Loading...

History

Results 361 - 384 of 1352

Crie, Thomas M'. Geschiedenis der uitbreiding en onderdrukking van de hervorming in Spanje in de zestiende eeuw. Eerste deel (van twee). Amsterdam; 1838; W. Brave, junior; zachte kaft; gekartonneerd; 8vo; met aanmerkingen van W.N. Munting; XI, 308 p. Rug beschadigd, band met lichte gebruikssporen. Onafgesneden exemplaar. [27075]

€ 50,00

Criep, F.. Sententien: By den Hove van Hollant, ghearresteert jegens Reynier van Oldenbarnevelt/ heere van Groenevelt: David Coorenwinder/ gewesene secretaris van Berckel: Adriaen Adriaensz van Dijck/ gewesene secretaris van Bleyswijck/ over haer luder grouwelijcke en moordadige conspiratie/ jegens den persoon van den doorluchtigen en hoogh-gebooren dorst/ den Heere Prince van Orangien, & c. mitsgaders tegens den welstandt van 't landt. 's Graven-Haghe; 1623; Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobsz van Wouw; pamflet; geniet; gegraveerd vignet op de voorzijde; Ref.: Tiele 2008/ Knuttel 3450; ongepagineerd (28 p.). Kort afgesneden exemplaar. Bladzijden met vochtvlek. [25630]

€ 80,00

Croo, M.H. Du. Marechaussee in Atjeh; herinneringen en ervaringen van den eersten luitenant en kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en Onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918. Maastricht; 1943; Leiter-Nypels, under the auspices of 'Oost en West'; described by M.H. Du Croo; maps, photogr., portraits, 1 tipped-in ill.; halfcloth; 191 pp. A few slight discolourings and spots of rust inside. Cover discoloured. [12797]

€ 12,00

Crosfield, Arthur. Reminiscences of Kenwood and the Northern Heights. London; 1932; Country Life Ltd.; cardboard; ills. in b&w; 32 p. + plates. Pages with occasional foxing, name and date in ink on first endpaper. [21606]

€ 20,00
Crucq, Paul M..

Crucq, Paul M.. "Aiming Point Walcheren". The Bombardment of Gun Emplacements & Strong Points Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase II.

Vlissingen; 2003; ADZ; hardcover; 4to; ills. in b&w; text in English; 207 pp.

Very fine copy.

[33514]

€ 90,00
Cruyningen, P.J. van.

Cruyningen, P.J. van. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 28.

Aardenburg; 2000; Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; softcover; ill., tabellen, grafieken; register op persoons- en geografische namen; 482 p.

Uitstekend exemplaar.

[33445]

€ 14,00
Curtii Rufi; Q. ; Curtius Rufus.
Curtii Rufi; Q. ; Curtius Rufus.

Curtii Rufi; Q. ; Curtius Rufus. Historiarum Libri. Editio Postrema. Roteradami; 1673; Arnoldum Leers; illustrated title page; 12o; vellum; 271, [16] pp. Slightly stained. Little underlinings, slashes. Cover stained. [14220]

€ 190,00

Daels, Frans. Voor mijn volk in nood. Deel I & II. Gent/ Kortrijk; 1923; Jos. Vermaut/ T Spyker; softcover; ill. in zwart wit; 132 & 245 p. Beide delen sleets. Banden met lichte slijtage- en gebruikssporen. Laatste bladzijden en achterplat 2e deel met wormgaatjes. [28889]

€ 24,00

Daeter, B., and A. Weysters. Impressies van Bergen op Zoom, vanuit een andere hoek bekeken. Bergen op Zoom; 1989; St. Impressies van Bergen op Zoom; drawings by Aat Weysters; hardcover, in slipcase; 136 pp. [15169]

€ 10,00
Dale, J.H. van

Dale, J.H. van Tijdtafel van de Geschiedenis der Provincie Zeeland; een leerboekje voor onderwijzers en leerlingen. Schoonhoven; 1866; S.E. van Nooten; zachte kaft; ca. 13x19 cm.; VII, 80 p. + 3 genealogische tabellen. Bandje deels vernieuwd, hapje uit het voorplat en wat verkleurd. Pagina's hier en daar roestvlekkig in blanco marges. [31064]

€ 55,00
Dalen, J.L. van.

Dalen, J.L. van. Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrechten hare naaste omgeving tijdens het grafelijke Huis van Holland, 1006-1299.

S.l.; s.a.; overdruk uit de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap deel XXXIII (1912); zachte kaft met titel-etiket; 166 p.

Bandje met wat lichte gebruikssporen, naam in potlood op het voorplat.

[33071]

€ 20,00

Dam, J. van, den Boumeester Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen. Nieuwe Diep; 1953; C. Bakker; halflinnen; typoscript, in opdracht van N.V. Drukkerij v/h C. de Boer Jr.; zónder de kaart die in de originele editie voorkomt; 186 aan één zijde genummerde en bedrukte pagina's. Band met wat hele lichte slijtagespoortjes langs hoeken en randen. [15650]

€ 45,00

Damas. Haagsche Omtrekken. Serie van 10 delen: Aaneengesloten set bundels vanaf maart 1885 t/m september 1889. Van Stockum & Zoon 1886, 1887; Dagblad van Zuid-Holland 1887 t/m 1889. Band 1: halflinnen; band 2 goudgestempeld halfleer met vergulde snede; overige 8 delen paperback waarvan er 4 recent hersteld zijn met een linnen rug. Laatste deel is voorzien van een litho met het portret van Damas n.a.v. zijn overlijden. Zeldzame set. Enkele deeltjes met kleine beschadigingen en/of reparaties. [15679]

€ 200,00

Damm, Chr. T.. Grieksche en Romeinsche fabelkunde. Leiden; 1826; A. en J. Honkoop; halflinnen met gemarmerde platten; ca. 9x15 cm.; met 16 gelithografeerde afb.; X, 225 p. Derde nederduitsche uitgave, onder vergelijking van de Latijnsche en velerlei andere schriften, bewerkt door G. Bruining. Met register. Goed exemplaar. [31741]

€ 25,00

Daniëls, C.E.. Een dominé-operateur in de zeventiende eeuw en nog iets. Amsterdam; c. 1920; Ipenbuur & Van Seldam; Populair Wetenschappelijk Nederland, nr. 7; ill.; soft cover, ill. w. portrait; 34 pp. About Jacob Cornelisz. van Dalen. [15211]

€ 12,00

Daru, Le comte. Histoire de la république De Venise. I - IV. Bruxelles; 1840; N.-J. Gregoir, V. Wouters & Cie, Éd.; tables, frontispieces; halfleather, spines gilt stamped title shields, marbled.; 8vo. 12 parts in 4 vols. Covers with traces of wear. [14644]

€ 130,00

Davidov, Dinko, Stanic, Radomir & Timotijevic, Miroslav. War Damage sustained by Orthodox Churches in Serbian areas of Croatia, 1991. Belgrade; 1992; softcover; 4o; ills. in b&w; translated in the English by Alice Coppel-Tosic; 88 pp. Cover curled [26637]

€ 24,00
Davidson, John & Gray, Alexander.
Davidson, John & Gray, Alexander.
Davidson, John & Gray, Alexander.

Davidson, John & Gray, Alexander. The Scottish staple at Veere; a study in the economic history of Scotland.

London, New York, Bombay, Calcutta; 1909; Longmans, Green, and Co.; cloth, sewn binding; ills. in b&w, i.a. old views of Middelburg and Veere; X, 453 pp.

Owner's entry at first, free, endpaper. Leaves occasionally slightly foxed. Front cover discoloured on some places.

[25885]

€ 80,00

Davis, William C.. Rebels & Yankees. Soldaten des US-Bürgerkrieges. Stuttgart; 1994; Motorbuch Verlag; hardcover with dust jacket; 4o; ills. in colour and b&w; text in German; register; 256 pp. [29143]

€ 26,00
14692
14692_a

De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939.

Souburg; 1939; Jacq de Smit, v.h. Van der Peyl; tables, portraits, ill.; paper cover, decor.; 82 pp.

Nice copy.

[14692]

€ 18,00

De Koninginnen op Walcheren van 21-25 Augustus 1894. Middelburg; 1894; D.G. Kröber Jr.; met 4 foto's; halflinnen; 142 p. [4191]

€ 45,00

De Vries, Joh.. Postale herinneringen Terneuzen; 1980; van Aken; eerste druk; karton met stofomslag; ill. in zwart wit; 144 (3) p. Stofomslag vertoont lichte gebruikssporen. [19014]

€ 12,00

Debaene, Luc.. De Nederlandse volksboeken; ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Antwerpen; 1951; uitgeverij de Vlijt; zachte kaft; 1e druk; ill. in zwart wit; 358 p. Band een ietsje verkleurd, sommige pagina's niet opengesneden. [24449]

€ 14,00

Decavele, Johan, Daniël de Moor and Noël Kerckhaer. Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen. Gent; 1983; Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen; derde, geheel vernieuwde uitgave; ills. in z/w en in kleur; linnen met stofomslag in slipcase; 24x27 cm.; 331 p. Mooi exemplaar! [20111]

€ 20,00