Loading...

History

Results 49 - 72 of 1589

Wendel, Friedrich. Der Sozialismus in der Karikatur von Marx bis Macdonald; ein Stück Kulturgeschichte. Berlin; 1924; J.H.W. Dietz Nachfolger; ill. in b&w and in colour; cloth, green, black- and gilt stamped; 182 pp. Endpapers foxing. P. 172 repaired. Cover discoloured. Separate a few ill. newspaper cuttings. [14348]

€ 12,00

Weltsch, R.. An der Wende des modernen Judentums; Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten. Tübingen; 1972; J.C.B. Mohr (Paul Siebeck); portrait; cloth, gilt stamped; XXII, 309 pp. [14728]

€ 17,00

Welten, J.B.V. Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594 - 1610. Amsterdam; 1993; De Bataafsche Leeuw; with numerous b&w illustrations; hardcover with dustjacket; 216 pp. Very good copy. Signed by the author with dedication. [3604]

€ 12,00
Welings, Y.J.A..

Welings, Y.J.A.. Rijksarchief in Zeeland. Inventarisreeks nr. 3. Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 1462-1944. Middelburg; 1984; Rijksarchief; softcover; typoscript; enkele ill.; index op personen en plaatsnamen; X, 145 p. Rug iets verkleurd en voorplat met lichte vouw. [33921]

€ 20,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. Anthropologie. Bussum; 1971; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal; kunstleer; 4to; typoscript; oplage van 150 exemplaren; 177 éénzijdig bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [34116]

€ 15,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. De Hebreeuwse taal. Bussum; 1969; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal; kunstleer; 4to; typoscript; oplage van 100 exemplaren; elk hoofdstuk afzonderlijk gepagineerd. Goed exemplaar. [34118]

€ 15,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. Anthropologie II. (Het geheim der klinkers). Bussum; 1975; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal; kunstleer; 4to; typoscript; oplage van 200 exemplaren; 150 éénzijdig bedrukt pagina's. Goed exemplaar. [34117]

€ 15,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. "Heeft de mens nog een toekomst?". Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal. Bussum; 1971; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel den de Hebreeuwse Taal; softcover, geniet; typoscript, gestencild; oplage van 200 exemplaren; met 2 bijlagen los toegevoegd, een artikel door F. Weinreb en aanvullend lesmateriaal; 41 p. Goed exemplaar. [34190]

€ 20,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. Het Hebreeuwse Alphabeth. Bussum; 1969; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal; kunstleer; 4to; typoscript; oplage van 300 exemplaren; elk hoofdstuk afzonderlijk gepagineerd. Goed exemplaar. [34120]

€ 15,00
Weinreb, F..

Weinreb, F.. Wet en vrijheid. Bussum; 1979; Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal; kunstleer; 4to; typoscript; oplage van 200 exemplaren; 170 éénzijdig bedrukte pagina's. Goed exemplaar. [34119]

€ 25,00

Weijts, André. De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld. Zaltbommel; 1997; Europese Bibliotheek; harde kaft; oblong; ill. in zwart wit; ongepagineerd. Hoekje bladzijden aan bovenzijde met piepklein vouwtje. [29746]

€ 10,00
Weidlé, Wladimir.

Weidlé, Wladimir.

Les abeilles d'artistée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts.

Paris; 1936; Desclée de Brouwer & Cie.; softcover; 284 pp.

Near fine copy.

[34364]

€ 15,00

Weezenvriend, Een (Jacobus Kousemaker). Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis. Goes; 1978; Heemkundige Kring de Bevelanden; herdruk van de oorspronkelijk in Goes verschenen editie van 1868/69; zachte kaft; ill. in zwart wit; XIV, 63 (12) p. Met een alfabetische naamlijst der "inteekenaren". [23805]

€ 19,00

Wedgwood, C.V.. Willem de Zwijger Amsterdam Brussel; 1947; Elsevier; translated from English by F. J. van Gelder-Droste; 1 b&w portrait; half cloth; 282 pp. Incl. some newspaper reviews and a few (handwritten) letters of the author to the translator. Cover slightly stained, spine somewhat loosened. [15713]

€ 24,00

Weber, R.E.J.. De beveiliging van de zee tegen Europeesche en barbarijsche zeeroovers 1609 - 1621. Amsterdam; 1936; Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij; Werken uitgegeven door de Commissie voor Zeegeschiedenis, III; met zwart/wit illustraties; goud gestempeld linnen; X, 233 p. [17614]

€ 14,00
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.
Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke.

Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke. Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt. Middelburg; 1761; Pieter Gillissen; frontispiece, folding list of coats of arms; parchment; [II], 158, 186 pp. Very good copy. [13478]

€ 295,00

Water, J.W. te.

Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.

Middelburg; 1772; Pieter Gillissen; uitgeg. door Jona Willem te Water; halfperkament; (8), 64 p.

[20938]

€ 90,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te.

Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.

Middelburg; 1766; Pieter Gillissen; full leather; spine with gilt printed floral decoration; XVIII, 480, +117 pp. These 117 pp. comprises the "Bylaagen dienende tot het kort verhaal der reformatie van Zeeland in de XVI eeuwe", an enclosure.

Last pp. waterstained. Marbled boards worn; top of spine damaged (small piece missing).

[34884]

€ 180,00
Water, J.W. te.
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water. Middelburg; 1755; Pieter Gillissen; zachte kaft; 21x26 cm.; titelblad met kopergravure van het familiewapen van het geslacht van Borssele; uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Willem te Water; met op de laatste bladzijde een gelegenheidsgedicht door P. Gillissen; (8) 54 p. Zéér zeldzaam. Rug aan boven- en onderzijde enigszins beschadigd. Band met lichte slijtagesporen langs hoeken en randen. [27051]

€ 150,00
Water, J.W. te.

Water, J.W. te. Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg. Middelburg; 1772; Pieter Gillissen; uitgeg. door Jona Willem te Water; halfleer; (8), 64 p. [20261]

€ 120,00

Warlop, E.. The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols. Kortrijk; 1975-1976; G. Desmet-Huysman; gilt printed hardbound cloth; with dust jacket; in slipcase; 4o; ills. and (mounted) plates, in colour and b&w; 335, 341-563, 569-983 & 989- 1,332 pp. Fine set. [31561]

€ 105,00

Ward Price, G.. Ik ken deze dictators. Amsterdam; zonder jaar (ca. 1936); Fidelitas; harde, in linnen gebonden kaft; portretfoto Adolf HItler in zwart wit; 320 p. Portretfoto met reparatie aan de achterzijde. Naam vorige eigenaar uitgewist. [32391]

€ 10,00

Wappenbuch des Kantons Graubünden.. Chur; 1982; Verlag Standeskanzlei Graubünden; erweiterte Neu-Edition der Erstauflage 1953; with numerous illustrations; original cloth with dustjacket; 194 pp. Good copy. [16560]

€ 20,00
Waning, C.J.W. van.

Waning, C.J.W. van.

De weermacht voor het behoud van den staat.

Den Helder/ Amsterdam; 1939; drukkerij en uitgeverij v/h C. de Boer jr./ Kon. Nederlandsche Ver. "Onze Vloot"; softcover, geniet; bandontwerp van A. Mazure; 48 p.

Band met wat hele lichte gebruikssporen. Naam vorige eigenaar uitgewist.

[34350]

€ 15,00