Gebr. Janssen; softcover, academisch proefschrift; lijst van stellingen; ill., 175 p. Goed exemplaar. [33560]

€ 14,00
Brugmans, H..

Brugmans, H.. De Wielingen. Rechten en belangen. Amsterdam; 1920; Scheltema & Holkema's boekhandel; softcover; uitslaande kaart; 60 p. Band met lichte verkleuring langs de rand, overigens een goed exemplaar. [33512]

€ 20,00

Brugmans, H.. Geschiedenis van Nederland (7 delen). Amsterdam; 1935-1937; Joost van den Vondel; goudbedrukt linnen; met bijdragen van verschillende auteurs, algehele leiding in handen van Prof. H. Brugmans; afb. in zwart wit; elk deel ongeveer 450 p. Deel 8 en register ontbreken. Ruggen van de banden hier en daar vochtvlekkig. [24695]

€ 14,00

Brugmans, H.. Geschiedenis van Nederland (8 delen + register, complete set). Amsterdam; 1935-1938; Joost van den Vondel; goudbedrukt halflinnen; met bijdragen van verschillende auteurs, algehele leiding in handen van Prof. H. Brugmans; afb. in zwart wit; elk deel ongeveer 450 p., register 64 p. Voorplat register geschaafd aan rechterbenedenzijde. Alle delen met lichte gebruikssporen/ slijtage, verkleuringen en schaafplekjes aan de rug. [20682]

€ 24,00

Brugmans, H..

Nederland door de eeuwen heen. Geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland. Eerste en tweede deel.

Amsterdam; 1917; uitgevers-maatschappy "Elsevier"; harde kaft; 4to; eerste deel: 324 afbeeldingen van schilderijen, prenten en photographieën en een frontispiece in kleur; VIII, 389 & 379 p.

Goede staat.

[34904]

€ 15,00

Brugsch,Heinrich a.o..

Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 67 Bände. Nrs. 1-67.

Band 1-39: Leipzig 1967; reprint ed. 1863-1901; Zentral-Antiquariat der DDR. Band 40-67: Osnabrück 1967; reprint ed. 1902-1934. illustrated., folding plates.

Nice series in very good condition.

[6054]

€ 950,00
Bruijns, Jan.

Bruijns, Jan. Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene. Goes; zonder jaar; de Koperen Tuin; softcover; 16x20 cm.; met ca. 80 illustraties; 142 p. Goed exemplaar. [33644]

€ 12,00