Loading...

History

Results 313 - 336 of 1581

Bührer, E.M., en Fr. Salvetti De Beenhouwersstraat; het vlees en het ambacht doorheen tijden en kulturen. Tielt; 1985; Lannoo; concept and des. by E.M. Bührer, text by Fr. Salvetti; ill. in b&w and in colour; cloth, gilt-stamped, with wrapper; 199 pp. [11021]

€ 12,00
Buijnsters, Piet J..

Buijnsters, Piet J.. Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010. Nijmegen; 2010; uitgeverij Vantilt; harde kaft met stofomslag; uitgave bij gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-2010; ill.; register; 510 p. Als nieuw. [33007]

€ 15,00

Bulck, Ad van den, Roode, Adriaan van, Smout, Hans & Witjes, Frans (red.). Een magtig toonwerk. Geschiedenis en restauratie van het Ibach-orgel te Bergen op Zoom. Bergen op Zoom; 2011; Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, in samenwerking met de Stichting restauratie Ibach-orgel; harde kaft; ill. in kleur en zwart wit; 197 p. Zónder de cd. In dit rijkelijk geïllustreerde boek wordt de levensloop uitgebreid beschreven en toegelicht tegen de achtergrond van de (kerk)muzikale en orgelbouwtechnische ontwikkelingen. Bovendien is er een beschrijving van alle voorgaande orgels, zowel in de Maagd- las in de Gertrudiskerk, en van de huidige orgels in laatstgenoemde kerk. [29728]

€ 16,00

Bunjan, J.. Eens Christens Reyse na de eeuwigheyt, vertoonende onder verscheyde aardige sinne-beelden, de gantsche staat van een boetvaardige en God-soekende ziele. In 't Engels beschreven door J. Bunjan, Leeraar in Bedford. En nu om des selfs voortreflijkheydt in 't Nederduyts vertaalt). Amsterdam; 1729; Evert Visscher. Seventh edition. Gilt printed halfleather with marbled boards; 1 engraved titleplate and 7 fullpage copperengravings; 312 pp. Cover slightly rubbed, pages slightly discoloured and occasionally stained. Page 71/72 with larger chip without loosing text and some other marginal damage. [20132]

€ 95,00

Burbure, Leo de. De Antwerpsche ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige handschriften. Antwerpen; 1878; P. Kockx; zachte kaft; XI, 22 p. Een onafgesneden exemplaar. Bandje met enige slijtage langs hoeken en randen. Naam op schutblad. [25287]

€ 19,00

Burg, G. van den. Nogmaals: regeering, regeer! Een voorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht. Amsterdam; 1938; zonder uitgever; slappe kaft, geniet; ill. in zwart wit; 24 p. Antisemitisch druksel. Onderzijde bandje en bladzijden met lichte vochtschade. [26564]

€ 10,00
Burger van Schoorel, Dirk.
Burger van Schoorel, Dirk.

Burger van Schoorel, Dirk. Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende.... Hoorn; 1767; Jan Duyn. Later halflinnen met gemarmerde platten. Uitslaand panorama en uitslaande plattegrond van Medemblik en 1 andere uitslaande gravure. (8), 516, (23) p. Eerste paar blz. en laatste paar blz. met lichte vochtschade in de marges. Compleet onafgesneden exemplaar met fraaie heldere gravures. Nijhoff-Van Hattum 63. [23324]

€ 190,00

Burkard, Günter & Rudnitzky, Günter. Fachkatalog Ägyptologie. Heidelberg; 1982; Universitäts Bibliothek Heidelberg; softcover; typescript; XII, 705 pp. Spine a trifle damaged. Contents with occasional underlining in pencil. [24882]

€ 25,00

Burman, Kaspar. Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402/ 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen. 3 delen. Utrecht; 1750, 1751 & 1758; J.H. Vonk van Lynden & Hermanus Besseling (derde deel); halfleer; 8vo; frontispice eerste deel met kopergegraveerde plaat; (25) 525, (7) 542 & XXVI, 545 p. + bladwyzers. Banden met wat hele lichte slijtagespoortjes. [28546]

€ 150,00

Butcher, E.-L.. En Égypte. Choses vues. Paris; 1913; Librairie Vuibert; halfleather with marbled boards; 8vo; ills. in colour; 252 pp. Fine copy. Neatly re-bound in private binding. [30295]

€ 15,00

Bymholt, B.. Geschiedenis der arbeidersbeweging in Nederland. Nijmegen; 1894; Veenstra & Co.; linnen; LI, 736 p. Met alfabetisch register. Enige slijtage aan de rug, voor- en achterplat met enkele schaafplekjes en enigszins beduimeld. Band gerepareerd aan de binnenzijde, naam in inkt op voorplat. [21230]

€ 18,00

Caenegem, R.C. van. De instellingen van de Middeleeuwen. Geschiedenis van de Westerse Staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw. In 2 delen. Gent; 1967; Wetenschappelijke Uitgeverij en Boekhandel Story; softcover; 2e, onveranderde druk; met bibliografische addenda tot 1977; index van persoons- en plaatsnamen; index van technische termen; totaal V, 366 p., waarbij de nummering der pagina's doorloopt van deel 1 naar deel 2. [17524]

€ 15,00

Cahu, Théodore. Histoire de Turenne; racontée a mes enfants. Paris; no year (ca. 1910); Ancienne Librairie Furne, Société d'Édition & de Librairie; hardbound cloth, with gilt decorations; oblong; all edges gilt; illustrations by Paul Dufresne; 78 pp. Top of spine slightly damaged. Binding a trifle loosening. Inside with bookplate. [30534]

€ 70,00
Caland, F..

Caland, F.. Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw. Middelburg; 1869; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 48 p. Overgedrukt uit: Archief VII, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Goed exemplaar. [33704]

€ 15,00

Caland, F.. Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw. Middelburg; 1869; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 48 p. Overgedrukt uit: Archief VII, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Platten iets roestvlekkig, rug aan onderzijde wat beschadigd. Enkele bladzijden met kleine, lichte, plooi in de hoeken. [24475]

€ 15,00
Caland, Fred..

Caland, Fred.. Oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410. Overgedrukt uit: Archief Ve deel, 3e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg; 1883; J.C. & W. Altorffer; zachte kaft; 66 p. Licht vocht langs de rug. Niet opengesneden exemplaar. [33706]

€ 15,00

Calvijn, Johannes. Institutie, of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Deel 1 t/m 3. Delft; 1949; N.V. W.D. Meinema; linnen met goudopdruk; uit het Latijn vertaald door A. Sizoo; XXXVII, 588, 574 & 642 p. Naam vorige eigenaar op blanco schutblad. [30156]

€ 18,00

Camphuysen, Adamus. Redevoering van Adamus Camphuysen,Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis vander Gryp. "En met de noodige Bewyzen en Bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallenten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd. Door Mr. Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee." Middelburg; 1778; willem Abrahams. Modern halflinnen met gemarmerde platten; (8), 63, XII, 163 p. Toegevoegd: kaart met het portret van Kaarsrmaker, gemaakt naar oude medaille t.g.v. de vrijheidsfeesten te Zierikzee in 1922. [32398]

€ 150,00
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).

Cantillon, (Philippe de). Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve. Amsterdam; 1770; David Wiege. 4 Parts in two volumes; half leather; gilt printed spine. Frontispiece; title page printed in red and black. 191 Folded engravings (not paginated) Vol. I: (10), 156, (8), 174, (4) pp; Vol. II: (4), 120, (8), 88, (4) pp. Plans / views of Leuven, Brussel, Antwerpen and 's Hertogenbosch, numberless prints of castles and 3 (of 4) with coats of arms. (The 3rd plate with coats of arms has never been bound with.) All together 191 engravings. In excellent comndition! [31509]

€ 2500,00
Capelle, Torsten.

Capelle, Torsten. Nederlandse Oudheden; die Frühgeschichtlichen Metallfunde von Domburg auf Walcheren, vols. 1 (text) & 2 (plates and ills.). ROB 5. N.pl.; n.d. (ca. 1975); Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek & het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; softcover; 51 plates, in b&w; text in German; 49 and (4) 51 pp. Fine set. [33868]

€ 19,00

Capelle, Torsten. Nederlandse Oudheden; die Frühgeschichtlichen Metallfunde von Domburg auf Walcheren, vols. 1 (text) & 2 (plates and ills.). N.pl.; n.d. (ca. 1975); Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek & het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; softcover; 51 plates, in b&w; text in German; 49 and (4) 51 pp. Spine of both copies a trifle worn, vol.1 with sticker at title page. [23727]

€ 19,00

Caradoc of Llancarfan. The historie of Cambria. (London 1584). Amsterdam/ New York; 1969; Theatrum Orbis Terrarum Ltd./ Da Capo Press; hardcover, sewn binding; plasticized cover; 8vo; published in facsimile; ills.; (18), 22, 401 (13) pp. Rare! Some additions, with pencil, in margins. [26589]

€ 45,00

Carmichael, Joel. Histoire illustrée de la Russie. N.pl.; 1960; Collection de L'Oeil/ Gallimard; hardcover; 4o; ills. in b&w, plates in colour; text in French; index; 303 pp. [28434]

€ 10,00
Cassius Dio.

Cassius Dio. Samenzwering en verraad. De strijd om de macht na de moord op Julius Caesar. Amsterdam; 2006; Athenaeum-Polak & Van Gennep; harde kaft met stofomslag; vertaald door G.H. de Vries; bibliografie; verklarende woordenlijst; index van personen en plaatsen; 379 p. Keurig exemplaar. [34033]

€ 55,00