Loading...

History

Results 265 - 288 of 1280
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.
Brouërius van Nidek R.G., Mattheus.

Brouërius van Nidek R.G., Mattheus. Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G. Amsterdam; no date (ca. 1730); Andries en Hendrik de Leth. Folio, half vellum with marbled boards; (8), 24, (25: engravings), (2), 18, (25: engravings) pp. and 1 folding map. First 2 leaves slightly waterstained. Overall a very nice and clean copy! [30126]

€ 1600,00
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..
Brouwers, A.P.J..

Brouwers, A.P.J.. De vlasserij in het Nederlands van de eerste helft der twintigste eeuw.

Nijmegen; 1957; drukkerij Gebr. Janssen; softcover, academisch proefschrift; lijst van stellingen; ill., 175 p.

Goed exemplaar.

[33560]

€ 14,00

Brugmans, H.. Geschiedenis van Nederland (7 delen). Amsterdam; 1935-1937; Joost van den Vondel; goudbedrukt linnen; met bijdragen van verschillende auteurs, algehele leiding in handen van Prof. H. Brugmans; afb. in zwart wit; elk deel ongeveer 450 p. Deel 8 en register ontbreken. Ruggen van de banden hier en daar vochtvlekkig. [24695]

€ 14,00

Brugmans, H.. Geschiedenis van Nederland (8 delen + register, complete set). Amsterdam; 1935-1938; Joost van den Vondel; goudbedrukt halflinnen; met bijdragen van verschillende auteurs, algehele leiding in handen van Prof. H. Brugmans; afb. in zwart wit; elk deel ongeveer 450 p., register 64 p. Voorplat register geschaafd aan rechterbenedenzijde. Alle delen met lichte gebruikssporen/ slijtage, verkleuringen en schaafplekjes aan de rug. [20682]

€ 24,00
Bruijns, Jan.

Bruijns, Jan. Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene.

Goes; zonder jaar; de Koperen Tuin; softcover; 16x20 cm.; met ca. 80 illustraties; 142 p.

Goed exemplaar.

[33644]

€ 12,00

Bruin, M.P. de [red.] e.a.. Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. Middelburg; 1982 (deel I, II), 1984 (deel III); Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; rijk geïllustreerd; goudgestempeld blauw linnen met stofomslagen; 560 pp, 592 pp, 592 pp. [18913]

€ 40,00

Bruin, M.P. de [red.] e.a.. Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. LUXE EDITIE! Middelburg; 1982 (part I, II), 1984 (part III); Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; rijk geïllustreerd. luxe editie in leer gebonden en goudgestempeld in 3 luxe cassettes; 560 pp, 592 pp, 592 pp. Deze luxe uitgave is in een zeer beperkte oplage verschenen. Dit exemplaar is geschonken aan de commissaris van de koningin in Zeeland. [13411]

€ 175,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord Beveland; geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water.

Middelburg; 1961; M.P. de Bruin en M.H. Wilderom; foto's, fig., tafels, (gevouwen) kaarten, 1 heraldisch wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur; linnen met stofomslag; 304 pp.

Ongewijzigde fotomechanische herdruk van de uitgave van 1971. In zeer goede staat.

[4233]

€ 22,00

Bruin, M.P. de, en M.H. Wilderom. Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; I: Noord-Beveland. Middelburg; 1961. Geïllustreerd, figuren., tabellen, (gevouwen) kaarten, wapen van het Waterschap Noord-Beveland in kleur. Gestempeld linnen, 304 p. [27077]

€ 25,00

Bruin, M.P. de. Philip en Robert Sidney, gouverneurs van Vlissingen. Z.pl.; 1986; softcover; ills. in b&w; signed with dedication by the author; unpaginated (16 pp.). [25544]

€ 15,00
Bruin, Ruth de & Koppelmans, Xander.

Bruin, Ruth de & Koppelmans, Xander. Rebirth. De restauratie van Edenburg.

S.l.; 2003; Humares; ringbinding in cover; photography in colour and b&w, occasionally full page; "Rebirth" was issued on occasion of the opening of the new office in Vlissingen; 93 pp.

Fine copy.

[33515]

€ 30,00

Bruine, W. de. Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II). Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p. Met index op persoons- en plaatsnamen. [21705]

€ 15,00

Bruine, W. de. Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II). Vlissingen; 1959; gemeentebestuur van Vlissingen; softcover; 672. (10) p. Met index op persoons- en plaatsnamen. Band deel I met lichte plooi onderzijde voorplat. [22736]

€ 14,00
Brulez, Raymond.

Brulez, Raymond.

Novellen en schetsen.

Brugge; 1936; de Garve, uitgave Ach. van Acker; softcover; 21x12 cm.; 47 p.

Boekblokje laat iets los van de band.

[33687]

€ 15,00

Bruyn, Jean-Pierre & Meul, Maurice. De Keizerskapel te Antwerpen. Antwerpen; 1994; European University; harde kaft met stofomslag; 4o; talrijke ill. in kleur en zwart wit; bibliografie/ register/ lijst van afkortingen; 370 p. [29293]

€ 19,00

Bührer, E.M., en Fr. Salvetti De Beenhouwersstraat; het vlees en het ambacht doorheen tijden en kulturen. Tielt; 1985; Lannoo; concept and des. by E.M. Bührer, text by Fr. Salvetti; ill. in b&w and in colour; cloth, gilt-stamped, with wrapper; 199 pp. [11021]

€ 12,00
Buijnsters, Piet J..

Buijnsters, Piet J.. Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010.

Nijmegen; 2010; uitgeverij Vantilt; harde kaft met stofomslag; uitgave bij gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-2010; ill.; register; 510 p.

Als nieuw.

[33007]

€ 15,00

Bulck, Ad van den, Roode, Adriaan van, Smout, Hans & Witjes, Frans (red.). Een magtig toonwerk. Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel te Bergen op Zoom. Bergen op Zoom; 2011; Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, in samenwerking met de Stichting restauratie Ibach-orgel; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; 197 p. Zónder de cd. In dit rijkelijk geïllustreerde boek wordt de levensloop uitgebreid beschreven en toegelicht tegen de achtergrond van de (kerk)muzikale en orgelbouwtechnische ontwikkelingen. Bovendien is er een beschrijving van alle voorgaande orgels, zowel in de Maagd- las in de Gertrudiskerk, en van de huidige orgels in laatstgenoemde kerk. [29728]

€ 16,00

Bunjan, J.. Eens Christens Reyse na de eeuwigheyt, vertoonende onder verscheyde aardige sinne-beelden, de gantsche staat van een boetvaardige en God-soekende ziele. In 't Engels beschreven door J. Bunjan, Leeraar in Bedford. En nu om des selfs voortreflijkheydt in 't Nederduyts vertaalt). Amsterdam; 1729; Evert Visscher. Seventh edition. Gilt printed halfleather with marbled boards; 1 engraved titleplate and 7 fullpage copperengravings; 312 pp. Cover slightly rubbed, pages slightly discoloured and occasionally stained. Page 71/72 with larger chip without loosing text and some other marginal damage. [20132]

€ 95,00

Burbure, Leo de. De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige handschriften. Antwerpen; 1878; P. Kockx; zachte kaft; XI, 22 p. Een onafgesneden exemplaar. Bandje met enige slijtage langs hoeken en randen. Naam op schutblad. [25287]

€ 19,00

Burg, G. van den. Nogmaals: regeering, regeer! Een voorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht. Amsterdam; 1938; zonder uitgever; slappe kaft, geniet; ill. in zwart wit; 24 p. Antisemitisch druksel. Onderzijde bandje en bladzijden met lichte vochtschade. [26564]

€ 10,00
Burger van Schoorel, Dirk.
Burger van Schoorel, Dirk.

Burger van Schoorel, Dirk. Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende.... Hoorn; 1767; Jan Duyn. Later halflinnen met gemarmerde platten. Uitslaand panorama en uitslaande plattegrond van Medemblik en 1 andere uitslaande gravure. (8), 516, (23) p. Eerste paar blz. en laatste paar blz. met lichte vochtschade in de marges. Compleet onafgesneden exemplaar met fraaie heldere gravures. Nijhoff-Van Hattum 63. [23324]

€ 190,00

Burkard, Günter & Rudnitzky, Günter. Fachkatalog Ägyptologie. Heidelberg; 1982; Universitäts Bibliothek Heidelberg; softcover; typescript; XII, 705 pp. Spine a trifle damaged. Contents with occasional underlining in pencil. [24882]

€ 25,00

Burman, Kaspar. Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402/ 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen. 3 delen. Utrecht; 1750, 1751 & 1758; J.H. Vonk van Lynden & Hermanus Besseling (derde deel); halfleer; 8vo; frontispice eerste deel met kopergegraveerde plaat; (25) 525, (7) 542 & XXVI, 545 p. + bladwyzers. Banden met wat hele lichte slijtagespoortjes. [28546]

€ 150,00