Loading...

History

Results 73 - 96 of 1562

Alcaud, David, Dolphin, Freddy, Rochet, Nicolas, and others (ed.). Septentrion. Vestingen tussen Noordzee en Maas, stedelijk erfgoed en duurzame projecten. Parijs; 2007; Somogy Éditions d'Art; hardcover with dust jacket; 4o; ills. in colour; index; 254 pp. Very fine copy. [30620]

€ 19,00
Aldag, Peter.

Aldag, Peter. Joden veroveren Engeland. Amsterdam; z.j. (ca. 1943); Uitgeverij 'Storm'; halflinnen; 332 p. Stempeltje aan de binnenkant van de band. Band met wat lichte gebruikssporen. [19679]

€ 49,00
Aldersey Williams, Hugh.

Aldersey-Williams, Hugh.

Het getij. Wijsheid en wetenschap van eb en vloed.

Amsterdam/ Antwerpen; 2016; de Bezige Bij; harde kaft; ill.; register; 414 p.

Keurig exemplaar.

[35002]

€ 14,00

Alers, H.J.H.. Dilemma in Zuid-Oost-Azië; een anthropo-geografische interpretatie van de Chinese penetratie in Zuid-Oost-Azië. Leiden; 1955; E.J. Brill; softcover; 178 p. Omslag met lichte gebruikssporen, klein scheurtje aan onderzijde rug. [20490]

€ 16,50

Algemene geschiedenis der Nederlanden. Compleet in 12 delen + register. Zeist, Antwerpen; 1949 - 1958; W. de Haan, Standaard Boekhandel; richly illustrated; original decorated cloth, hard cover. Good copies. [15872]

€ 50,00

Alma Mater Rudolphina 1365 - 1965. Die Wiener Universität und Ihre Studenten. Verlag Austria Press; 1965; re-published by the Österreichischen Hochschülerschaft an der Universität Wien; with black and white illustrations; cloth; 232 p. [15565]

€ 14,00

Altorffer, J.C.. Het Prins-Hendrik-dok te Middelburg. Z.pl.; 1876; papieren bandje; pocket-formaat; toevoegsel tot het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1876; p. 248-278. Ruggetje verstevigd met plakband. [29045]

€ 25,00
Amicis, E. de.
Amicis, E. de.
Amicis, E. de.
Amicis, E. de.

Amicis, E. de. Costantinopoli. Milano; 1894; Fratelli Treves; hardbound cloth; gilt printed spine; all edges gilted; 8vo; 2nd, illustrated edition; engraved ills. by C. Biseo; text in Italian; 607 pp. Cover a trifle worn and slightly thumbed. Endpapers renewed. [34048]

€ 60,00

Anders, Ferdinand. Das Pantheon der Maya. Graz; 1963; Akademische Druck- u. Verlagsanstalt; hardbound cloth; ills. in b&w; text in German; VIII, 433 pp. [29908]

€ 17,00
Andriessen, Andreas Jak.Z.
Andriessen, Andreas Jak.Z.
Andriessen, Andreas Jak.Z.
Andriessen, Andreas Jak.Z.

Andriessen, Andreas Jak.Z. Plegtige inhuldiging van Zyne Doorlugtigste Hoogheidt, Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere; op den 1. juny des jaars 1751.

Amsterdam; 1751; Isaak Tirion; original marbled boards; 26x42 cm.; 12 copperengravings: 8 engr. of triumphal arches at Veere, 1 folding engr. of a triumphal arch with fireworks, 1 engr. of the townhall of Veere, 1 engr. of the silver bowl of Maximiliaan van Bourgonje and 1 engr. of the commemorative medal; (4), 52 pp.

Spine renewed. Cover with traces of wear, rubbing and creases (mainly backcover). First blank endpaper with bookplate and loose in binding.

[7753]

€ 340,00
Andriessen, P.J.
Andriessen, P.J.

Andriessen, P.J.

De strijd tusschen twee groote volken.

Leiden; z.j.; A.W. Sijthoff; 2e dr.; litho's; in linnen; 176 p. [2506]

€ 12,00

Andriessen, P.J..

Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, zooals die op genoemden datum en andere dagen in Nederland heeft plaats gehad.

Arnhem; 1874; Van Egmond & Heuvelink; lithogr. portrait and ill.; halfcloth, marbled cover; 336 pp.

Slightly discoloured and rust stained.

[13054]

€ 50,00

Andriessen, W.F., e.a.. Gedenkboek van den Oorlog in Zuid-Afrika. Amsterdam/ Kaapstad; 1904; Hollandsch-Afrikaansche uitgevers maatschappij v.h. Jacques Dusseau & Co.; halflinnen; 4o; ill. in zwart wit; uitvouwbare kaart van Zuid-Afrika; X, 576 p. Band beduimeld, een paar kleine krassen met pen op het voorplat en kleine inkervingen aan de achterzijde. Achterplat bovendien met wat lijmrestjes en vage uitgewerkte berekeningen. Band met lichte slijtage langs hoeken en randen, rug aan de bovenzijde gerepareerd. Binnenwerk met kleine reparatie op de naad, naam op schutblad. [28311]

€ 29,00

Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 3: "Notices sur Steenkerque". Enghien; 1977; Imp. Delwarde & Cie.; softcover; ills. in b&w; paged 163-336. Lower end spine slightly damaged and name, in pen, on title page. [22915]

€ 14,00

Annales du cercle archéologique d'Enghien; tome XIX, planches. Enghien; 1979; softcover with renewed spine; graphic views on the parks of Enghien in b&w, some folding; 30,5x33,5 cm.; n.pp. Cover slightly finger-soiled and traces of tape-marks along the spine. Name stamped on title page. [21668]

€ 28,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen (vijfde leesboek). Leyden; 1826; D. du Mortier; gekartonneerd met gemarmerd papier; 10x16 cm.; 7e druk; over: "Het leven van Jezus"; 64 p. Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaresse op titelblad. [33311]

€ 60,00
Antomarchi.

Antomarchi. De laatste dagen van Napoleon I. Amsterdam; z.j. (ca. 1930); Scheltens & Giltay; linnen met goudopdruk en plaat met portret van een stervende Napoleon; 8vo; frontispice met afbeelding van de overbrenging van het stoffelijk overschot van Napoleon naar "Hotel des Invalides"; 215 p. Uit de reeks "Belangrijke episoden uit de wereldgeschiedenis" onder redactie van A. Halberstadt. [29274]

€ 19,00

Apulée (Lucius Apuleius). L'Ane d'or (vol. I and II). Paris; n.d. (ca. 1948); L'enseigne du pot cassé; softcover with paper wrappers; with illustrations by Gio Colucci; no. 2008 of 2500 copies; translated from the Latin by J.A. Maury; 249 and 281 pp. Edges occasionally foxed, wrappers discoloured with slight damage. Some pages uncut. [21380]

€ 28,00

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925. Middelburg; 1925; J.C. & W. Altorffer; softcover; inhoud: "het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg, door M.G.A. de Man", "de verdwenen meekrap-cultuur op Schouwen en Duiveland, door A. van der Weijde" en "acht brieven van Middelburgers aan Carolus Clusius, door Dr. F.W.T. Unger"; met een ill. in zwart wit en een uitvouwbare kaart van de fundamenten in de oud-Noordbeveland-polder (schaal 1:200); LI, 133 p. Naam in inkt op het voorplat, rug enigszins beschadigd. Achterplat met wat roodachtige vlekken. [22213]

€ 25,00
33476

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk. Middelburg; 1883; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerpen: "De oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410" door F. Caland en "Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg" door J.C. de Man; met een uitslaande kaart (tabel der sterfte te Middelburg); pp. 410-508. Bandje beschadigd, grote hap uit achterplat. Licht verkleurd. Niet opengesneden exemplaar. [33476]

€ 20,00
33533

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1908. Middelburg; 1908; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; onderwerpen: "De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe", door R. Fruin, "Een Zeeuwsche kalender uit de 16e eeuw", door E. Wiersum, "George Hughes Worsley; eene bladzijde uit het verleden der Engelsche gemeente te Middelburg", door D. de Rijcke, "Stukken betreffende den stormvloed van 1530", door R. Fruin en "Brieven, door de Zeeuwsche afgevaardigden te Delft aan de Staten van Zeeland gezonden na den moord, gepleegd op prins Willem I"; XLVI, 176 p. Niet opengesneden exemplaar. [33533]

€ 20,00
33475
33475a

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk. Middelburg; 1897; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp de Vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen door J.C. de Man; met 2 uitslaande kaarten; 141 p. Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. Niet opengesneden exemplaar. [33475]

€ 30,00

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1880 /1881. Vijde deel eerste en tweede stuk. Middelburg; 1880; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; met als onderwerpen: A. Hollestelle: Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de zestiende eeuw geheel overstroomde eiland Noord-Beveland; Jhr. D. van Teijlingen: Eenige bladen uit de geschiedenis van het oude tuchthuis te Middelburg; G. van Diesen: Drinkwater te Vlissingen; J.C. de Man: Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen; H.M. Kesteloo: de stadsrekeningen van Middelburg van 1365-1449; Broekema: Geschiedenis der Zeeuwsche Munt van hare oprichting tot de uitvaardiging van de generale ordonnantie van het jaar 1606. Met 2 uitslaande kaarten en een uitslaande prent; 407 p. [33569]

€ 90,00

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; eerste deel. Middelburg; 1856-1863; J.C. & W. Altorffer; linnen; voornamelijk uitslaande, gelithografeerde afbeeldingen; enkele tabellen; onderverdeeld in 5 stukken, afzonderlijk gepagineerd; onderwerpen o.a. "Mededeeling omtrent den landreiziger Samuel van de Putte, geboren te Vlissingen in 1690, overleden te Batavia in 1745", "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapswijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen", "Historische beschrijving der voormalige stad Reimerswaal uit onuitgegevene archieven dier stad, berustende in het provinciaal archief van Zeeland", "Over het strandregt, zoo als het voorheen in Zeeland geldende was en uitgeoefend werd", "Eene heidensche offerplaats op Walcheren", "Proeve ter beantwoording van eenige aan het Zeeuwsch genootschap ingezondene vragen, betreffende eenige belangrijke punten der aan zee of aan de monden der rivieren liggende polders"; VII, 78/ 71 (IV)/ 94/ 99 en 115 p. Mist de kaart behorende bij het eerste stuk, deel V "Bijdrage betrekkelijk het ontstaan en de trapsgewijze uitbreiding der stad Middelburg in vroegere eeuwen". Voorplat met enkele deukjes. Wat lichte slijtage langs de rug, en langs hoeken en randen van de band. [23878]

€ 80,00