Loading...

History

Results 73 - 96 of 1352

Albert-Sorel, Jean. Histoire de France et d'Angleterre; la rivalité l'entente l'alliance. Amsterdam, Paris; 1950; Les Éditions Françaises d'Amsterdam; softcover; signed with dedication by the author; 569 pp. Spine discoloured. [24727]

€ 10,00

Alcaud, David, Dolphin, Freddy, Rochet, Nicolas, and others (ed.). Septentrion. Vestingen tussen Noordzee en Maas, stedelijk erfgoed en duurzame projecten. Parijs; 2007; Somogy Éditions d'Art; hardcover with dust jacket; 4o; ills. in colour; index; 254 pp. Very fine copy. [30620]

€ 19,00
Aldag, Peter.

Aldag, Peter.

Joden veroveren Engeland.

Amsterdam; z.j. (ca. 1943); Uitgeverij 'Storm'; halflinnen; 332 p.

Stempeltje aan de binnenkant van de band. Band met wat lichte gebruikssporen.

[19679]

€ 49,00

Alers, H.J.H.. Dilemma in Zuid-Oost-Azië; een anthropo-geografische interpretatie van de Chinese penetratie in Zuid-Oost-Azië. Leiden; 1955; E.J. Brill; softcover; 178 p. Omslag met lichte gebruikssporen, klein scheurtje aan onderzijde rug. [20490]

€ 16,50

Algemene geschiedenis der Nederlanden. Compleet in 12 delen + register. Zeist, Antwerpen; 1949 - 1958; W. de Haan, Standaard Boekhandel; richly illustrated; original decorated cloth, hard cover. Good copies. [15872]

€ 50,00

Alison, Jane (ed.). Native nations. Journeys in American photography. n.p.; 1998; Barbican Art Gallery; very richly illustrated in colour and black & white; hardcover with dustjacket; 320 pp. As new. [27761]

€ 10,00

Alma Mater Rudolphina 1365 - 1965. Die Wiener Universität und Ihre Studenten. Verlag Austria Press; 1965; re-published by the Österreichischen Hochschülerschaft an der Universität Wien; with black and white illustrations; cloth; 232 p. [15565]

€ 14,00

Altorffer, J.C.. Het Prins-Hendrik-dok te Middelburg. Z.pl.; 1876; papieren bandje; pocket-formaat; toevoegsel tot het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1876; p. 248-278. Ruggetje verstevigd met plakband. [29045]

€ 25,00

Anders, Ferdinand. Das Pantheon der Maya. Graz; 1963; Akademische Druck- u. Verlagsanstalt; hardbound cloth; ills. in b&w; text in German; VIII, 433 pp. [29908]

€ 17,00

Andriessen, Andreas Jak.Z. Plegtige inhuldiging van Zyne Doorlugtigste Hoogheidt, Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere; op den 1. juny des jaars 1751. Amsterdam; 1751; Isaak Tirion; original marbled boards; 26x42 cm.; 12 copperengravings: 8 engr. of triumphal arches at Veere, 1 folding engr. of a triumphal arch with fireworks, 1 engr. of the townhall of Veere, 1 engr. of the silver bowl of Maximiliaan van Bourgonje and 1 engr. of the commemorative medal; (4), 52 pp. Spine renewed. Cover with traces of wear, rubbing and creases (mainly backcover). First blank endpaper with bookplate and loose in binding. [7753]

€ 390,00

Andriessen, P.J.. Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, zooals die op genoemden datum en andere dagen in Nederland heeft plaats gehad. Arnhem; 1874; Van Egmond & Heuvelink; lithogr. portrait and ill.; halfcloth, marbled cover; 336 pp. Slightly discoloured and rust stained. [13054]

€ 100,00

Andriessen, W.F., e.a.. Gedenkboek van den Oorlog in Zuid-Afrika. Amsterdam/ Kaapstad; 1904; Hollandsch-Afrikaansche uitgevers maatschappij v.h. Jacques Dusseau & Co.; halflinnen; 4o; ill. in zwart wit; uitvouwbare kaart van Zuid-Afrika; X, 576 p. Band beduimeld, een paar kleine krassen met pen op het voorplat en kleine inkervingen aan de achterzijde. Achterplat bovendien met wat lijmrestjes en vage uitgewerkte berekeningen. Band met lichte slijtage langs hoeken en randen, rug aan de bovenzijde gerepareerd. Binnenwerk met kleine reparatie op de naad, naam op schutblad. [28311]

€ 29,00
Anslijn, N..
Anslijn, N..

Anslijn, N.. Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen (vijfde leesboek).

Leyden; 1826; D. du Mortier; gekartonneerd met gemarmerd papier; 10x16 cm.; 7e druk; over: "Het leven van Jezus"; 64 p.

Bandje vernieuwd. Naam vorige eigenaresse op titelblad.

[33311]

€ 60,00
Antomarchi.

Antomarchi. De laatste dagen van Napoleon I. Amsterdam; z.j. (ca. 1930); Scheltens & Giltay; linnen met goudopdruk en plaat met portret van een stervende Napoleon; 8vo; frontispice met afbeelding van de overbrenging van het stoffelijk overschot van Napoleon naar "Hotel des Invalides"; 215 p. Uit de reeks "Belangrijke episoden uit de wereldgeschiedenis" onder redactie van A. Halberstadt. [29274]

€ 19,00

Antonisse, R., en B. Jansen Zeeland uit de krant; 225 jaar PZC. Middelburg; 1983; Provinciale Zeeuwse Courant; afbn., foto's; paperback; 132 p. [6481]

€ 18,00

Apulée (Lucius Apuleius). L'Ane d'or (vol. I and II). Paris; n.d. (ca. 1948); L'enseigne du pot cassé; softcover with paper wrappers; with illustrations by Gio Colucci; no. 2008 of 2500 copies; translated from the Latin by J.A. Maury; 249 and 281 pp. Edges occasionally foxed, wrappers discoloured with slight damage. Some pages uncut. [21380]

€ 28,00
33475
33475a

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk.

Middelburg; 1897; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp de Vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen door J.C. de Man; met 2 uitslaande kaarten; 141 p.

Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. Niet opengesneden exemplaar.

[33475]

€ 30,00
33473
33473a
33473b

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1904.

Middelburg; 1904; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerp het onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg, door P.K. Dommisse; met 3 uitslaande kaarten; XXIV, 207 p.

Band met lichte gebruikssporen. Achterplat ontbreekt.

[33473]

€ 24,00
33474

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1881. Vijfde deel, tweede stuk.

Middelburg; 1881; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerpen "De stadsrekeningen van Middelburg van 1365-1449", door H.M. Kesteloo en "Geschiedenis der Zeeuwsche munt tot de uitvaardiging van de generale ordonnantie van het jaar 1606, waaraan o.a. is toegevoegd een chronologische lijst van de van 1580 tot 1798 in Zeeland geslagen munten", door J. Broekema; register van zaken; pp. 172-407.

Bandje met wat hele lichte gebruikssporen. Niet opengesneden exemplaar.

[33474]

€ 30,00
33476

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk.

Middelburg; 1883; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; met als onderwerpen: "De oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410" door F. Caland en "Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg" door J.C. de Man; met een uitslaande kaart (tabel der sterfte te Middelburg); pp. 410-508.

Bandje beschadigd, grote hap uit achterplat. Licht verkleurd. Niet opengesneden exemplaar.

[33476]

€ 20,00
33532

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1905.

Middelburg; 1905; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; onderwerpen: "Een foutief epigram op een der Middelburgsche tapijten", door J.G. Vogler, "Gosuinus à Buitendijck", door N.M. de Ligt, "Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere", medegedeeld door J.W. Perrels en "Wat zijn nieuwe erften?", door A.A. Beekman; XXXVIII, 177 p.

Onderzijde rug iets ingescheurd. Niet opengesneden exemplaar.

[33532]

€ 20,00
33533

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1908.

Middelburg; 1908; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; softcover; onderwerpen: "De oorsprong der familie Van Borssele van der Hooghe", door R. Fruin, "Een Zeeuwsche kalender uit de 16e eeuw", door E. Wiersum, "George Hughes Worsley; eene bladzijde uit het verleden der Engelsche gemeente te Middelburg", door D. de Rijcke, "Stukken betreffende den stormvloed van 1530", door R. Fruin en "Brieven, door de Zeeuwsche afgevaardigden te Delft aan de Staten van Zeeland gezonden na den moord, gepleegd op prins Willem I"; XLVI, 176 p.

Niet opengesneden exemplaar.

[33533]

€ 20,00

Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1880 /1881. Vijde deel eerste en tweede stuk.

Middelburg; 1880; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen/ J.C. & W. Altorffer; halflinnen met gemarmerde platten; met als onderwerpen: A. Hollestelle: Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van het in de zestiende eeuw geheel overstroomde eiland Noord-Beveland; Jhr. D. van Teijlingen: Eenige bladen uit de geschiedenis van het oude tuchthuis te Middelburg; G. van Diesen: Drinkwater te Vlissingen; J.C. de Man: Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen; H.M. Kesteloo: de stadsrekeningen van Middelburg van 1365-1449; Broekema: Geschiedenis der Zeeuwsche Munt van hare oprichting tot de uitvaardiging van de generale ordonnantie van het jaar 1606. Met 2 uitslaande kaarten en een uitslaande prent; 407 p.

[33569]

€ 90,00

Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1936.

Middelburg; 1936; Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; illustrations, seperate map; LII en 139 p.

Met de volgende artikelen: Marie G.A. de Man: De munten, tot nu toe op en in het strand bij Domburg gevonden... P.L. Tack: Cruyslant. A. Meerkamp van Embden: De oudste geschiedenis van Popkensburg en Sint-Laurens. F.P. Polderdijk: De houtzaagmolens bij Nieuwland, (1632) 1722 - 1902, bijdrage tot de geschiedenis der houtzaagindustrie in Zeeland. J. de Hullu: Kort verhaal van de krijgsbedrijven in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in de jaren 1830 en 1831. S.S. Smeding: Het nieuwe beeld van Karel V in het stadhuis te Middelburg.

[15661]

€ 25,00