Loading...

History

Results 313 - 336 of 1569

Calvijn, Johannes. Institutie, of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Deel 1 t/m 3. Delft; 1949; N.V. W.D. Meinema; linnen met goudopdruk; uit het Latijn vertaald door A. Sizoo; XXXVII, 588, 574 & 642 p. Naam vorige eigenaar op blanco schutblad. [30156]

€ 18,00

Camphuysen, Adamus. Redevoering van Adamus Camphuysen,Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis vander Gryp. "En met de noodige Bewyzen en Bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallenten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd. Door Mr. Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee." Middelburg; 1778; willem Abrahams. Modern halflinnen met gemarmerde platten; (8), 63, XII, 163 p. Toegevoegd: kaart met het portret van Kaarsrmaker, gemaakt naar oude medaille t.g.v. de vrijheidsfeesten te Zierikzee in 1922. [32398]

€ 150,00
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).
Cantillon, (Philippe de).

Cantillon, (Philippe de). Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve. Amsterdam; 1770; David Wiege. 4 Parts in two volumes; half leather; gilt printed spine. Frontispiece; title page printed in red and black. 191 Folded engravings (not paginated) Vol. I: (10), 156, (8), 174, (4) pp; Vol. II: (4), 120, (8), 88, (4) pp. Plans / views of Leuven, Brussel, Antwerpen and 's Hertogenbosch, numberless prints of castles and 3 (of 4) with coats of arms. (The 3rd plate with coats of arms has never been bound with.) All together 191 engravings. In excellent comndition! [31509]

€ 2500,00
Capelle, Torsten.

Capelle, Torsten. Nederlandse Oudheden; die Frühgeschichtlichen Metallfunde von Domburg auf Walcheren, vols. 1 (text) & 2 (plates and ills.). ROB 5. N.pl.; n.d. (ca. 1975); Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek & het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; softcover; 51 plates, in b&w; text in German; 49 and (4) 51 pp. Fine set. [33868]

€ 19,00

Capelle, Torsten. Nederlandse Oudheden; die Frühgeschichtlichen Metallfunde von Domburg auf Walcheren, vols. 1 (text) & 2 (plates and ills.). N.pl.; n.d. (ca. 1975); Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek & het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; softcover; 51 plates, in b&w; text in German; 49 and (4) 51 pp. Spine of both copies a trifle worn, vol.1 with sticker at title page. [23727]

€ 19,00

Caradoc of Llancarfan. The historie of Cambria. (London 1584). Amsterdam/ New York; 1969; Theatrum Orbis Terrarum Ltd./ Da Capo Press; hardcover, sewn binding; plasticized cover; 8vo; published in facsimile; ills.; (18), 22, 401 (13) pp. Rare! Some additions, with pencil, in margins. [26589]

€ 45,00

Carmichael, Joel. Histoire illustrée de la Russie. N.pl.; 1960; Collection de L'Oeil/ Gallimard; hardcover; 4o; ills. in b&w, plates in colour; text in French; index; 303 pp. [28434]

€ 10,00

Castelain, Rik. De mentaliteit van boeren en burgers in Oudenaarde en zijn kasselrij (15de-18de eeuw). Oudenaarde; 1987; Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Monumentenzorg; softcover; ill. en enkele tabellen; 199 p. Rug met lichte leesribbels. [31187]

€ 50,00

Castéra, Constantin (ed.). L'eloge de la folie par Didier Erasme de Rotterdam. La collection lumen animi. Paris; 1930; Lumen Animi; cardboard; ills. by Hans Holbein; text in French; no. 453 of a total of 3,200 numbered copies; 226 pp. Uncut copy. Bookblock a trifle loosened. [29877]

€ 24,00

Cattenburch, A.L. van. 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de Maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865. Leiden; 1865; Firma Jac. Hazenberg, Corn. Zoon; linnen met goudopdruk; klein 8vo; sneden verguld; met een portret van Willem III, 3 wapenkaarten (o.a. de gemeentewapens van Yerseke, Kruiningen, Zoutelande en Axel) en een uitslaande kaart van Zeeland; (6) 113 p. Bandje verkleurd. Vochtvlek in blanco marge van het portret van Willem III. [30553]

€ 50,00

Cavagnac, Guy, Surre-Garcia, Alem & Dieuzaide, Michel. Baroque Occitan. Toulouse; 1996; Éditions Privat; hardcover with dust jacket; 4o; ills. in colour; text in French; photography by Dieuzaide; glossary; bibliography; 140 pp. Very fine copy. [30394]

€ 11,00
Cerff, Jan de.

Cerff, Jan de. Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen of Gods regterhand, van tyd tot tyd verhoogd en verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, en zyne kerke in dezelve, tot op het jaar 1742, in heldedigten, met bygevoegde aanteekeningen. Amsterdam; 1742; Hendrik Vieroot; halfleer; rug geribd, met florale decoraties; ca. 21,5x27,5 cm.; (46) 637 p. + bladwyzer. Exemplaar met vochtschade, meest in de marges. Platten (gedeeltelijk vernieuwd) en rug, vakkundig, gerepareerd [25884]

€ 250,00

Ceuterick, Albert. Le Comte Oswald de Kerchove de Denterghem/ notes biographiques. Gand; 1908; Imprimerie Ad. Hoste; cardboard, hardcover; tipped in plates, in b&w; signed with dedication by the author, on endpaper; 163 pp. Cover thumbed and frontcover occasionally chafed and rubbed. Leaves cut rather sloppy. [23833]

€ 19,00
Champagnac, J.M.J..
Champagnac, J.M.J..

Champagnac, J.M.J.. Arbeid en nijverheid of de kracht van den wil. Geschiedenissen van beroemde kunstenaars, handwerkslieden en handelaren. Middelburg; s.a. (ca. 1890); J.C. & W. Altorffer; halflinnen; klein 8vo; uit het Frans vertaald door A.G. Bruinses; VIII, 206 Franse titelpagina los, overigens een goed exemplaar. [34254]

€ 25,00
Champdor, Albert

Champdor, Albert

Das Ägyptische Totenbuch in Bild und Deutung.

N.p.; 1977; Otto Wilhelm Barth Verlag; ed. by Manfred Lurker; transl. from French by Holger Fließbach; first ed.; ill.; cl. w. wr.; 231 pp. Good copy. [6015]

€ 10,00

Champollion, J.-F.. Panthéon Égyptien. Collection des personnages mythologiques de l'Ancienne Égypte. No place; 1994; Inter-Livres; hardcover with dust jacket; reprint after the edition of 1823; ills. in colour; no pagination. Inscription on blank endpaper, otherwise a fine copy. [30288]

€ 12,00

Charles-Roux, J.. Aigues-Mortes. Paris; 1910; Bloud et Cie., Éditeurs; softcover; with 132 ills., 3 plates in colour by Jean Hamman; VIII, 416 pp. Spine ends slightly damaged. [31301]

€ 19,00

Chauvin, Victor. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie & Lettres de l'Université de Liège. Fascicule VI: La récension egyptienne des mille et une nuits. Bruxelles; 1899; Office de Publicité/ Société Belge de Librairie; softcover with transparent wrapper; 8vo; 120 pp. [30317]

€ 10,00

Chiarelli, Renzo. I codici miniati del museo di S. Marco a Firenze. Firenze; 1968; Bonechi Editore; giltprinted leather with dust jacket; full paged ills. in colour; 28x37,5 cm.; 71 pp. + ills. Well sized copy. Ornamented capital letters. Plasticized protective cover on dust jacket torn at bottom and spine, overall a good copy. [19577]

€ 39,00

Christensen, C.C., L. Bobé, and Fr. Weilbach. Frederiksberg; vejen gaar, min tro, over vesterbro. Kobenhavn; 1937; H. Hagerups Forlag; 171 ill. in b&w, 4 colour plates, tipped in; soft paper cover; 304 pp. Spin slightly damaged at the top and at the bottom. Uncut copy. Leaves slightly dampstained at top [13545]

€ 15,00

Christensen, Charles. Kronborgs restaurering. Kobenhavn; 1932; Akademisk Arkitektforening; softcover; ills. and plans in b&w; text in Danish; 24 pp. Former copy of J.F. Berghoef, his owner's entry on frontcover and french title page. Spine renewed. Cover a trifle worn along extremities. [31629]

€ 25,00

Chropovský, Bohuslav. The Slavs; their significance, poltical and cultural history. Prague; 1989; Orbis Press Agency; hardcover with dust jacket; sewn binding; 4o; ills. in colour & b&w; text in English; 343 pp. With bibliography. Remnants of price ticket on dust jacket [26695]

€ 14,00
Churchill, W.S..
Churchill, W.S..

Churchill, W.S..

A history of the English-speaking peoples. I-IV.

London; 1958-1967; Cassell; maps, genealogical tables; cloth, with dust jacket; resp. XXII and 416, XII and 344, XII and 332, XII and322 pp.

Various editions. A few jackets slightly discoloured.

[12616]

€ 27,00
Cicero.

Cicero. De goden. Amsterdam; 1993; Athenaeum-Polak & Van Gennep; harde kaft met stofomslag; vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink; inleiding van J. den Boeft; register; 176 p. Keurig exemplaar. [34034]

€ 20,00