Loading...

History

Results 265 - 288 of 1569

Smallegange, M. Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696. Vlissingen resp. Schiedam; 1976; Bikker Boeken resp. Interbook Int.; al of niet uitsl. platen, kaarten en plattegronden; in kunstleer; [VIII], 774, [40] en 12 p. Facsimile editie van de uitgave van 1696. Voorzien van de Beschryving Van den Zeelandschen Adel, met afbeeldingen der wapens, en van Besluit Tot de Zeelandsche Cronyk. In goede staat! [4119]

€ 190,00
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.

Smallegange, M. Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696. Middelburg; 1966; Van Benthem & Jutting; al of niet uitsl. platen, kaarten en plattegronden; folio; band in goudbedrukt leer; [VIII], 774, [40] en 12 p. Facsimile editie van de uitgave van 1696. Voorzien van de Beschryving Van den Zeelandschen Adel, met afbeeldingen der wapens, en van Besluit Tot de Zeelandsche Cronyk. [17319]

€ 250,00
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.
Smallegange, M.

Smallegange, M. Nieuwe Cronyk Van Zeeland, Eerste Deel Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Met vele kopere platen verciert. Middelburg; 1696; Joannes Meertens. Coat of arms of Smallegange on title-page; frontispice by J. Mulder. Large folding maps of Zeeland (Meertens) and Middelburg (by Cornelis Goliat), large folding views of Middelburg (3) and Zierikzee (2), double page maps of Vlissingen (2), Goes (1), Zierikzee (1), Veere (1) and Tholen. Numerous full page views of towns, villages, castles and historical plates of Zeeland. Full leather binding with gilt printed spine and red label. Folio (22 X 33 cm), (24], 774, 12 pp. A very complete copy with the sometimes lacking "Beschryving van den Zeelandschen adel" (with 6 armorial plates) and "Byvoegselen tot de Cronyk van Zeeland" and the very often lacking special plate of "Oostersteyn" (doublepage). Some folded engravings with small repairs; otherwise a very attractive copy. One of the most beautiful illustrated topographical works printed in The Netherlands in the 17th century! Other parts never published. Ref.: Nijhoff-Van Hattum 282. [16707]

€ 3200,00
Smallegange, Gerard.

Smallegange, Gerard.

Leven op 't hof. Mensen en beesten op Zeeuwse boerderijen.

Goes; 2005; de Koperen Tuin; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; 144 p.

Keurig exemplaar.

[31063]

€ 24,00
Smallegange, Gerard.

Smallegange, Gerard. Hoge hoeves op gelaagd land. Goes; 2014; de Koperen Tuin; harde kaft; ill. meest in kleur; 88 p. Dit boek beschrijft de Zeeuwse hoeves en hun plaats in het landschap. De ruim 60 lezenswaardige verhalen worden rijkelijk geïllustreerd met vele foto's. Onderzijde rug een ietsje beschadigd. [34026]

€ 17,00

Sluijters, H. Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen. Middelburg; 1845; Gebr. Abrahams; 108 p. H. Sluijters was onderwijzer te Kapelle (Zuid-Beveland). Zeer zeldzaam naslagwerkje! [3450]

€ 80,00
Sloot, Augustus van der.

Sloot, Augustus van der. Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI. Middelburg; 1774; Levinus Moens; halfleer met gemarmerde platten; geribde rug, titel goudbedrukt; VI, (8), 82 p. Band met lichte slijtage aan hoeken en randen. Etiketje boekhandel aan de binnenkant van de band. [24971]

€ 125,00

Slok, L.. Gedenkboekje. Verzameling van bijzonderheden en reisbeschrijvingen, verband houdende met het bezoek van onzen Apostel aan Indonesië. Bussum; 1948; Hersteld Apostolische Gemeente in Ned. en Overz. Geb. deelen; gekartonneerd; met geborduurde omslag, de voorzijde van het boek uitbeeldend, met daarop de Willem Ruys; ill. in zwart wit; 158 p. Rug vernieuwd. Bandje met wat lichte plooiingen. Achterzijde van het titelblad met ingeplakte, handgeschreven, tekst door de vorige eigenaar. [32420]

€ 15,00
Slichtenhorst, Arend van.
Slichtenhorst, Arend van.
Slichtenhorst, Arend van.
Slichtenhorst, Arend van.
Slichtenhorst, Arend van.
Slichtenhorst, Arend van.
Slichtenhorst, Arend van.
Slichtenhorst, Arend van.

Slichtenhorst, Arend van. XIV. Boeken Van de Geldersse Geschiedenissen, Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus... Arnhem; 1653; Iacob van Biesen. Folio. Engraved title-page, large folding engraved map and 20 double-page engravings: 10 with plans and above it panoramic views of Nijmegen, Tiel, Bommel, Roermond, Venlo, Zutphen, Doesburg, Arnhem, Harderwijk and Wageningen, 4 maps of several parts of Gelderland, 3 leaves with plans of fortifications, 1 leaf with plans of Doetinchem, Groenlo, Lochem and Bredevoort, 1 leaf with plan of Hattem and view of Elburg and 1 map of "de Wiltbaen" near Dieren, by Nicolaas van Geelkerken. In the text 28 woodcut coats of arms, woodcut medals, and letterpress genealogical tables. Contemporary vellum, (16), 116, (4), 596, (24) pp.. Plan of Nijmegen spotted on 2 sides (ca. 3 cm); Other plates are in very good condition. Last 20 pages (Badwijzer) waterstained. Nijhoff / Van Hattum no. 281. [31498]

€ 1900,00

Sjoerds, Foeke. Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V Leeuwarden; 1768-1771; Pieter Koumans; halfleather, spines with raised bands and gilt stamped. Covers with signs of wear. Portrait of author is lacking. For the rest a complete, intact set. [14537]

€ 375,00

Sirtema van Grovestins, C.F. [ed] Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen. Amsterdam; 1853; A.H. van Gorcum; or. omslag; 8vo; VIII, 546 p. Rug vernieuwd. Slijtage langs hoeken en randen van de band. [16711]

€ 30,00
Simons, Geert.

Simons, Geert.

1e Nationaal Kajotterscongres. Olympisch Stadion- Amsterdam, 25 augustus 1946.

Amsterdam; 1946; N.V. Drukkerij "de Tijd"; softcover, geniet; oblong, ca. 30x23 cm.; ill. in zwart wit; ongepagineerd.

Gekreukt exemplaar.

[34310]

€ 30,00

Simone, André. J'accuse; de mannen die Frankrijk hebben verraden. Batavia; 1941; Unie-bibliotheek; linnen; (5) 248 p. Laatste 50 p. met wormgaatjes. Bladzijden hier en daar wat verkleurd en licht roestvlekkig. [22502]

€ 15,00

Siebold, Werner. Ein Deutscher gewinnt Japans Herz; Lebensroman des Japanforschers Phillip Franz v. Siebold, 1796-1866. Leipzig; 1943; v. Hase & Koehler/ Verlag; hardcover, with decor. boards; ca. 13x18,5 cm.; 307 pp. Cover slightly finger-soiled and some small, faint, stains. [26015]

€ 18,00
Siebelink, Hans, Buul, Jan van & Oers, Rob van (sam.).

Siebelink, Hans, Buul, Jan van & Oers, Rob van (sam.).

De kracht van samenwerking. Het verhaal van Samen Sterk, Nederland en Euretco.

Breda; 2004; Euretco; hardcover; ill.; personenregister; 304 p.

Goed exemplaar.

[34343]

€ 24,00

Seriese, R.C., Blok, W.H. & Schout, H.J.. Syllabus Nederland en Nederlands-Indië. Ridderkerk; 1987; ringband-uitgave; typoscript; ill.; met bijdragen door diverse auteurs; 116, enkelzijdig bedrukte, p. Naam op voorplat. [29784]

€ 15,00
Seresia, Alf.

Seresia, Alf. Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw. Gent; 1887; Boekhandel J. Vuylsteke; ill. van Arm. Heins, uitsl. kaart; in perkament; 161 p.

Enigszins beschadigd exemplaar.

[4021]

€ 18,00

Serédi, Jusztinián. Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan. Budapest; 1988; Szent István-Társulat Bizománya; gilt printed artificial leather with dust jacket; ills. in b&w; reprint of the 1938 edition; text in Hungarian; 819 pp. Some newspaper clippings added. [28423]

€ 20,00
Séprés, P.Y. de.
Séprés, P.Y. de.
Séprés, P.Y. de.

Séprés, P.Y. de. Eerst beginnende lessen over de vestingwerken, ten gebruike der officiers en onder-officiers der infanterie; en de overige kweekelingen van het enseignement-universel. 1ste gedeelte, bevattende de veldverschansing. Antwerpen; 1827; J.Jouan; softcover; small 8vo; 3 folding plates with figures; II, 112 pp. Extremely rare! Cover renewed. Label mounted to pastedown. Stamp on title page. Unopened copy. [34192]

€ 290,00

Senne, Emile le. Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding. Paris; 1909-1911; H. Daragon/ Société Historique et Archéologique/ Librairie ancienne Honoré Champion; halfleather with marbled boards; marbled endpapers; 8vo; ills.; compiled by the author with handwritten poetry by Le Senne throughout the book, in red ink, dedicated to Madame Bernard F.B.; XVI, 92/ 31/ 30 & 78-85 pp. [27819]

€ 95,00

Senger, Michael & Bruns, Alfred (red.). Kinderleben im kurkölnischen Sauerland. Schmallenberg- Holthausen; 1992; Schieferbergbau- und Heimatmuseum; softcover; ills. in colour and b&w; 283 pp. + advertising. Fine copy. [22255]

€ 26,00
Sels, J..
Sels, J..
Sels, J..
Sels, J..

Sels, J..

Beschrijving der stad Dordrecht.

Dordrecht; 1854; H.Lagerweij. Geillustreerde titelpagina en 6 platen (litho's). Fraaie halfleren band met de originele kartonnen platten (met titel etc.). Geribde goudbedrukte leren rug; (8, XV, (3), 352 p.

Fraai exemplaar!

[33164]

€ 95,00
Seigneur de Brantôme.

Seigneur de Brantôme.

L'oeuvre du Seigneur de Brantôme. Vies des dames galantes.

Paris; 1913; Bibliothèque des Curieux; softcover; introduction by B. de Villeneuve; 12 b&w illustrations; 378 pp.

Cover discoloured, frontcover a trifle loosening. Bookplate mounted to pastedown. Contents with occasional foxing.

[34683]

€ 12,00
Seewald, Otto.

Seewald, Otto. Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 4: Der Vogelwagen vom Glasinac. Mit 43 Abbildungen auf 4 Tafeln. Leipzig; 1939; Verlag von Curt Kabitzsch; softcover; ills.; 15 pp., followed by 4 plates with figures. Near fine copy. [32940]

€ 20,00