Loading...

History

Results 313 - 336 of 1280

Christensen, C.C., L. Bobé, and Fr. Weilbach. Frederiksberg; vejen gaar, min tro, over vesterbro. Kobenhavn; 1937; H. Hagerups Forlag; 171 ill. in b&w, 4 colour plates, tipped in; soft paper cover; 304 pp. Spin slightly damaged at the top and at the bottom. Uncut copy. Leaves slightly dampstained at top [13545]

€ 15,00

Christensen, Charles. Kronborgs restaurering. Kobenhavn; 1932; Akademisk Arkitektforening; softcover; ills. and plans in b&w; text in Danish; 24 pp. Former copy of J.F. Berghoef, his owner's entry on frontcover and french title page. Spine renewed. Cover a trifle worn along extremities. [31629]

€ 25,00

Chropovský, Bohuslav. The Slavs; their significance, poltical and cultural history. Prague; 1989; Orbis Press Agency; hardcover with dust jacket; sewn binding; 4o; ills. in colour & b&w; text in English; 343 pp. With bibliography. Remnants of price ticket on dust jacket [26695]

€ 14,00

Churchill, W.S.. A history of the English-speaking peoples. I-IV. London; 1958-1967; Cassell; maps, genealogical tables; cloth, with dust jacket; resp. XXII and 416, XII and 344, XII and 332, XII and322 pp. Various editions. A few jackets slightly discoloured. [12616]

€ 27,00

Claeys, P.. Pages d'histoire locale Gantoise. 2nd series. Gand; 1888; J. Vuylsteke, Éd.; halfcloth; 255 pp. Slightly foxing. A few pages soiled. [13687]

€ 20,00

Claeys, P.. Pages d'histoire locale Gantoise. 3rd series. Gand; 1894; J. Vuylsteke, Éd.; halfcloth; 247 pp. No title page. Slightly foxing. Partly renewed cover. [13688]

€ 20,00
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).
Cleerdin, Vincent (sam.).

Cleerdin, Vincent (sam.). Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis.

Amsterdam; 1939; A.J.G. Strengholt's Uitgevers-Maatschappij; harde, linnen kaft; 4o; bandontwerp door André Verhorst; 403 p.

Band een ietsjes beduimeld, overigens een zeer goed exemplaar.

[33054]

€ 18,00

Clément, Jean-Paul. Chateaubriand; biographie morale et intellectuelle. N.pl.; 1998; Flammarion; softcover; 699 pp. Bibliography/ notes/ index. Very fine copy. [24694]

€ 10,00
Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen.
Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen.
Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen.

Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen. Dank-offer voor de eerstelingen van Neerlands vryheid, by het vieren van het twede eeuwgety der inneminge van Den Briele door de Water-geuzen, Gode binnen deze stad. Gebonden met: "De Geusen", "Redevoering over de vryheid van godsdienst" en "Redevoering van den Heer en Meester Adamus Camphuysen".geusene Briele; 1772; Wed. Verhell en zoon. Perkamenten band; (4), 81, (19) p. Verder meegebonden: "De Geusen" door Jonkheer Onno Zwier van Haren. Zwolle; 1772; Simon Clement. (8), 210, (2) p., "Redevoering over de vryheid van godsdienst in West-Vriesland, Kennemerland en Waterland; zedert het Jaer 1572. Ter gelegenheid van de Bevestiginge der Magistrature over de Beemster" door Adrianus Wolff. Amsterdam; 1772; Martinus de Bruyn. VIII, 26 p. En tot slot: "Redevoering van den Heer en Meester Adamus Camphuysen, Rector van het Latynsche School te Zierikzee over Lieven Jansson Kaarsemaker, Uitgesproken te Zierikzee op den 15 van Herfstmaand 1772. in de Walsche kerk ter gelegenheid van de plechtige bevordering der schooljeugd. Vertaald door Cornelis Van der Gryp". Zierikzee; 1773; J. de Kanter en Zoon.(8), 63 p. Convoluut met 4 titels in één band. Fraai exemplaar. [23969]

€ 450,00

Cobb, Ron (ed.). "Mah fellow Americans".- 155 editorial cartoons from the Underground Press Syndicate. Amsterdam; ca. 1969; Real Free Press/ Arcanum; softcover; cartoons by Ron Cobb; not paged. Final pages slightly dampstained. Spine ends a trifle damaged. [32322]

€ 9,00

Cobban, A.. Histoire des civilisations; le Siècle des Lumières. Paris;1970; Libr. Larousse; ed. by Alfred Cobban; transl. from the English by Dom. Le Bourg and D.-H. Labie; 173 (folding) ill. in colour, 416 photogr., sketches, plans and maps; artificial leather, gilt stamped; 360 pp. [13301]

€ 15,00

Cockshaw, P., Lemaire, C. & Rouzet, A. (ed.). Charles le Téméraire 1433-1477. Bruxelles; 1977; Bibliothèque Royale Albert; paperback; ills.; plates; text in French; index; VIII, 215 pp., followed by section with plates. [29910]

€ 10,00
Coesèl, Marga.

Coesèl, Marga. Natuurlijk Verkade. Het verhaal van de albums.

Warnsveld/ Zaandam; z.j.; uitgeverij Terra/ Verkade Stichting; hardcover; ill. in kleur en zwart wit; schematisch overzicht van de uitgegeven Verkade-Albums; namenregister; 104 p.

Uitstekend exemplaar.

[33268]

€ 35,00
Cohen Stuart, M..
Cohen Stuart, M..
Cohen Stuart, M..

Cohen Stuart, M.. Zes maanden in Amerika, tweede deel. Haarlem; 1875; Kruseman & Tjeenk Willink; halfleather; with plates and vignettes; 332 pp. Name in ink on title page. Copy rather stained. [19246]

€ 40,00

Colenbrander, H.T.. Wereldgeschiedenis (1915-1919) in overzichten. Eerste deel (1915-1918). Tweede deel (1918-1919). 's-Gravenhage; 1920; De Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij; 2 delen; goud- en blindgestempeld linnen; 17x25 cm.; deel I: VI, 226 p. / deel II: VII, 327 p. Stempel met naam vorige eigenaar op titelblad. [19000]

€ 10,00
Combes, Edmond.
Combes, Edmond.

Combes, Edmond. Voyage en Égypte et en Nubie. Tome I & II. Bruxelles; 1846; N.-J. Slingeneyer Jeune; halfcloth with marbled boards; 10x15 cm.; 2 volumes in 1 binding; 162 & 155 pp. Very fine copy. [30303]

€ 150,00
Commissie.

Commissie. Programma voor de feestelijke herdenking van de 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff, als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.

S.l.; 1908; zachte kaft, geniet; 16 p., gevolgd door talrijke advertenties.

Omslag ontbreekt. Hele lichte vochtschade.

[33633]

€ 20,00

Conrad, Philippe & Laspeyres, Arnaud. La Grande Guerre 1914-1918. De la tourmente à la victoire. N.pl.; 1989; Éditions Presse Audovisuel; hardcover with dust jacket; 4o; in matching slip case; ills. in colour and b&w; 303 pp. Fine copy. [30176]

€ 14,00

Contenau, Georges. L'Art de l'Asie occidentale ancienne. Paris et Bruxelles; 1928; Éditions G. van Oest; halfcloth with marbled boards; 8vo; plates; 58 pp. followed by section with 64 plates. Fine copy. [30289]

€ 11,00

Cook, Thomas. The allies see Britain; a pictorial record of the visits of representatives of allied governments during 1940-1944. Norwich and London; 1944; Jarrold and Sons Ltd.; hardcover; numerous ills. in b&w; unpaginated. [26201]

€ 14,00
Cools, Herman.

Cools, Herman. 1584-1585 Tussen Reus en Geus. Het Land van Beveren en het Beleg van Antwerpen.

Beveren; 1985; Heemkundige Kring het Land van Beveren; gekartonneerd; 16x24 cm.; ill. in zwart wit; 71 p.

Goed exemplaar.

[33482]

€ 12,00
Coornaert, Maurits.

Coornaert, Maurits. Knokke en het Zwin. De geschiedenis, de topografie en de toponimie van Knokke met een studie over de Zwindelta. Boekdeel I.

Tielt; 1974; Drukkerij-uitgeverij Lannoo; harde kaft met stofomslag; ill. in zwart wit, kaarten; losse, uitvouwbare kaart; 442 p, gevolgd door sectie met 32 ill. in zwart wit.

Keurig exemplaar.

[33427]

€ 45,00

Corbin, Alain, Vigarello, Georges, a.o.. Histoire du corps. 1. De la Renaissance aux Lumières & 2. De la Révolution à la Grande Guerre. Paris; 2005; Éditions du Seuil; hardcover; ills. and plates in colour and b&w; 573 & 442 pp. Very fine copies. [29418]

€ 24,00

Corkran, David H.. The Cherokee Frontier; conflict and survival 1740-62 Norman; 1962; University of Oklahoma Press; first edition; cloth with dust jacket; ills. in b&w; XIII, 302 pp. In writing the story of Cherokee statesmanship in terms of Indian institutions, the author has utilized much hitherto neglected documentary material from the Colonial period, thus providing a fresh insight into this particular era of Colonial and Indian history. With bibliography and index. Dust jacket a trifle worn, small part top of cover with slight damage. [21022]

€ 29,00